Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 4 класу за Ломаковською Г. В., Проценко Г. О. на 2021-2022 н.р.

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

І семестр

Інформація та пристрої

1

 

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Повторення основних прийомів роботи із комп'ютером. Алгоритм підготовки комп’ютера до роботи.

 
 2  

Інструктаж з БЖД. Інформаційні процеси – отримання, збереження, опрацювання та передача повідомлень.

 
 3  

Інструктаж з БЖД. Повідомлення і дані. Текстова, графічна та цифрова інформація.

 
 4  

Інструктаж з БЖД. Пам’ять комп’ютера та їх види. Носії інформації. Збереження інформації на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях.

 
 5  

Інструктаж з БЖД. Файли і теки. Класифікація та упорядкування інформації у файловій системі. Переміщення до тек заданих файлів із вказанням визначеного шляху.

 
 6  

Інструктаж з БЖД. Робота за файлами та теками. Контекстне меню. Правила найменування об’єктів в операційній системі. Створення об’єктів.

 
 7  

Інструктаж з БЖД. Копіювання файлів і тек.

 
 8  

Інструктаж з БЖД. Видалення файлів і тек.

 

Текстовий редактор

 9  

Інструктаж з БЖД. Текстовий редактор. Піктограми популярних текстових редакторів. Огляд вікна програми «Текстовий редактор.

 
 10  

Інструктаж з БЖД. Введення текстів та збереження текстової інформації.

 
 11  

Інструктаж з БЖД. Редагування тексту. Способи виділення тексту. Виправлення змісту готового тексту.

 
 12  

Інструктаж з БЖД. Абзац. Форматування абзаців. Вирівнювання заголовків.

 
 13  

Інструктаж з БЖД. Копіювання та переміщення фрагментів тексту.

 
 14  

Інструктаж з БЖД. Форматування тексту.

 
 15  

Інструктаж з БЖД. Створення нового текстового документу. Вдосконалення навичко форматування тексту

 
 16  

Інструктаж з БЖД. Додавання зображень до текстового документу та їх форматування.

 

ІІ семестр

Алгоритми і виконавці

 17  

Інструктаж з БЖД. Алгоритм. Виконавець. Способи подання алгоритмів. Представлення ходу дій обчислення виразу за допомогою блок-схеми.

 
 18  

Інструктаж з БЖД. Істинні та хибні висловлювання. Створення проєкту «Акваріум».

 
 19  

Інструктаж з БЖД. Алгоритмічна структура слідування. Створення алгоритму зміни образів об’єктів у середовище Scratch.

 
 20  

Інструктаж з БЖД. Алгоритмічна структура розгалуження. Не повне розгалуження. Створення програми «Акваріум»

 
 21  

Інструктаж з БЖД. Повне розгалуження. Удосконалення програми «Акваріум» із застосуванням повного розгалуження.

 
 22  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повторенням. Безперервне повторення. Алгоритм з умовою. Створення програми «Архітектор сходинок».

 
 23  

Інструктаж з БЖД. Складання алгоритмів з повторенням. Створення програми «Будуємо паркан». Додавання об’єктів з командами руху відповідно вказівок користувача.

 
 24  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми із заданою кількістю повторень. Удосконалення програми «Будуємо паркан» шляхом розфарбовування дощечок.

 
 25  

Інструктаж з БЖД. Відкриваємо секрети програмування. Анімація об’єктів. Встановлення тла. Розробка програми руху пейзажу з використанням технології прокручування.

 
 26  

Інструктаж з БЖД. Планування та розробка проєкту комп’ютерної гри.

 

Спілкування в Інтернеті

 27  

Інструктаж з БЖД. Мережа Інтернет. Правила безпечного користуванні Інтернетом. Перегляд знайомих вебсайтів. Розвиток навичок самоконтролю в мережі.

 
 28  

Інструктаж з БЖД. Критичне оцінювання інформації отриманої з Інтернету. Оцінювання джерел інформації в інтернеті. 

 
 29  

Інструктаж з БЖД. Спілкування в Інтернеті. Інтернет спільноти. Правила та засоби спілкування в інтернет-спільнотах із людьми з інвалідністю. Електронна пошта.

 
 30  

Інструктаж з БЖД. Створення та надсилання листа через заздалегідь створену електронну скриньку.

 
 31  

Інструктаж з БЖД. Етикет спілкування в Інтернеті.

 

Навчальні проєкти

 32  

Інструктаж з БЖД. Проектування навчального проєкту «Засоби особистої гігієни».

 
 33  

Інструктаж з БЖД. Дослідження інформації для підготовки проєкту «Екологічні засоби особистої гігієни».

 
 34  

Інструктаж з БЖД. Розробки та презентація навчального проєкту «Екологічні засоби особистої гігієни»

 
 35  

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.