Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 4 класу за Ломаковською Г. В., Проценко Г. О.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№25 - Інструктаж з БЖД. Відкриваємо секрети програмування. Анімація об’єктів. Встановлення тла. Розробка програми руху пейзажу з використанням технології прокручування.

Очікувані результати: учні знають поняття «прокручування» (скролінг); знають, як створити анімацію в середовищі Скретч; вміють розробляти анімаційні проєкти. Мета: актуалізувати знання учнів про алгоритми; пояснити значення поняття «прокручування» (скролінг); навчити створювати анімації в середовищі Скретч; розробляти анімаційні проєкти; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№26 - Інструктаж з БЖД. Планування та розробка проєкту комп’ютерної гри.

Очікувані результати: учні знають алгоритм розроблення власного проєкту — комп’ютерної гри; вміють створювати комп’ютерну гру у середовищі Скретч.

№27 - Інструктаж з БЖД. Мережа Інтернет. Правила безпечного користуванні Інтернетом. Перегляд знайомих вебсайтів. Розвиток навичок самоконтролю в мережі.

Очікувані результати: учні знають та розкривають поняття «мережа», «інтернет», «вебсервер», «сайт», «вебсторінка», «гіперпосилання»; розрізняють послуги мережі Інтернет; знають правила безпеки в мережі та дотримуються їх, дбають про конфіденційність інформації та власне здоров’я, здійснюючи контроль над власними емоціями. Мета: актуалізувати знання учнів про мережу Інтернет, а саме поняття мережа», «інтернет», «вебсервер», «сайт», «вебсторінка», «гіперпосилання». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти правила безпечної поведінки в мережі. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№28 - Інструктаж з БЖД. Критичне оцінювання інформації отриманої з Інтернету. Оцінювання джерел інформації в інтернеті.

Очікувані результати: учні знають, що таке факти і судження, розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють аналізувати інформацію в інтернеті. Мета: актуалізувати знання учнів про інформацію в інтернеті; навчити розрізняти поняття «факти» і «судження», правильно аналізувати та критично оцінювати інформацію, отриману з інтернету; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№29 - Інструктаж з БЖД. Спілкування в Інтернеті. Інтернет спільноти. Правила та засоби спілкування в інтернет-спільнотах із людьми з інвалідністю. Електронна пошта.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «інтернет-спільнота», «чат», «електронна пошта», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, знають правила спілкування в інтернет-спільнотах, відносяться з повагою до людей з інвалідністю; розуміють можливі наслідки та ризики під час спілкування в інтернет-спільнотах; призначення електронної пошти.

№30 - Інструктаж з БЖД. Створення та надсилання листа через заздалегідь створену електронну скриньку.

Очікувані результати: учні знають поняття «електронна скринька», «логін», «пароль»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють створювати електронну скриньку, писати електронні листи.

№31 - Інструктаж з БЖД. Етикет спілкування в Інтернеті.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «інтернет-спілкування», «етикет спілкування»; знають правила безпечного спілкування в інтернеті, відносяться з повагою до людей; розуміють можливі наслідки та ризики під час спілкування в інтернет-спільнотах. Мета: актуалізувати знання учнів про те, як спілкуватися в мережі Інтернет, зокрема в інтернет-спільнотах; пригадати наслідки та ризики спілкування онлайн; засвоїти правила та засоби спілкування в інтернеті; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість, шанобливе ставлення до людей з інвалідністю.

№32-34 - Інструктаж з БЖД. Проектування навчального проєкту «Засоби особистої гігієни».

Очікувані результати: учні пам’ятають, як працювати з файлами та папками, як шукати потрібні матеріали в інтернеті; знають етапи роботи з проєктом; вміють зберігати інформацію в текстових документах, зображення, створювати комп’ютерну презентацію; працювати над проєктом у команді; сприяти реалізації програмного проекту відповідно до розробленого сценарію. Мета: актуалізувати знання учнів про роботу з файлами та папками, пошук потрібних матеріалів в інтернеті; ознайомити з етапами роботи з проєктом; допомогти визначитись та дібрати потрібні ресурси для проєкту; сприяти реалізації програмного проєкту відповідно до розробленого сценарію; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№35 - Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу

Очікувані результати: учні пам’ятають, що таке алгоритм та виконавець алгоритму; роботи, робототехніка; мережа, Інтернет, соціальна мережа; називають основні складові вікна середовища програмування Scratch; вміють створювати проєкти з використанням команд розгалуження та повторення; знають правила спілкування в соціальних мережах.