Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 4 класу за Скворцовою С.О., Онопрієнко О.В. з урахуванням зошита в 4 частинах

 • №001 - Повторюємо нумерацію чисел у межах 1000

  Мета узагальнити й систематизувати знання і вміння учнів відносно нумерації трицифрових чисел. Актуалізувати поняття про натуральні числа; про послідовність чисел в натуральному ряді, про двоцифрові та трицифрові числа. Актуалізувати поняття про розряди та розрядні одиниці, розрядний склад числа. Узагальнити способи утворення чисел з кількох сотень, кількох десятків та кількох одиниць, прилічуванням одиниці до попереднього, відлічуванням одиниці з наступного. Актуалізувати позиційний принцип запису чисел; запис чисел за їх розрядним складом; подання числа у вигляді суми розрядних доданків; заміну суми розрядних доданків числом; знання натурального ряду чисел, послідовності чисел у натуральному ряді. Актуалізувати поняття наступного і попереднього числа та способи одержання чисел з наступного та попереднього. Актуалізувати уміння характеризувати числа: вид числа, якими цифрами записується та пояснення їх значення у запису числа; десятковий склад числа, подання числа у вигляді суми розрядних доданків, способи одержання числа. Узагальнити прийоми додавання та віднімання на підставі нумерації трицифрових чисел: додавання та віднімання числа 1; додавання та віднімання на підставі розрядного складу числа. Узагальнити способи порівняння чисел.
 • №002 - Узагальнюємо знання про арифметичні дії з числами

  Мета: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів відносно сутності арифметичних дій додавання й віднімання, множення та ділення, законів та властивостей арифметичних дій. Актуалізувати поняття про арифметичні дії закони і властивості арифметичних дій та їх застосування для полегшення обчислень, наголосити на теоретичній основі усних прийомів обчислення. Актуалізувати уміння застосовувати прийоми усного додавання, віднімання, множення та ділення, в тому числі й для раціоналізації обчислень при множенні на 11, 101, 9, 99. Актуалізувати способи перевірки правильності виконання арифметичних дій. Актуалізувати математичні структури простих задач на конкретний зміст дії множення, складених задач на знаходження суми та на різницеве порівняння двох добутків.
 • №003 - Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни компонента

  Мета: узагальнити й систематизувати знання й уміння учнів відносно залежностей суми від зміни одного з доданків, різниці від зміни від’ємника або зменшуваного; добутку від зміни одного з множників; частки від зміни дільника або діленого. Актуалізувати розуміння залежності результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів; уміння застосовувати прийом округлення при додаванні та відніманні; наголосити на теоретичній основі цього прийому обчислення; продемонструвати можливості застосування залежності значення добутку від зміни одного з множників при множенні на 5, 50, 25; застосування залежності значення частки від зміни дільника при діленні на 5 50, 25. Актуалізувати та закріпити уміння виконувати прийоми усного додавання та віднімання, множення та ділення. Актуалізувати знання груп взаємопов’язаних величин; розуміння залежності загальної величини від зміни величини одиниці виміру або кількості ( часу); актуалізувати уміння розв’язування простих задач, що містять групу взаємопов’язаних величин.
 • №004 - Узагальнюємо прийоми додавання і віднімання в межах 1000

  Мета: узагальнити й систематизувати уміння виконувати прийоми додавання і віднімання – усні та письмові. Актуалізувати вміння застосовувати усні прийоми додавання і віднімання в межах 1000. Перенести прийом додавання та віднімання частинами на випадки додавання і віднімання трицифрових чисел; прийом порозрядного додавання та віднімання на випадки додавання і віднімання трицифрових чисел, а також на випадки обчислення більш, ніж двох доданків. Перенести прийом округлення на випадки додавання і віднімання трицифрових чисел. Актуалізувати прийом письмового додавання і віднімання; перенести прийом письмового додавання на додавання у випадку трьох і більше доданків. Актуалізувати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження суми, різницеве порівняння двох добутків.
 • №005 - Додаємо і віднімаємо числа різними способами

  Мета: узагальнити й систематизувати уміння виконувати прийоми додавання і віднімання – усні та письмові. Актуалізувати вміння застосовувати усні прийоми додавання і віднімання в межах 1000. Перенести прийом додавання та віднімання частинами на випадки додавання і віднімання трицифрових чисел; прийом порозрядного додавання та віднімання на випадки додавання і віднімання трицифрових чисел, а також на випадки обчислення більш, ніж двох доданків. Перенести прийом округлення на випадки додавання і віднімання трицифрових чисел. Актуалізувати прийом письмового додавання і віднімання; перенести прийом письмового додавання на додавання у випадку трьох і більше доданків. Актуалізувати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження суми, різницеве порівняння двох добутків.
 • №006 - Узагальнюємо прийоми усних множення і ділення в межах 1000

  Мета: узагальнити й систематизувати уміння виконувати прийоми усного позатабличного множення та ділення. Актуалізувати уміння виконувати прийоми усного множення і ділення в межах 1000: множення та ділення на одноцифрове число; множення та ділення круглих чисел на одноцифрове способом укрупнення розрядних одиниць, способом множення (ділення) добутку на число; ділення на кругле число способом укрупнення розрядних одиниць; способом послідовного ділення; ділення на двоцифрове число способом добору; способом послідовного ділення.
 • №007 - Множимо і ділимо числа різними способами

  Мета: узагальнити й систематизувати уміння виконувати прийоми усного позатабличного множення та ділення. Актуалізувати уміння виконувати прийоми усного множення і ділення в межах 1000: множення та ділення на одноцифрове число; множення та ділення круглих чисел на одноцифрове способом укрупнення розрядних одиниць, способом множення (ділення) добутку на число; ділення на кругле число способом укрупнення розрядних одиниць; способом послідовного ділення; ділення на двоцифрове число способом добору; способом послідовного ділення.
 • №008 - Досліджуємо задачі _

  Мета: узагальнити й систематизувати навчальний досвід відносно сюжетних задач. Узагальнити й систематизувати знання та вміння учнів відносно задач на знаходження суми, різницеве або кратне порівняння двох часток та обернених до них; задач на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків та обернених до них; задач на знаходження четвертого пропорційного; задач на подвійне зведення до одиниці, задач на спільну роботу та про способи їх розв’язування. Актуалізувати вміння застосовувати в обчисленнях правила множення та ділення з числами 0 та 1, ділення рівних чисел, множення та ділення на розрядну одиницю. Вдосконалювати обчислювальні навички позатабличного множення та ділення.
 • №009 - Досліджуємо ділення з остачею

  Мета: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів відносно ділення з остачею. Узагальнити й систематизувати уявлення учнів щодо можливостей виконання арифметичних дій у розширеній множині натуральних чисел. Звернути увагу учнів на те, що дію ділення націло не завжди можна виконати у розширеній множині натуральних чисел, а ділення з остачею ( частковим видом якої є ділення націло) – завжди. Актуалізувати розуміння сутності ділення з остачею; знання алгоритму ділення з остачею; знання учнів про величину остачі та можливу кількість остач при діленні на певне число; спосіб перевірки ділення з остачею; актуалізувати уміння виконувати ділення з остачею. Узагальнити вміння застосовувати алгоритм ділення з остачею для випадків, коли ділене менше за дільник. Продемонструвати можливість читання рівностей, що є перевіркою ділення з остачею як власне ділення з остачею. Вдосконалювати обчислювальні навички позатабличного множення та ділення. Вдосконалювати уміння розв’язувати задачі на знаходження суми двох часток.
 • №010 - Досліджуємо задачі

  Мета: узагальнити й систематизувати навчальний досвід відносно сюжетних задач. Узагальнити й систематизувати знання та вміння учнів відносно задач на знаходження суми, різницеве або кратне порівняння двох часток та обернених до них; задач на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків та обернених до них; задач на знаходження четвертого пропорційного; задач на подвійне зведення до одиниці, задач на спільну роботу та про способи їх розв’язування. Актуалізувати вміння застосовувати в обчисленнях правила множення та ділення з числами 0 та 1, ділення рівних чисел, множення та ділення на розрядну одиницю. Вдосконалювати обчислювальні навички позатабличного множення та ділення.
 • №011 - Узагальнюємо знання про математичні вирази

  Мета: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів відносно математичних виразів: числових і виразів зі змінною; обчислення значень виразів. Вдосконалювати обчислювальні навички позатабличного множення та ділення – усна лічба . Актуалізувати знання про математичні вирази: числові і вирази зі змінною. Актуалізувати уміння застосовувати правила порядку виконання дій у числових виразах на кілька арифметичних дій та уміння знаходити значення виразів на кілька дій. Актуалізувати уміння порівнювати числові вирази способом обчислення їх значень . Актуалізувати розуміння залежності значення виразу зі змінною від числового значення змінної; уміння знаходити значення виразів зі змінною при заданому значенні змінної. Вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного; задачі на подвійне зведення до одиниці; на спільну роботу. Розвивати вміння працювати з даними. Продемонструвати застосування законів арифметичних дій додавання і множення; правил арифметичних дій віднімання і ділення у обчисленнях значень числових виразів. Вдосконалювати навички ділення з остачею, навички письмового додавання і віднімання.
 • №012 - Узагальнюємо знання про рівняння і нерівності

  Мета: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів відносно рівнянь і нерівностей зі змінною, способів їх розв’язування. Вдосконалювати навички позатабличного множення та ділення – усна лічба. Класифікувати записи на рівності та нерівності зі змінною. Актуалізувати поняття рівняння, «розв’язок рівняння», «розв’язати рівняння»; поняття нерівності зі змінною; розуміння способу добору числа для розв’язування рівнянь та нерівностей. Актуалізувати уміння розв’язувати рівняння на підставі правила знаходження невідомого компонента; розв’язування нерівностей зі змінною способом зведення до рівняння ( раціональний спосіб добору розв’язків нерівностей). Узагальнити способи розв’язування рівнянь на підставі властивості рівності. Актуалізувати уміння розв’язувати рівняння, в яких права частина або один з компонентів поданий числовим виразом. Вдосконалення уміння розв’язувати нерівності зі змінною. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі. Вдосконалювати навички ділення з остачею.