Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 5 класу за Н. Голуб, О. Горошкіною

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№001 - Вступ. Українська мова в житті українців.

Мета: розширити відомості п’ятикласників про рідну мову; сформувати поняття про багатство і красу української мови; удосконалити вміння аналізувати висловлювання, відтворювати деформований текст, складати невеликі тексти відповідно до комунікативного завдання, визначати засоби, що збагачують нашу мову, доречно використовувати їх у власному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню краси й багатства рідної української мови; виховувати любов до слова.

№002 - Поглиблене повторення вивченого в 1-4 класах. Лексичне значення слова.

Мета: поглибити знання учнів про лексичне значення слова, дати поняття про однозначні та багатозначні слова, формувати вміння розрізняти такі слова, доречно використовувати їх у мовленні; удосконалювати вміння самостійно збагачувати власний словниковий запас, у тому числі за допомогою словників.

№003 - Тлумачний словник.

Мета: поглибити знання учнів про лексичне значення слова, дати поняття про однозначні та багатозначні слова, формувати вміння розрізняти такі слова, доречно використовувати їх у мовленні; продовжувати користуватися тлумачним словником; удосконалювати вміння самостійно збагачувати власний словниковий запас, в тому числі за допомогою словників; виховувати любов і пошану до рідного слова.

№004 - Однозначні й багатозначні слова.

Мета: поглибити знання учнів про лексичне значення слова, дати поняття про однозначні та багатозначні слова, формувати вміння розрізняти такі слова, доречно використовувати їх у мовленні; удосконалювати вміння самостійно збагачувати власний словниковий запас, в тому числі за допомогою словників; виховувати любов до природи рідного краю.

№005 - Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми.

Мета: поглибити знання учнів про синоніми, розкрити значення антонімів, омонімів; акцентувати увагу на ролі цих слів у нашому мовленні; виробити навички вживання синонімів, антонімів, омонімів у повсякденному житті; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та писемну мову учнів; виховувати любов до рідної мови.

№006 - Пароніми.

Мета: розкрити значення паронімів; акцентувати увагу на ролі цих слів у нашому мовленні; виробити навички вживання паронімів у повсякденному житті; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та писемну мову учнів; виховувати любов до рідної мови.

№007 - Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.

Мета: поглибити знання учнів щодо використання синонімів, антонімів, омонімів у мовленні; формувати загально пізнавальні вміння пояснювати значення у мовленні омонімів, антонімів; правильно і доречно використовувати їх в усному та писемному монологічному та діалогічному мовленні.

№008 - Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.

Мета: поглибити знання учнів щодо слів за походженням; удосконалити вміння визначати групи слів за значенням, правильно вживати їх у мовленні; виробляти вміння добирати українські відповідники до слів іншомовного походження; аргументовано доводити приналежність слова до певної групи.

№009 - Написання апострофа в словах іншомовного походження.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№010 - Написання м’якого знака в словах іншомовного походження.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№011 - Діагностувальна робота. Диктант із завданням.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№012 - Аналіз діагностувальної роботи.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.