Каталог матеріалів

Урок №9 для 2 класу з математики за Н.П. Листопад - Повторення вивченого матеріалу. Лічба десятками. Обчис­лення довжини ламаної. Визначення часу за годинником.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «Н.П. Листопад»

Урок №9. Повторення вивченого матеріалу. Лічба десятками. Обчис­лення довжини ламаної. Визначення часу за годинником.

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з вивченої теми у 1 класі, вдосконалювати навички лічби десятками, виконувати дії з іменованими числами, задачі на знаходження суми і різниці й визначати часу за годинником. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд4. Порахуємо разом.

Слайд5. Хвилинка каліграфії.

Слайд6. Рухлива вправа.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд7-14. Порівняй усно.

Слайд15-16. Запиши вирази й обчисли їх значення.

Слайд17-18. Обрахуй.

Фізкультхвилинка.

Слайд20-25. Порівня письмо.

Знайди довжину ламаної. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині ламаної.

Слайд27-29. Прочитай задачі. Визнач, у яких задачах треба знаходити суму, а в яких — різницю. Розв’яжи задачі на знаходження різниці.

Рухлива вправа.

Підкресли вираз для розв'язування задачі. Знайди його значення.

Слайд32-34. Котру годину показує кожний годинник?

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні