Каталог матеріалів

Урок №4 для 5 класу з курсу "Вступ до історії України та громадянської освіти" за О. Гісем - Людина і суспільство. Групи (спільноти) у людському суспільстві.

 «____»___________ 20___ року

Конспект уроку вступу до історії України та громадянської освіти з використанням навчального посібника «Вступ до історії України та громадянської освіти» (підручник для 5 класу) О. Гісем, О. Мартинюк

Урок №4. Людина і суспільство. Групи (спільноти) у людському суспільстві

Мета: дізнатися, що таке суспільство, які його функції; визначати роль груп у суспільстві та житті людини; з’ясувати зв’язок між поглядами та потребами людей і їхньою належністю до відповідної групи суспільства; вчитися визначати можливий вплив тих чи інших подій на життя суспільства загалом, його окремих груп або представників; підвести до розуміння взаємозалежність природи, суспільства та його історії.

Очікувані результати: учень може дати визначення поняття суспільство, назвати його функції; може визначити роль груп у суспільстві та житті людини; визначає зв’язок між поглядами та потребами людей і їхньою належністю до відповідної групи суспільства; вчитися визначати можливий вплив тих чи інших подій на життя суспільства загалом, його окремих груп або представників; розуміє взаємозалежність природи, суспільства та його історії, зв’язок природних потреб людей із подіями їхнього життя, станом суспільства в минулому й сьогоденні; уміє знаходити потрібну інформацію в підручнику, продовжує формувати основні предметні компетентності.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Бесіда

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 5. Розповідь вчителя

Слайд 6-9. Робота з термінами і поняттями

Слайд 10-11. Розповідь вчителя

Слайд 12. Робота з термінами і поняттями

Слайд 13. Мозковий штурм

Слайд 14. Коментоване читання

Слайд 15. Гімнастика для очей

Слайд 16. Робота з термінами і поняттями

Слайд 17. Розповідь вчителя

Слайд 18. Робота в парах

Слайд 19. Робота в групах

Слайд 20. Практичне завдання

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 21. Колективне обговорення

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні