Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 5 класу за А. Мерзляк, В. Полонським, М. Якір

№052 - Переставна властивість множення

Мета: удосконалювати вміння виконувати множення багатоцифрових чисел; формувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають множення чисел; повторити таблицю множення, застосовувати переставну властивість множення під час обчислення виразів і задач; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№053 - Розв’язування задач, в яких використовується дія множення

Мета: удосконалювати вміння виконувати множення багатоцифрових чисел та вміння розв'язувати задачі, які передбачають множення чисел; повторити таблицю множення, застосовувати переставну властивість множення під час обчислення виразів і задач; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№054 - Сполучний закон множення.

Мета: засвоєння сполучної властивості множення; формування вмінь і навичок її застосування під час обчислення виразів і розв’язувані задач;. повторити таблицю множення; Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№055 - Основні задачі на множення.

Мета: відпрацювати вміння розв’язувати основні задачі на множення, застосування властивостей множення під час обчислення виразів і розв’язувані задач; Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№056 - Розподільний закон множення відносно додавання.

Мета: удосконалити знання і вміння учнів застосовувати розподільний закон множення до розв’язування вправ і задач; Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№057 - Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

Мета: удосконалити знання і вміння учнів застосовувати закони множення до розв’язування вправ і задач; розв’язувати задачі і рівняння застосовуючи дію множення; Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№058 - Множення іменованих чисел

Мета: удосконалити знання і вміння учнів застосовувати закони множення до розв’язування вправ і задач з іменованими числами; розв’язувати задачі і рівняння застосовуючи дію множення іменованих чисел; Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№059 - Дія ділення та її компоненти. Ділення натуральних чисел.

Мета: удосконалити вміння учнів ділити натуральні числа, розв’язувати рівняння і вправи на ділення та застосування властивостей ділення при розв’язуванні вправ; Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№060 - Властивості ділення. Порядок виконання дій у виразах

Мета: удосконалити вміння учнів ділити натуральні числа, застосовувати властивості ділення при обчислені виразів; удосконалити знання про порядок виконання дій різних ступенів та навички розв'язування прикладів і задач, які включають дії різних ступенів розв’язувати рівняння і вправи на ділення та застосування властивостей ділення при розв’язуванні вправ; Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№061 - Основні задачі на ділення.

Мета: удосконалити вміння учнів застосовувати дію ділення і властивості ділення при розв’язуванні задач, які включають дії різних ступенів; Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№062 - Ділення з остачею. Основні задачі на ділення з остачею.

Мета: закріпити знання учнів про компоненти дії ділення з остачею і способи знаходження a, q і r ; вдосконалити вміння розв'язувати задачі на застосування ділення з остачею; розв'язувати пошукові задачі; Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; Розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№063 - Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

Мета: закріпити знання учнів про дії множення, ділення та ділення з остачею; вдосконалити вміння та навички застосовувати набуті знання при розв’язуванні задач різних рівнів складності. Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, творчі здібності учнів; розвивати самостійність вміння аналізувати умову задачі та хід розв’язання, закріпити обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.