Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 4 класу за Ломаковською Г. В., Проценко Г. О.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Повторення основних прийомів роботи із комп'ютером. Алгоритм підготовки комп’ютера

Очікувані результати: учні розуміють важливість дотримання правил безпеки в комп’ютерному класі та безпосередньо працюючи з комп’ютером. Наводять приклади життєвих ситуацій, у яких вони дотримуються тих чи інших правил та прогнозують результати у разі недотримання таких правил. Відповідно до алгоритму правильно вмикають та вимикають ПК. Мета: актуалізувати знання учнів про правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти життєві ситуації та визначати, до яких наслідків може призвести невиконання правил безпеки. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№02- Інструктаж з БЖД. Інформаційні процеси – отримання, збереження, опрацювання та передача повідомлень.

Очікувані результати: учні знають та розкривають поняття «інформація», її способи подання, передачі; класифікують інформацію за способом сприйняття. Мета: актуалізувати знання учнів про інформацію її способи подання. Формувати вміння виділяти головне, порівнювати, зіставляти види інформаційних процесів та розкривати їх суть. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№03- Інструктаж з БЖД. Повідомлення і дані. Текстова, графічна та цифрова інформація.

Очікувані результати: учні розуміють, що збережені повідомлення на комп’ютері називають даними, орієнтуються в типах даних, наводячи їх приклади та знають способи подання інформації; визначають типи даних серед запропонованої інформації. Мета: актуалізувати знання учнів про способи подання інформації. Ознайомити з терміном «дані». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти отриману під час уроку інформацію. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№04- Інструктаж з БЖД. Пам’ять комп’ютера та їх види. Носії інформації. Збереження інформації на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях.

Очікувані результати: учні розуміються в типах та видах пам’яті комп’ютерів, здійснюють збереження файлів, збережених на флеш носії, на комп’ютер; використовують у своєму мовлення поняття «файлу». Мета: актуалізувати знання учнів про типи пам’яті комп’ютера; пригадати, яким чином здійснюється копіювання файлів та створення тек на персональному комп’ютері; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№05- Інструктаж з БЖД. Файли і теки. Класифікація та упорядкування інформації у файловій системі. Переміщення до тек заданих файлів із вказанням визначеного шляху.

Очікувані результати: учні знають, що таке файл, ім’я файлу, які бувають значки файлів; використовують у своєму мовлення поняття файлу»; вміють створювати імена файлів Мета: актуалізувати знання учнів про файли, типи файлів; навчити розрізняти папки від файлів, правильно створювати імена файлів. розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№06 - Інструктаж з БЖД. Робота за файлами та теками. Контекстне меню. Правила найменування об’єктів в операційній системі. Створення об’єктів.

Очікувані результати: учні знають поняття «папка», «тека», «файл»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють створювати папки, файли; сортують файли у відповідні папки за змістом. Мета: актуалізувати знання учнів про папки та файли; навчити створювати папки та файли, давати їм назви; сортувати файли у відповідні папки за змістом; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№07 - Інструктаж з БЖД. Видалення файлів і тек.

Очікувані результати: учні пам’ятають поняття «файл», «тека»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють копіювати файли і теки. Мета: актуалізувати знання учнів про файли і теки; навчити копіювати файли і теки; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№08 - Інструктаж з БЖД. Копіювання файлів і тек.

Очікувані результати: учні розуміють різницю між файлами і теками, знають, які дії можна над ними виконувати; знають алгоритм видалення файлів та папок. Мета: актуалізувати знання учнів про файли і теки та дії, які можна над ними виконувати; навчити алгоритму видалення файлів і тек; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№09 - Інструктаж з БЖД. Текстовий редактор. Піктограми популярних текстових редакторів. Огляд вікна програми «Текстовий редактор.

Очікувані результати: учні знають поняття «класифікація», «схема»; вміють класифікувати об’єкти, створювати схеми з допомогою SmartArt, орієнтуються в об’єктах вікна текстового редактора. Мета: актуалізувати знання учнів про об’єкти, властивості об’єктів та значення властивостей; навчити класифікувати об’єкти, створювати схеми із застосуванням SmartArt; ознайомити з об’єктами вікна текстового редактора; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Інструктаж з БЖД. Введення текстів та збереження текстової інформації.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№11 - Інструктаж з БЖД. Редагування тексту. Способи виділення тексту. Виправлення змісту готового тексту.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№12 - Інструктаж з БЖД. Абзац. Форматування абзаців. Вирівнювання заголовків.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.