Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 5 класу за А. Мерзляк, В. Полонським, М. Якір

№001 - Числа, дії з числами.

Мета: вдосконалювати навички усних обчислень; актуалізувати поняття числа, класу, розряду, запису чисел; повторити арифметичні дії додавання, віднімання, множення й ділення; розвивати варіативне мислення учнів, проводити аналогію, аналізувати, узагальнювати, виділяти головне.

№002 - Математичні вирази, обчислення значень виразів без дужок та з дужками

Мета: вдосконалювати навички усних обчислень; актуалізувати поняття числового та буквеного виразів; повторити арифметичні дії додавання, віднімання, множення й ділення; порядок дій при обчисленні значень виразів без дужок та з дужками. Розвивати варіативне мислення учнів, проводити аналогію, аналізувати, узагальнювати, виділяти головне.

№003 - Розв’язування рівнянь.

Мета: вдосконалити навички усних обчислень; актуалізувати поняття рівняння та кореня рівняння; відпрацювати вміння розв’язувати ускладнені рівняння. Розвивати варіативне мислення учнів, проводити аналогію, аналізувати, узагальнювати, виділяти головне.

№004 - Ділення з остачею. Розв’язування задач

Мета: продовжувати вдосконалювати вміння виконувати ділення з остачею та перевірку ділення з остачею; вчити працювати над зада­чами та виразами.

№005 - Звичайні дроби з однаковими знаменниками. Порівняння дробів з однаковими знаменниками

Мета: повторити поняття дробу; вдосконалити вміння знаходити частини фігури, що відповідають даному дробу; повторити правила порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками та чисельниками; закріпити поняття правильного і неправильного дробу;

№006 - Знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу. Самостійна робота

Мета: повторити правила знаходження дробу від числа і числа за значенням його дробу; сформувати вміння використовувати отриманні знання при виконанні вправ і розв’язуванні задач;

№007 - Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами. Розв’язування вправ

Мета: повторити поняття про величини та залежності між ними, найуживаніші величини та одиниці їх вимірювання; вдосконалити вміння та навички виконувати дії з величинами ; використовувати отриманні знання при виконанні вправ і розв’язуванні задач.

№008 - Числові і буквені вирази

Мета: повторити поняття «числові вирази» та «буквені вирази»; навчити розпізнавати числові і буквені вирази, читати їх; виробити вміння знаходити значення виразів за умови різних значень змінної.

№009 - Геометричні фігури на площині: точка, відрізок, промінь, пряма, кут, ламана.

Мета: повторити поняття найпростіших фігур у геометрії, домагатися свідомого засвоєння термінології, що описує взаємне розташування точок та прямих на площині; виробити вміння позначати точки та прямі на рисунку, описувати ситуацію, що зображена на рисунку та, навпаки, за описом ситуації виконувати відповідні рисунки, користуючись найпростішим креслярським приладдям. Розв’язувати найпростіші геометричні задачі, використовуючи набуті знання.

№010 - Геометричні фігури на площині: трикутник, квадрат, прямокутник, многокутник, коло, круг.

Мета: повторити поняття основних фігур у геометрії, домагатися свідомого засвоєння термінології, повторити поняття периметру і площі; розв’язувати найпростіші геометричні задачі, використовуючи набуті знання.

№011 - Розв’язування сюжетних задач і вправ. Самостійна робота

Мета: формування в учнів загального вміння працювати над задачею, розв'язувати задачі різних видів із життєвим сюжетом; вдосконалити навички арифметичних обчислень;

№012-13 - Узагальнення і систематизація знань

Мета: повторити і систематизувати знання і вміння учнів отримані в початковій школі; сформувати вміння працювати самостійно, розв'язувати рівняння та задачі різних видів; вдосконалити навички арифметичних обчислень;