Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 3 класу за Андрусенко І.В.

№001 - Наша Батьківщина - Україна.

Мета: дати учням первинне уявлення про Україну як державу, про усвідомлення своєї приналежності до України; поповнити знання про Незалежність та конституцію України; сприяти розвитку спостережливості, мислення, уяви, пам'яті, активності; формувати відчуття приналежності до рідної землі, народу, до своєї Батьківщини – України, любові до рідного краю.

№002 - Державні символи України.

Мета: розширити знання учнів про державні символи України: Герб, Гімн, Прапор; сприяти формуванню національної свідомості учнів; виховувати повагу і любов до України; державних символів.

№003 - Народні символи українців.

Мета: ознайомити дітей з різноманітністю символіки в нашому житті; вчити розрізняти народні та державні символи; розширити знання про народні символи: вербу, калину, вінок, рушник, вишиванку, національні страви; вчити поводитися в урочистих ситуаціях, у пам’ятних місцях; розвивати вміння користуватися додатковою літературою; виховувати патріотичні почуття, повагу до символів Української держави.

№004 - Різноманітність спільнот.

Мета: дати учням поняття суспільства як єдності людських спільнот, розповісти про їх різноманітність; допомогти учням усвідомити свою належність до українського суспільства, виховати у дітей позитивне ставлення до себе та людей навколо.

№005 - Шкільна спільнота.

Мета: сформувати в учнів поняття «однокласники», формувати у школярів етичні звички; вчити правилам спілкування, продовжувати вчити співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, доброзичливе ставлення до учнів школи; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№006 - Моя родина.

Мета: розширити уявлення дітей про сім’ю, родину, розвивати інтерес до історії свого роду, спостережливість, уважність, вміння запам’ятовувати, робити висновки; виховувати почуття духовної єдності поколінь, бажання берегти родину, як часточку великої родини – українського народу.

№007 - Україна - європейська держава.

Мета: розширити знання учнів про нашу державу, як частину Європи; сформувати уявлення про географічне положення країн – сусідів; дати короткі відомості про них, навички роботи в групах, систематизації й узагальнення вивченого матеріалу; виховувати толерантне ставлення до сусідського народу.

№008 - Україна на карті світу.

Мета: дати учням короткі відомості про територіальне розміщення України на карті світу та її багатства; викликати у школярів інтерес до пізнання минулого і сучасного України; виховувати патріотичні почуття.

№009 - За В. Сухомлинським «Без Батьківщини життя – не життя» .

Мета: закріпити уявлення дітей про рідний край, про Україну. Вчити розуміти поняття «Батьківщина». Вчити дітей самостійно задумувати сюжет для малювання. Розвивати зв’язне мовлення, уяву, творчі здібності, дрібні м’язи рук. Виховувати у дітей глибокі почуття любові до своєї Батьківщини, рідної землі,

№010 - Різноманітність тіл неживої та живої природи.

Мета: розширювати знання учнів про різноманітність природи; розвивати вміння групувати об’єкти неживої та живої природи, порівнювати об’єкти (тіла) живої та неживої природи з метою виявлення відмінностей між ними; виявляти у природному оточенні тіла неживої і живої природи, встановлювати зв’язки між ними; виявляти у своєму оточенні тіла неживої природи і класифікувати їх за певними ознаками (формою, кольором, станом тощо); розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи;

№011 - Дослідження різноманітності тіл неживої та живої природи у довкіллі.

Мета: ознайомити з поняттями «розчин», «кристалізація»; продовжувати формувати вміння наводити приклади тіл і явищ природи; ознайомити учнів з різноманітністю матеріалів, з’ясувати їх походження та використання людиною; розвивати увагу, пам’ять мислення; показати важливість різних речовин для розвитку та підтримання життя на Землі; виховувати бережне ставлення до довкілля.

№012-13 - Речовини та матеріали. Використання їх людиною.

Мета: продовжувати вивчати речовини та матеріали; ознайомити з поняттям «сорбет»; виявляти у своєму оточенні тіла класифікувати їх за певними ознаками (формою, кольором, станом тощо); вчити порівнювати їх за зовнішніми ознаками/на основі досліджених властивостей; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення. Узагальнити та повторити здобуті знання.