Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 4 класу за Ломаковською Г. В., Проценко Г. О.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№13 - Інструктаж з БЖД. Копіювання та переміщення фрагментів тексту.

Очікувані результати: учні знають поняття «копіювання», «переміщення»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття. Вміють копіювати, переміщувати фрагменти тексту. Мета: актуалізувати знання учнів про основні дії, які можна виконувати над текстом у текстовому редакторі; навчити копіювати, переміщувати фрагменти текстів; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№14 - Інструктаж з БЖД. Форматування тексту.

Очікувані результати: учні знають, що таке властивості об’єкта та якими бувають їхні значення; розрізняють інструменти для форматування тексту в текстовому редакторі; знають їх призначення; вміють форматувати текст. Мета: пригадати з учнями що таке властивості об’єкта та якими бувають їхні значення; розглянути інструменти для форматування тексту в текстовому редакторі; розуміти різницю між ними; знати їхнє призначення; вміти форматувати текст. Розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№15 - Інструктаж з БЖД. Створення нового текстового документу. Вдосконалення навичко форматування тексту

Мета: пригадати з учнями, що таке форматування тексту, основні інструменти для цих дій; навчити створювати новий документ у Microsoft Office Word; вдосконалити навички форматування тексту та зберігання текстового документа. Розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№16 - Інструктаж з БЖД. Додавання зображень до текстового документу та їх форматування.

Очікувані результати: учні знають алгоритм додавання зображення до текстового документа, застосовують його на практиці; вміють форматувати зображення, додані у текстовий документ.

№17 - Інструктаж з БЖД. Алгоритм. Виконавець. Способи подання алгоритмів. Представлення ходу дій обчислення виразу за допомогою блок-схеми.

Очікувані результати: учні знають поняття «алгоритм», «команда», «виконавець», «система команд виконавця», «середовище виконавця», «програма»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; пам’ятають способи подання алгоритмів; вміють наводити приклади. Мета: актуалізувати знання учнів про команди, алгоритми, виконавців; знати що таке система команд виконавця, середовище виконавця, програма; розуміти різницю між ними; навчити розрізняти способи подання алгоритмів, наводити їх приклади. Розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№18 - Інструктаж з БЖД. Істинні та хибні висловлювання. Створення проєкту «Акваріум».

Очікувані результати: учні знають поняття «висловлювання», «істинне висловлювання», «хибне висловлювання»; вміють наводити приклади істинних та хибних висловлювань; створюють у Скретчі проєкт «Акваріум». Мета: актуалізувати знання учнів про алгоритми; вивчити поняття істинні та хибні висловлювання; навчити наводити приклади таких висловлювань; продовжити роботу над створенням проєкту «Акваріум»; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№19 - Інструктаж з БЖД. Алгоритмічна структура слідування. Створення алгоритму зміни образів об’єктів у середовище Scratch.

Очікувані результати: учні знають поняття «висловлювання», «логічне слідування»; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють створювати істинні висловлювання та хибні, з використанням заперечувальної частки «не», зі словами якщо, то. Мета: актуалізувати знання учнів про висловлювання; навчити створювати алгоритмічні структури слідування; істинні та хибні висловлювання з використанням частки «не»; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№20 - Інструктаж з БЖД. Алгоритмічна структура розгалуження. Не повне розгалуження. Створення програми «Акваріум»

Очікувані результати: учні знають поняття «алгоритм», «команда», «алгоритм з розгалуженням», «неповне розгалуження»; вміють наводити приклади алгоритмів з розгалуженням; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють створювати алгоритми з розгалуженням (неповним у т. ч.).

№21 - Інструктаж з БЖД. Повне розгалуження. Удосконалення програми «Акваріум» із застосуванням повного розгалуження.

Очікувані результати: учні знають поняття «алгоритм», «команда», «алгоритм з розгалуженням», «алгоритм з неповним розгалуженням», «алгоритм з повним розгалуженням»; розуміють відмінність між алгоритмами з повним та неповним розгалуженням та наводять їх приклади; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють створювати алгоритми з розгалуженням.

№22 - Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повторенням. Безперервне повторення. Алгоритм з умовою. Створення програми «Архітектор сходинок».

Очікувані результати: учні знають поняття «алгоритм», «команда», «цикл»; вміють наводити приклади циклів у природі; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; знають особливості використання команд у середовищі Scratch; вміють створювати алгоритми з повторенням за умовою.

№23 - Інструктаж з БЖД. Складання алгоритмів з повторенням. Створення програми «Будуємо паркан». Додавання об’єктів з командами руху відповідно вказівок користувача.

Очікувані результати: учні знають поняття «алгоритм», «команда», «команда повторення з умовою»; вміють наводити приклади відповідних алгоритмів, вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; створювати алгоритми з повторенням із умовою в середовищі Скретч.

№24 - Інструктаж з БЖД. Алгоритми із заданою кількістю повторень. Удосконалення програми «Будуємо паркан» шляхом розфарбовування дощечок.

Очікувані результати: учні знають поняття «алгоритм», «команда», «команда повторення з умовою»; вміють наводити приклади відповідних алгоритмів, вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; створювати алгоритми з повторенням із умовою в середовищі Скретч.