Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 1 класу за посібником Скворцової С. О., Онопрієнко О. В.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№001 - Досліджуємо форми об’єкту

Мета: визначити значення математики в житті людини; дослідити різні форми об’єктів (плоскі, об’ємні); систематизувати уявлення учнів про орієнтування на площині та в просторі; уточнити розуміння учнями термінів, що вказують напрямок або місце розміщення (над, під, поряд, посередині, попереду, позаду, між); увести зазначені терміни в активний словник учнів; розвивати логічне мислення; збагачувати словниковий запас учнів; стимулювати інтерес до вивчення математики; виховувати товариські взаємини.

№002 - Вивчаємо геометричні фігури.

Мета: систематизувати уявлення учнів про геометричні фігури; актуалізувати назви геометричних фігур: точка, пряма, крива; навчити зображувати на папері точку, пряму, криву, визначати точки, що належать і не належать цій фігурі; формувати поняття ознак предметів (форма, колір); учити визначати спільні та відмінні ознаки, порівнювати, виконувати класифікацію за цими ознаками; розвивати логічне мислення, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.

№003 - Вивчаємо геометричні фігури.

Мета: систематизувати уявлення учнів про геометричні фігури, про орієнтування на площині та в просторі; ознайомити з відрізком, променем, ламаною, із замкненими та незамкненими лініями; навчити зображувати на папері промінь, відрізок, визначати точки, які належать і не належать цій фігурі; актуалізувати назви геометричних фігур: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник; систематизувати назви многокутників за кількістю відрізків, що становлять замкнену ламану — їхню межу; уточнити розуміння учнями термінів, які вказують напрямок або місце розміщення: над, під, на, вище, нижче, посередині; увести зазначені терміни в активний словник учнів; розвивати спостережливість, увагу, просторову уяву; виховувати охайність, самостійність, вміння працювати в парі.

№004 - Досліджуємо ознаки об’єктів.

Мета: актуалізувати й уточнити уявлення учнів про ознаки предметів: форму, розмір, колір; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; формувати вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати — розподіляти предмети на групи за спільними ознаками; розвивати логічне мислення шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; виховувати товариські взаємини, уміння працювати в парі та міні-групі.

№005 - Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною.1

Мета: актуалізувати й уточнити уявлення учнів про ознаки предметів, пов’язані з величиною: довжина, ширина, висота, товщина тощо; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; формувати вміння порівнювати предмети за величиною, позначати певну величину у вигляді відрізка; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; виховувати товариські взаємини, уміння працювати в парі та міні-групі.

№006 - Лічимо з 1 до 10.

Мета: актуалізувати вміння дітей лічити у межах 10 у прямому та зворотному порядку, співвідносити множину предметів і цифру; формувати поняття «число — множина предметів», «цифра — символ (знак), що позначає кількість множини предметів»; учити порівнювати відрізки завдовжки у спосіб накладання; розвивати логічне мислення шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння).

№007 - Визначаємо кількість об’єктів.1

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику множин; ознайомити учнів із правилами лічби та навчити їх дотримувати цих правил під час лічби предметів; сформувати розуміння того, що останнє з названих під час лічби чисел дає відповідь на запитання «Скільки предметів у групі?»; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; вчити встановлювати істинність або хибність висловлювань.

№008 - Визначаємо порядковий номер

Мета: формувати поняття про порядковий номер об’єкта, навички порядкової лічби; закріпити знання днів тижня та їхній порядок; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

№009 - Досліджуємо групи об’єктів за ознакою.

Мета: формувати поняття «множина», «елемент множини»; закріпити навички порядкової лічби; повторити назви днів тижня та їхній порядок; розвивати увагу, логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; формувати бажання допомагати іншому; виховувати товариськість.

№010 - Розбиваємо об’єкти на групи за ознакою.

Мета: удосконалювати вміння розподіляти об’єкти на групи за спільною ознакою; формувати поняття «підмножина»; закріплювати навички порядкової лічби, знання дітей про числовий ряд; розвивати дрібну моторику, логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); формувати бажання допомагати іншому; виховувати товариськість.

№011 - Вивчаємо число і цифру 1.

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику множини; актуалізувати поняття «більше», «менше», «стільки ж»; формувати поняття про число 1; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 1; формувати поняття про відношення рівності та нерівності; учити позначати їх знаками «=» і «≠»; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, дбайливе ставлення до природи.

№012 - Вивчаємо число і цифру 2.

Мета: актуалізувати вміння порівнювати предметні множини у спосіб складання пар; актуалізувати поняття «більше», «менше», «стільки ж»; формувати поняття про число 2; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 2; формувати поняття про відношення рівності та нерівності; учити позначати їх знаками «=» і «≠»; ознайомити учнів зі способами утворення числа 2; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, товариськість.