Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 5 класу за Н. Голуб, О. Горошкіною

№001 - Вступ. Українська мова в житті українців.

Мета: розширити відомості п’ятикласників про рідну мову; сформувати поняття про багатство і красу української мови; удосконалити вміння аналізувати висловлювання, відтворювати деформований текст, складати невеликі тексти відповідно до комунікативного завдання, визначати засоби, що збагачують нашу мову, доречно використовувати їх у власному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню краси й багатства рідної української мови; виховувати любов до слова.

№002 - Поглиблене повторення вивченого в 1-4 класах. Лексичне значення слова.

Мета: поглибити знання учнів про лексичне значення слова, дати поняття про однозначні та багатозначні слова, формувати вміння розрізняти такі слова, доречно використовувати їх у мовленні; удосконалювати вміння самостійно збагачувати власний словниковий запас, у тому числі за допомогою словників.

№003 - Тлумачний словник.

Мета: поглибити знання учнів про лексичне значення слова, дати поняття про однозначні та багатозначні слова, формувати вміння розрізняти такі слова, доречно використовувати їх у мовленні; продовжувати користуватися тлумачним словником; удосконалювати вміння самостійно збагачувати власний словниковий запас, в тому числі за допомогою словників; виховувати любов і пошану до рідного слова.

№004 - Однозначні й багатозначні слова.

Мета: поглибити знання учнів про лексичне значення слова, дати поняття про однозначні та багатозначні слова, формувати вміння розрізняти такі слова, доречно використовувати їх у мовленні; удосконалювати вміння самостійно збагачувати власний словниковий запас, в тому числі за допомогою словників; виховувати любов до природи рідного краю.

№005 - Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми.

Мета: поглибити знання учнів про синоніми, розкрити значення антонімів, омонімів; акцентувати увагу на ролі цих слів у нашому мовленні; виробити навички вживання синонімів, антонімів, омонімів у повсякденному житті; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та писемну мову учнів; виховувати любов до рідної мови.

№006 - Пароніми.

Мета: розкрити значення паронімів; акцентувати увагу на ролі цих слів у нашому мовленні; виробити навички вживання паронімів у повсякденному житті; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та писемну мову учнів; виховувати любов до рідної мови.

№007 - Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.

Мета: поглибити знання учнів щодо використання синонімів, антонімів, омонімів у мовленні; формувати загально пізнавальні вміння пояснювати значення у мовленні омонімів, антонімів; правильно і доречно використовувати їх в усному та писемному монологічному та діалогічному мовленні.

№008 - Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.

Мета: поглибити знання учнів щодо слів за походженням; удосконалити вміння визначати групи слів за значенням, правильно вживати їх у мовленні; виробляти вміння добирати українські відповідники до слів іншомовного походження; аргументовано доводити приналежність слова до певної групи.

№009 - Написання апострофа в словах іншомовного походження.

Мета: продовжити систематизацію знань про вживання апострофа, удосконалення правописних умінь та навичок; розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, пам’ять, уміння робити висновки, узагальнювати.

№010 - Написання м’якого знака в словах іншомовного походження.

Мета: ознайомити учнів з іншомовними словами, правилами написання и, і, знака м`якшення, апострофа та подвоєння літер в словах іншомовного походження; формувати навички вимовляти запозичені слова відповідно до орфоепічних норм української мови; вчити пояснювати їх правопис, удосконалювати навички роботи з орфографічним словником та словником іншомовних слів.

№011-12 - Діагностувальна робота. Диктант із завданням.

Мета: перевірити вміння учнів правильно записувати речення під диктування; розвивати орфографічну пильність; виховувати охайність, культуру оформлення письмових робіт.

№013 - Подвоєння та подовження приголосних у словах іншомовного походження.

Мета: пояснити правила написання подвоєних літер у словах іншомовного походження; формувати вміння і навички правильно писати слова іншомовного походження; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, збагачувати словниковий запас учнів.