Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 10-11 класів. Модуль "Вебтехнології"

№01 - Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поняття веб-дизайну. Основні тренди веб-дизайну.

Мета: визначити рівень попередньої підготовленості учнів, що стосується правил безпеки життєдіяльності під час роботи в комп’ютерному класі. Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї сайтобудування в напрямку дизайну. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№02 - Типи сайтів та їх особливості. Цільова аудиторія.

Мета: Допомогти учням засвоїти факти різновидів сайтів та цільової аудиторії. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№03 - Інформаційна структура сайту

Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї побудови інформаційної структури сайту. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№04 - Інструменти веб-розробника

Мета: Забезпечити якість вивчення нового матеріалу в напрямку інструментальних засобів для веб-розробки. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№05 - План розробки сайту. Макет інформаційної структури сайту.

Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї розробки плану сайту та створення макету інформаційної сторінки. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№06 - Практична робота №1 «Проектування структури сайту».

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок при проектуванні структури сайту. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№07 - Мова гіпертекстової розмітки. Гіпертекстовий документ та його елементи

Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї побудови мови гіпертекстового документа. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№08 - Текстові елементи веб-сторінки, теги та їх атрибути. Гіперпосилання.

Мета:Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї при роботі з текстовими тегами, їх атрибутами та гіперпосиланнями. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№09 - Таблиці та списки на веб-сторінках

Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї реалізації таблиць та списків засобами HTML. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№10 - Практична робота №2. Створення веб-сторінки за допомогою «Мови гіпертекстової розмітки».

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок при створенні веб-сторінки за допомогою мови HTML. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№11 - Каскадні таблиці стилів. Стильове оформлення сторінок.

Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї стильового оформлення сторінок за допомогою каскадних стилів. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№12 - Позиціювання елементів веб-сторінки за допомогою стилів.

Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї позиціювання елементів веб-сторінки за допомогою стилів. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.