Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків курсу "Вступ до історії України та громадянської освіти" для 5 класу за авторами підручника О.Гісем, О. Мартинюк

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

1.

 

Вступ.

 

Людина, природа, суспільство та історія

2.

 

Людина. Унікальність і неповторність кожної людини.

 

3.

 

Людина і природа.

 

4.

 

Людина і суспільство. Групи (спільноти) у людському суспільстві.

 

5.

 

Минуле людини і суспільства. Що таке історія.

 

6.

 

Культура як цінність.

 

7.

 

Практичне заняття.

 

8.

 

Узагальнення і тематичний контроль.

 

Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей

9.

 

Людина як особистість і особа.

 

10.

 

Громадський простір.

 

11.

 

Правила, яких необхідно дотримуватися в різних спільнотах.

 

12.

 

Практичне заняття.

 

13.

 

Узагальнення і тематичний контроль.

 

Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела

14.

 

Інформація та її види.

 

15.

 

Історичні джерела та їхні різновиди.

 

16.

 

Робота з інформацією та історичними джерелами .

 

ІІ семестр

17.

 

Збереження інформації та історичних пам’яток. Пам’ятники.

 

18.

 

Практичне заняття.

 

19.

 

Узагальнення і тематичний контроль.

 

Історія як наука і навчальний предмет. Історичне мислення

20.

 

Історія як наука і навчальний предмет.

 

21.

 

Історичні факти, події, явища та процеси.

 

22.

 

Історичне мислення.

 

23.

 

Практичне заняття.

 

24.

 

Узагальнення і тематичний контроль.

 

Орієнтування в історичному часі та просторі

25.

 

Календарний та історичний час.

 

26.

 

Географічний та історичний простір.

 

27.

 

Українська держава на історичних картах у різні часи свого існування. Історико-етнографічні регіони України.

 

28.

 

Практичне заняття.

 

29.

 

Узагальнення і тематичний контроль.

 

Права людини і громадянина. Демократія

30.

 

Права людини. Права дитини.

 

31.

 

Рівність і недискримінація.

 

32.

 

Демократія: принципи та механізми.

 

33.

 

Практичне заняття.

 

34.

 

Узагальнення і тематичний контроль.

 

35.

 

Узагальнення до курсу.