Каталог матеріалів

Розробки уроків етики для 5 класу за О. Данилевською

№01 - Етика – наука про мораль.

Мета: з’ясувати зміст понять «мораль», «етика»; виявити залежність етики від ідеологічного спрямування суспільства; пояснити особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; вчити робити правильний вибір своєї поведінки, обґрунтувати його та розуміти іншого/іншу; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№02 - Унікальність людини. Щастя. Людська індивідуальність.

Мета: з’ясувати зміст поняття «унікальність»; пояснити чому кожна людина унікальна та неповторна; обґрунтувати особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№03 - Особливості правил моралі: звичаї, традиції, закони.

Мета: розкрити зміст понять «закон», «звичай», «традиція», «правила моралі»; розширити уявлення учнів про звичаї та традиції українського народу; пояснювати як виникла мораль; наводити приклади джерел морального досвіду; аналізувати ситуації, застосовуючи засвоєні моральні приписи; працювати в групах; формувати бажання законослухняності.

№04 - Добро та зло. Моральні правила, що допомагають робити вибір на користь добра.

Мета: ознайомити з поняттями «добро», «доброта»; формувати уявлення про чуйність і доброзичливість, учити характеризувати події та явища як прояви добра і зла; розкрити моральний зміст доброти; сприяти розвитку в учнів мотивації до добрих та гуманних вчинків; шляхом створення психологічних ситуацій вибору підвести учнів до розуміння важливості прояву милосердя, людяності; виховувати бажання творити добро, жити за «золотими правилами» моралі».

№05 - Учинок. Чому потрібно вміти керувати собою?

Мета: ознайомити учнів із поняттями «вчинок» та «подвиг»; пояснити, чому необхідно вміти керувати своїми почуттями; чому потрібно керувати своїми почуттями й учинками; вчити володіти собою; вчити учнів установлювати основні взаємозв’язки в соціальному житті (між учинком і наслідком, порушенням правил і відповідальністю), розвивати увагу, критичне мислення; виховувати в учнів почуття відповідальності за свої вчинки.

№06 - Кожна людина гідна поваги. Як виявляти повагу до людей.

Мета: пояснити зміст понять честь, гідність; уміти тлумачити їх та наводити власні приклади; розібратися з такими проблемами: чому не можна принижувати людську гідність; чому кожна людина варта поваги; як не втратити гідність; виховувати у собі почуття гідності й честі, уміння поважати ці почуття в інших людях та бажання й уміння зберігати власну гідність; - кожен має виховувати шану до людей, гідних поваги.

№07-8 - Повага до Батьківщини. Вияв поваги до звичаїв народів, які живуть в Україні.

Мета: вчити розуміти поняття «Батьківщина», вчити поважати звичаї інших народів, виховувати почуття національної гордості, патріотизму, бажання служити рідному народові, берегти історичну пам'ять і примножувати духовні скарби українців. Виховувати у дітей глибокі почуття любові до своєї Батьківщини, мови, рідної землі,

№09 - Совість та відповідальність перед собою. Як сором допомагає дотримуватись моральних настанов.

Мета: розкрити зміст поняття «совість», «сором’язливість»; вчитися аналізувати власні помилки і з’ясовувати чого вони допомагають навчитися; розвивати мислення учнів; виховувати вміння оцінювати свої вчинки та вчинки інших; вчитися відповідати за свої вчинки; вчитися цінувати людей, незважаючи на їх позитивні та негативні якості.

№10 - Стриманість. Як стриманість допомагає в різних життєвих ситуаціях.

Мета: з'ясувати головні характеристики стриманої людини; пояснити, як стриманість допомагає в життєвих ситуаціях, ознайомити з різними видами емоцій, настрою, розвивати у дітей уміння оцінювати свій емоційний стан, використовувати різні способи для самозаспокоєння; виховувати доброзичливість у спілкуванні, позитивізм.

№11 - Доброзичливість та толерантність.

Мета: пояснити учням поняття «доброзичливість», «толерантність», розвивати в учнів почуття толерантності, доброти і поваги один до одного, виховувати любов до ближнього

№12 - Старанність, як звичка.

Мета: пояснити учням значення термінів «самоконтроль», «старанність», розвивати бажання виховувати в собі старанність, хороші звички, збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне мислення і пам'ять; виховувати старанність.

№13 - Навіщо потрібні правила етикету. Гарні манери та пристойність.

Мета: пояснити значення термінів «вихованість», «етикет», «манери», вчити обгрунтовувати важливість дотримання етикетних норм у спілкуванні з іншими людьми, виховувати необхідність дотримуватися етикету, розвивати вміння удосконалювати людські якості, правила пристойності.