Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 5 класу за А. Мерзляк, В. Полонським, М. Якір

№039 - Задачі на рух

Мета: сформувати в учнів уміння розв`язувати задачі на рух, користуючись формулою шляху, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№040 - Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

Мета: відпрацювання навичок учнів застосовувати набуті знання для розв'язання прикладів і задач за допомогою рівнянь на арифметичним способом. Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№041 - Кути та їх вимірювання. Побудова кута. Види кутів

Мета: ознайомити учнів з поняттям кута, величиною кута, видами кутів; навчити учнів будувати кути використовуючи необхідні знаряддя праці – транспортир, вимірювати їх; закріпити вміння і навички учнів розв’язувати задачі на побудову кутів. Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№042 - Многокутники. Рівність фігур.

Мета: формування поняття многокутника, рівних фігур, периметру многокутника; навчити розпізнавати многокутники, наводити приклади рівних фігур. Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№043 - Трикутники і його периметр

Мета: систематизувати знання про трикутник, удосконалити вміння розв'язувати задачі на знаходження периметра трикутника; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№044 - Види трикутників за сторонами.

Мета: систематизувати знання про трикутник, сформувати поняття рівнобедреного, рівностороннього та різностороннього трикутників; удосконалити вміння розв'язувати задачі на знаходження периметра трикутника; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№045 - Види трикутників за кутами. Розв’язування задач і вправ

Мета: сформувати в учнів поняття видів трикутника залежно від величини кутів; навчити розрізняти, будувати трикутники певного виду; удосконалити вміння розв'язувати задачі. Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.Очікувані результати: учн і розрізняють види трикутників за кутами, називають елементи трикутників, знаходять невідомі кути трикутника, розв’язують задачі, використовуючи набуті знання.

№046 - Прямокутник та його властивості

Мета: повторити й систематизувати знання учнів про прямокутник і квадрат, одержані в початковій школі. Домогтися засвоєння властивостей їх сторін, формул для обчислення периметрів прямокутника і квадрата. Відпрацювати навички обчислення периметра прямокутника, квадрата, їх побудови за допомогою лінійки; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№047 - Квадрат та його властивості

Мета: повторити й систематизувати знання учнів про прямокутник і квадрат, одержані в початковій школі. Домогтися засвоєння властивостей їх сторін, формул для обчислення периметрів прямокутника і квадрата. Відпрацювати навички обчислення периметра прямокутника, квадрата, їх побудови за допомогою лінійки; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№048 - Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

Мета: повторити й систематизувати знання учнів з тем рівняння, кути і многокутники; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№049-50 - Урок узагальнення і систематизації знань

Мета: повторити й систематизувати знання учнів з тем рівняння, кути і многокутники; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№051 - Аналіз діагностувальної роботи. Множення натуральних чисел.

Мета: удосконалювати вміння виконувати множення багатоцифрових чисел; формувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають множення чисел; повторити таблицю множення; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.