Каталог матеріалів

Розробки уроків літературного читання для 5 класу за В. Архиповою, С. Січкар, С. Шило

№26-27 - Віршовані казки. Віршована мова (рима, строфа, ритм). Головні і другорядні персонажі.

Мета: навчитися виразно читати поезію, продовжити роботу над казкою В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон», простежити різні життєві позиції та поведінку дійових осіб; розвивати комунікативні навички висловлювати особисте ставлення до зображуваного, уміння характеризувати і порівнювати образи головних та другорядних персонажів; виховувати оптимістичний погляд на світ.

№28 - Урок мовленнєвого розвитку №2 Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (цитатна характеристика)

Мета: простежити різні способи життя і поведінки дійових осіб, життєві позиції царя Плаксія та Лоскотона; розвивати культуру зв’язного мовлення учнів, уміння виразно й усвідомлено читати казку; висловлювати особисте ставлення до зображуваного; формувати світогляд, оптимістичний погляд на світ; виховувати почуття пошани до українських письменників, інтерес до власної праці.

№29 - Казка-п’єса як різновид драматичного твору. Зміст та художні особливості казки. Дійові особи казки. Олександр Олесь «Микита Кожум’яка».

Мета: з’ясувати рівень засвоєння змісту твору; ознайомити п’ятикласників із поняттям драматичний твір та його особливостями; розвивати навички порівняльної характеристики героїв, виразного читання; формувати критичне мислення; виховувати національну свідомість учнів.

№30 - Василь Симоненко. «Подорож у країну Навпаки».

Мета: продовжити знайомити учнів із творчістю В. Симоненка, пов’язуючи з його життям; проаналізувати казку «Подорож у країну Навпаки», виявити її цілеспрямованість, значення у формуванні позитивних рис характеру школярів; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, вміння самостійно характеризувати героїв твору, давати оцінку їхній поведінці та вчинкам; формувати естетичні смаки п’ятикласників; виховувати почуття пошани, поваги до творчості В. Симоненка; пізнавальний інтерес до наслідків власної праці; відповідальність за доручену справу.

№31 - Урок літератури рідного краю №2 Казки письменників-земляків

Мета: ознайомити дітей з життєвим та творчим шляхом письменника, зацікавити його творчістю; поповнювати теоретико-літературні знання новими відомостями; розвивати вміння помічати в тексті художні деталі, працювати з текстом; виховувати інтерес та любов до літератури рідного краю.

№32 - Контрольна робота №2 з теми «Велике диво казки» (тести і завдання)

Мета: закріпити знання, одержанні під час вивчення розділу, розширити уявлення про казку, вдосконалювати техніку читання, виховувати любов до казок, бажання більше зануритися в фантастичний світ казки.

№33 - Лірика. Види лірики (про рідний край, про природу).

Мета: ознайомити учнів з основними властивостями ліричних творів; сформувати поняття про метафори, персоніфікацію в творах; ознайомити з картинами довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка, створених уявою за допомогою образної мови; розвивати навички аналізу художніх творів, уміння висловлювати власні відчуття, емоції; виховувати почуття прекрасного, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва, любов до природи України..

№34 - Відтворення краси рідного краю засобами образної мови (метафора, епітет, персоніфікація).

Мета: продовжити знайомити учнів з основними властивостями ліричних творів; формувати поняття про метафори, персоніфікацію в творах; ознайомити з картинами довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка, створених уявою за допомогою образної мови; розвивати навички аналізу художніх творів, уміння висловлювати власні відчуття, емоції; виховувати почуття прекрасного, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва, любов до природи України.

№35 - Краса природи, життєрадісність, патріотичні почуття в поезіях Павла Тичини

Мета: продовжити знайомство з творчістю автора; проаналізувати програмні ліричні вірші; визначити їхню мелодійність; виховувати захоплення пейзажами рідної батьківщини; розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів.

№36 - Урок виразного читання№3 Любов до життя, краса природи у вірші Павла Тичини «Гаї шумлять…» Віршована мова.

Мета: удосконалювати вміння й навички виразного читання, ідейно-художнього аналізу поетичного твору; розвивати в учнів артистичні здібності; сприяти творчому розвитку й росту обдарованих дітей; виховувати естетичні смаки.

№37 - Дивовижний світ природи в поезіях Євгена Гуцала «Зірка», «Чарівники».

Мета: ознайомити учнів із віршами письменника, допомогти усвідомити їхній ідейно-художній зміст, красу поетичного слова; розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразно і вдумливо читати вірші; прищеплювати любов до пейзажної лірики та світу природи; формувати комунікативну компетентність.

№38 - Уміння бачити красу рідної природи у віршах Максима Рильського «Дощ», «Осінь – маляр із палітрою пишною…»

Мета: проаналізувати ліричний твір, визначити художні засоби; розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів; виховувати прагнення до єдності з природою, вираження своїх почуттів.