Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 6 класу за О. Заболотним, В. Заболотним

№001 - Мова як основний засіб спілкування

Мета: пояснити роль і важливість державної мови в житті людини; навчити пов’язувати, зіставляти почуте із життєвим досвідом; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№002 - УМР № 1. Мовлення та спілкування.

Мета: ознайомити учнів із поняттями: «мовлення» та «спілкування»; вчити розрізняти усне мовлення від писемного; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№003 - УМР № 2. Повторення вивченого про типи мовлення.

Мета: удосконалити знання учнів про типи мовлення; вчити розрізняти усне мовлення від писемного; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№004 - УМР № 3. Складання і розігрування діалогів.

Мета: удосконалити знання учнів про діалог; формувати вміння складати діалоги та їх розігрувати; вчити аналізувати прочитане та давати відповіді на запитання за змістом прочитаного; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№005 - Словосполучення і речення. Головні й другорядні члени речення.

Мета: удосконалити знання учнів про «словосполучення» і «речення»; вчити розрізняти речення від словосполучення; закріпити вміння правильно розбирати словосполучення за будовою; виконувати тренувальні вправи щодо визначення головних і другорядних членів речення; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№006 - Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова.

Мета: удосконалити знання учнів про «однорідні члени речення», «звертання», «вставні слова»; вчити правильно розставляти розділові знаки при однорідних членах речення, звертанні, вставних словах; формувати вміння складати речення з однорідними членами за схемами; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№007 - Складне речення. Пряма мова. Діалог.

Мета: удосконалити знання учнів про «складне речення», «пряму мову», «діалог»; вчити правильно розставляти розділові знаки при прямій мові та діалозі; формувати вміння визначати граматичну основу у складному реченні; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№008 - УМР № 4. Стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

Мета: удосконалити знання учнів про «стилі мовлення»; вчити правильно розрізняти стилі мовлення за їх ознаками; формувати вміння добирати тексти відповідного стилю мовлення; пояснити, що таке «офіційно-діловий стиль мовлення» та навчити визначати його ознаки; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№009 - Основні орфограми

Мета: узагальнити знання учнів про «орфограму» та «орфографічну помилку»; вчити розрізняти у словосполученнях орфографічні помилки; удосконалювати вміння правильно будувати усне та писемне висловлювання, дотримуючись правил орфографії; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№010 - УМР № 5. Ділові папери. Оголошення.

Мета: пояснити поняття «ділові папери» та «оголошення»; вчити правильно розрізняти стилі мовлення за їх ознаками; формувати вміння писати оголошення в офіційно-діловому стилі; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№011 - Власне українські слова та слова іншомовного походження.

Мета: узагальнити знання учнів про слово та лексичне значення слова; вчити вирізняти лексичні явища у своєму та чужому мовленні; розрізняти власне українські слова та слова іншомовного походження; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№012 - Тренувальні вправи. Власне українські слова та слова іншомовного походження.

Мета: узагальнити знання учнів про слово та лексичне значення слова; вміти вирізняти лексичні явища у своєму та чужому мовленні; розрізняти власне українські слова та слова іншомовного походження; вчити правильно пояснювати, з якої мови запозичено слово за наявними ознаками; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.