Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Пізнаємо природу" для 5 класу за Т. Коршевнюк, О. Ярошенко

№01-2 - Інструктаж з БЖД. Звідки людина дізнається про природу. Джерела інформації про природу.

Мета: узагальнити та систематизувати знання про природу, про живу та неживу природу; сформувати загальні уявлення про природничі науки, об’єкти їхнього вивчення, вивчити методи за допомогою яких людина вивчає природу, сприяти розвитку бажання до вивчення природничих наук, виховувати відповідальність за майбутнє природи.

№03-4 - Якими методами й інструментами досліджують природу. Прилади й обладнання для вивчення природи.

Мета: ознайомити учнів з методами дослідження природи; з приладами, які використовують для дослідження; вчити формулювати припущення і перевіряти їх у ході дослідження за наданим або самостійно складеним планом; пояснювати, визначати самостійно або у групі, що необхідно для проведення дослідження (обладнання, інформація тощо); виконувати самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються вчителем); вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№05 - Що таке наука та хто її творці. Науковці, природодослідниці та природодослідники.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «наука», з кроками пізнання природи, подати інформацію про основні природничі науки, науковців-природодослідників.

№06 - Пізнання природи. Як виконати дослідження. Правила безпеки під час виконання досліджень.

Мета: ознайомити учнів з методами дослідження природи; вчити формулювати припущення і перевіряти їх у ході дослідження за наданим або самостійно складеним планом; ознайомити з правилами безпеки під час виконання дослідження; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№07 - Вибір методу дослідження природи. Планування і проведення експерименту за виборов учителя.

Мета: вчити учнів проводити експерименти, фіксувати данні і результати експерименту, розвивати спостережливість, бажання експериментувати; виховувати інтерес до дослідницької діяльності;

№08-9 - Віртуальна екскурсія до природничого музею.

Мета: здійснити віртуальну подорож до природничого музею: розвивати пізнавальну активність учнів; розвивати естетичний смак, ерудицію, творчу уяву; формувати навички роботи в мережі Інтернет.

№10 - Характеристики тіл. Вимірюємо лінійні розміри, об’єм і масу тіл. Електронні пристрої вимірювання.

Мета: ознайомити з поняттям «вимірювання», «лінійні розміри», формувати поняття про фізичні величини та одиниці їх вимірювання, ознайомити з сучасними методами вимірювання. Розвивати вміння та навички визначати ціну поділки вимірювального приладу, продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення

№11-12 - Як дослідити фізичні властивості тіл і речовин.

Мета: формувати уявлення учнів про властивості тіл та речовин; їх характеристики; розвивати науковий світогляд про найпоширеніші в природі речовини, розвивати абстрактне мислення про властивості різних речовин, допитливість, спостережливість; виховувати взаємодопомогу, вміння працювати в колективі.

№13 - Чому речовини бувають твердими, рідкими, газуватими. Агрегатний стан.

Мета: розширити знання учнів про агрегатні стани речовин, розглянути приклади розташування молекул в різних агрегатних станах, ознайомити учнів з властивостями твердих речовин, рідин та газів.

№14 - Досліджуємо частинки барвника у воді. Явище дифузії.

Мета: формувати уявлення учнів про властивості рідин та їх характеристики; ознайомити учнів з явищами дифузія; розвивати в учнів вміння робити висновки із спостережуваних дослідів.

№15 - Ознайомлюємося із сумішами та способами їх розділення.

Мета: сформувати знання учнів про чисті речовини та суміші, ознайомити зі способами розділення сумішей; практичні навички розділяти суміші розвивати спостережливість, логічне мислення; розширювати політехнічний кругозір учнів.

№16 - Поширення речовин у природі та безпечне використання їх людиною.

Мета: дати учням уявлення про різноманітність речовин в природі, дослідити використання їх людиною, з’ясувати склад і властивості повітря, значення повітря в природі; познайомити учнів з альтернативними видами невичерпних та екологічно чистих джерел енергії: рухома вода. Розповісти про гідроелектростанції - визначення, та пояснення. Збагачувати словниковий запас учнів, вчити робити висновки, виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до оточуючого світу.