Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 2 класу за Листопад Н. П.

№001 - Вступ. Повторення вивченого матеріалу. Лічба в межах 10. Додавання і віднімання в межах 10. Пряма, відрізок, про­мінь.

Мета: повторити склад числа 10, вправляти учнів у засвоєнні складу числа 10, вдосконалювати вміння складати приклади на додавання, закріпити нумерацію в межах 10, формувати навички лічби, вправляти в написанні чисел, особливо, числа 10; розвивати логічне мислення учнів, пам’ять, зв’язну мову ; виховувати увагу, спостережливість, акуратність ведення записів.

№002 - Повторення вивченого матеріалу. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач. Криві, ламані, замкнені лінії

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми у 1 класі, вдосконалювати навички усної лічби, вміння розв’язувати приклади і задачі на знаходження суми і різниці. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№003 - Повторення вивченого матеріалу. Лічба предметів. Порівнян­ня чисел. Додавання і віднімання в межах 10.

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми у 1 класі, вдосконалювати навички усної лічби, вміння розв’язувати приклади, задачі на знаходження суми і різниці й порівнювати числа в межах 10. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№004 - Повторення вивченого матеріалу. Складання і обчислення виразів. Розпізнавання геометричних фігур. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми у 1 класі, вдосконалювати навички усної лічби, вміння розв’язувати приклади, задачі на знаходження суми і різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№005 - Повторення вивченого матеріалу. Лічба в межах 20. Нуме­рація чисел 10-20. Порівняння чисел. Вимірювання довжи­ни предметів.

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми у 1 класі, вдосконалювати навички усної лічби в межах 20, вміння розв’язувати приклади, задачі на знаходження суми і різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№006 - Повторення вивченого матеріалу. Нумерація чисел в межах 100. Розкладання чисел на розрядні доданки. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми у 1 класі, вдосконалювати навички усної лічби в межах 100, вміння розв’язувати приклади, задачі на знаходження суми і різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№007 - Повторення вивченого матеріалу. Лічба в межах 100. Попе­реднє і наступне числа. Розв’язування і порівняння задач.

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми у 1 класі, вдосконалювати навички усної лічби в межах 100, вміння розв’язувати приклади, задачі на знаходження суми і різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№008 - Повторення вивченого матеріалу. Письмова нумерація чисел в межах 100. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми у 1 класі, вдосконалювати навички усної лічби в межах 100, виконувати дії з іменованими числами, задачі на знаходження суми і різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№009 - Повторення вивченого матеріалу. Лічба десятками. Обчис­лення довжини ламаної. Визначення часу за годинником.

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми у 1 класі, вдосконалювати навички лічби десятками, виконувати дії з іменованими числами, задачі на знаходження суми і різниці й визначати часу за годинником. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№010 - Додавання чисел 2-9 до 9 з переходом через десяток. Розв’язування задач. Об’ємні геометричні фігури.

Мета: ознайомити з особливостями додавання числа 9 з переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; актуалізувати знання про об’ємні геометричні фігури; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№011 - Додавання чисел 3-9 до 8 з переходом через десяток. Розв’язування задач.

Мета: ознайомити з особливостями додавання числа 8 з переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№012 - Закріплення вивчених випадків додавання з переходом через десяток. Складання і обчислення виразів. Розв’язування і порівняння задач.

Мета: повторити і закріпити прийоми додавання з переходом через десяток; удосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; розвивати увагу, уяву, математичне мовлення, мислення учнів; виховувати бажання допомагати птахам взимку; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.