Каталог матеріалів

Розробки уроків літературного читання для 5 класу за В. Архиповою, С. Січкар, С. Шило

№01 - Види мистецтва. Художня література як мистецтво слова. Образне слово – першоелемент літератури.

Мета: ознайомити учнів з видами мистецтва; подати відомості про роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу; вчити порівнювати художню творчість з іншими видами діяльності людини; застосовувати набуті знання для аналізу творів української та зарубіжної літератур; зіставляти специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва; усвідомлювати важливість літератури як мистецтва слова в житті людини; створити атмосферу радості, насолоди від творчості, збагачувати словниковий запас дітей; розвивати читацький інтерес.

№02 - Початок словесного мистецтва. Міфи та легенди. Первісні уявлення людини про світ, добро і зло та їхня роль у житті людини

Мета: дати учням початкове уявлення про міф і міфологію; розповісти про те, як і коли виникли міфи, про світове значення міфології та її вплив на розвиток мистецтва; розвивати асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

№03 - Чарівні істоти українського міфу .Міфи: „Берегиня", “Про зоряний Віз”. Легенда «Чому пес живе коло людини?»

Мета: продовжити вивчення міфів і міфології; розвивати асоціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі та логічні відповіді на питання; виховувати інтерес і шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

№04 - Легенди міфологічні, біблійні, героїчні. Герої легенд. Легенди : “Неопалима купина”, “Як виникли Карпати”,” Сила рідної землі”.

Мета: визначити місце міфології в доробку художньої літератури; вивчити поняття легенди; ознайомитися з легендами; виховувати інтерес до міфологічного минулого українців; розвивати уяву, логічне мислення, культуру зв’язного мовлення.

№05 - Урок літератури рідного краю № 1. Перекази та легенди нашого краю

Мета: ознайомити учнів з народними переказами, легендами рідного краю, навчати аналізувати їх; формувати вміння переказувати текст, розвивати культуру мовлення; виховувати повагу до історичного минулого народу, до героїчних подвигів окремих діячів.

№06 - Народні перекази про звичаї та традиції запорозьких козаків

Мета: сприяти розумінню учнів відмінностей жанрів українського фольклору, уявленню здобувачів освіти про народний переказ та композицію твору; формувати вміння аналізувати твір (визначати тему, ідею і композицію твору); виховувати шанобливе ставлення до історії українського народу, любов до народної творчості, гордість за народних героїв-воїнів – козаків.

№07 - Урок виразного читання №1 Виразне читання народних переказів «Як Сірко переміг татар».

Мета: ознайомити з героїчним життям козацького ватажка Івана Сірка; продовжити сприяти розумінню учнів відмінностей жанрів українського фольклору, уявленню здобувачів освіти про народний переказ та композицію твору; формувати вміння аналізувати твір (визначати тему, ідею і композицію твору); виховувати шанобливе ставлення до історії українського народу, любов до народної творчості, гордість за народних героїв-воїнів – козаків.

№08-9 - Прислів’я та приказки. Тематичні групи прислів’їв та приказок

Мета: закріпити знання учнів про прислів'я і приказки; розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне читання, вміння грамотно висловлюватись; виховувати любов до рідного слова, української культури; прищеплювати повагу до спостережливості й гострого розуму своїх предків.

№10 - Загадки. Тематичні групи загадок

Мета: ознайомити учнів зі світом загадок; проаналізувати програмні фольклорні твори; визначити їхні види та художні засоби, виховувати любов до усної народної творчості, розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне читання.

№11 - Зміст і форма загадок. Віршовані загадки. Віршовані загадки Л.Глібова

Мета: ознайомити учнів із загадками, акровіршами Л. Глібова, учити аналізувати їх; формувати літературознавчу, мовленнєву, комунікативну компетентності; розвивати кмітливість, розумові здібності, пам'ять, творчу уяву; виховувати цікавість до творчості Л. Глібова, найкращі людські якості.

№12 - Контрольна робота №1 з теми «Невичерпні джерела мудрості »(тести)

Мета: закріпити знання, одержанні під час вивчення розділу, розширити уявлення про фольклорні джерела, вдосконалювати техніку читання, виховувати любов до рідного краю, бажання більше дізнатися про його історію, культурні традиції.

№13 - Народна казка, її яскравий національний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці.

Мета: розширювати знання учнів про народні казки, їхні особливості, ознайомити школярів із народною казкою «Вовк і чапля»; формувати вміння аналізувати структуру казки, характеризувати казкових героїв, розвивати комунікативні навички; виховувати повагу до знань; утверджувати думку про обов’язкову перемогу добра над злом; виховувати кмітливість, оптимістичний світогляд.