Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 5 класу за А. Мерзляк, В. Полонським, М. Якір

№026 - Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання натуральних чисел

Мета: ознайомити учнів із поняттям віднімання натуральних чисел та властивостями віднімання натуральних чисел; сформувати знання та вміння учнів віднімати багатоцифрові натуральні числа; сформувати вміння застосувати набуті знання при розв’язуванні вправ та задач; сформувати вміння узагальнювати, робити висновки, проводити міркування; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати цікавість до математики, працелюбність.

№027 - Задачі на віднімання натуральних чисел

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про віднімання натуральних чисел, властивості віднімання натуральних чисел та віднімання багатоцифрових натуральних чисел; формувати вміння застосувати набуті знання при розв’язуванні вправ та задач; узагальнювати, робити висновки, проводити міркування; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати цікавість до математики, працелюбність.

№028 - Буквені вирази. Формули

Мета: сформувати поняття буквеного виразу та формули, значення буквеного виразу; сформувати вміння складати буквені вирази; удосконалити вміння знаходити значення буквеного виразу залежно від значення букви, встановлювати взаємозв’язок між величинами за допомогою формул; формувати вміння застосувати набуті знання при розв’язуванні вправ та задач; узагальнювати, робити висновки, проводити міркування; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати цікавість до математики, працелюбність.

№029 - Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів, застосовувати набуті знання під час складання і обчислення значень буквених виразів та розв’язування рівнянь; удосконалити вміння знаходити значення буквеного виразу залежно від значення букви, встановлювати взаємозв’язок між величинами за допомогою формул; узагальнювати, робити висновки, проводити міркування; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати цікавість до математики, працелюбність.

№030-31 - Урок узагальнення і систематизації знань

Мета: навчальна: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Дії першого ступеня з натуральними числами», підготувати учнів до діагностувальної роботи.

№032 - Рівняння. Способи розв'язання рівнянь.

Мета: сформувати в учнів поняття рівняння, кореня рівняння, виробити вміння розв’язувати рівняння за правилом знаходження невідомих компонентів дій; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№033 - Рівняння що містять дужки.

Мета: Закріпити навички учнів розв’язування рівнянь, удосконалити і відпрацювати вміння розв’язувати рівняння, що містять дужки і більше одної арифметичної дії; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№034 - Розв’язування задач за допомогою рівняння. Задачі з однією величиною.

Мета: Закріпити навички учнів розв’язування рівнянь, навчити розв’язувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№035 - Задачі з одноіменними величинами.

Мета: сформувати в учнів уміння розв’язувати задачі з однойменними величинами арифметичним та алгебраїчним способами; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№036 - Задачі з трьома залежними величинами.

Мета: сформувати в учнів уміння розв’язувати задачі з трьома залежними величинами арифметичним та алгебраїчним способами; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№037 - Задачі на вартість.

Мета: сформувати в учнів уміння розв’язувати задачі на вартість товару; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.

№038 - Задачі на роботу.

Мета: сформувати в учнів уміння розв’язувати задачі на роботу; розвивати логічне мислення, техніку усної лічби, пам’ять; виховувати посидючість, акуратність.