Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 4 класу за Н. В. Морзе​, О. В. Барною

№01 - Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Повторення основних прийомів роботи з комп'ютером.

Очікувані результати: учні розуміють важливість дотримання правил безпеки в комп’ютерному класі та безпосередньо працюючи з комп’ютером. Наводять приклади життєвих ситуацій, де вони дотримуються тих чи інших правил, та прогнозують результати у разі недотримання таких правил. Відповідно до алгоритму правильно вмикають та вимикають ПК. Мета: актуалізувати знання учнів про правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Формувати вміння виділяти головне, порівнювати, зіставляти життєві ситуації та визначати, до яких наслідків може призвести невиконання правил безпеки. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№02 - Інструктаж з БЖД. Інформація та пристрої. Види комп’ютерів та їх характеристики.

Очікувані результати: учні знають та розкривають поняття «інформація»; класифікують інформацію за способом сприйняття; розрізняють види комп’ютерних пристроїв та характеризують їх. Мета: актуалізувати знання учнів про інформацію, її способи сприйняття, види комп’ютерів. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти види комп’ютерів та ранжувати її відповідно характеристик, способів застосування та задач. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№03 - Інструктаж з БЖД. Робота цифрових пристроїв. Складові комп’ютера. Пристрої введення та виведення.

Очікувані результати: учні розуміють, як функціонують та взаємодіють між собою пристрої введення, опрацювання збереження та виведення інформації; орієнтуються в складових комп’ютера; дбають про власне здоров’я, здійснюючи контроль над емоціями. Мета: актуалізувати знання учнів про пристрої введення, виведення збереження та опрацювання інформації. Ознайомити з терміном «дані». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти отриману під час уроку інформацію. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№04 - Інструктаж з БЖД. Внутрішня та зовнішня пам’ять комп’ютера. Збереження даних на комп’ютері та зовнішніх носіях інформації.

Очікувані результати: учні розуміються в типах та видах пам’яті комп’ютерів, здійснюють збереження файлів, збережених на флеш носії, на комп’ютер; використовують у своєму мовлення поняття «файлу». Мета: актуалізувати знання учнів про типи пам’яті комп’ютера; пригадати, яким чином здійснюється копіювання файлів та створення тек на персональному комп’ютері; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№05 - Інструктаж з БЖД. Навчання в Інтернеті. Електронні освітні ресурси. Правила безпечного користуванні Інтернетом. Перегляд знайомих вебсайтів. Розвиток навичок самоконтролю в мережі.

Очікувані результати: учні розуміють що таке електронні освітні ресурси, вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, знають правила безпечного користування інтернетом, розуміють можливі наслідки та ризики під час використання інтернетом. Мета: актуалізувати знання учнів про те, як безпечно користуватися інтернетом; пригадати наслідки та ризики спілкування онлайн; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№06 - Інструктаж з БЖД. Збереження інформації з Інтернету. Авторське право.

Очікувані результати: учні вміють зберігати дані з інтернету на комп’ютер; розуміють поняття «авторське право» та знають про можливі наслідки при його порушенні. Мета: актуалізувати знання учнів про дані в інтернеті; навчити зберігати дані різних типів з інтернету на комп’ютер; пояснити поняття «авторське право»; розповісти учням про способи дотримання авторських прав; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№07 - Інструктаж з БЖД. Критичне оцінювання інформації отриманої з Інтернету. Оцінювання джерел інформації в інтернеті.

Очікувані результати: учні пам’ятають поняття «файл», «тека»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють копіювати файли і теки. Мета: актуалізувати знання учнів про файли і теки; навчити копіювати файли і теки; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№08 - Інструктаж з БЖД. Спілкування в Інтернеті. Інтернет спільноти. Правила та засоби спілкування в інтернет-спільнотах із людьми з інвалідністю.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «інтернет-спільнота», «чат», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, знають правила спілкування в інтернет-спільнотах, відносяться з повагою до людей з інвалідністю; розуміють можливі наслідки та ризики під час спілкування в інтернет-спільнотах. Мета: актуалізувати знання учнів про те, як спілкуватися в мережі Інтернет, зокрема в інтернет-спільнотах; пригадати наслідки та ризики спілкування онлайн; засвоїти правила та засоби спілкування в інтернет-спільнотах із людьми з інвалідністю; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість, шанобливе ставлення до людей з інвалідністю.

№09 - Інструктаж з БЖД. Класифікація та упорядкування інформації

Очікувані результати: учні знають поняття «класифікація», «схема»; вміють класифікувати об’єкти, створювати схеми з допомогою SmartArt. Мета: актуалізувати знання учнів про об’єкти, властивості об’єктів та значення властивостей; навчити класифікувати об’єкти, створювати схеми із застосуванням SmartArt; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Інструктаж з БЖД. Робота за файлами та теками. Контекстне меню. Правила найменування об’єктів в операційній системі.

Очікувані результати: учні знають поняття «папка», «тека», «файл», «контекстне меню»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття. Вміють створювати, перейменовувати, копіювати, переміщувати та видаляти папки і файли. Мета: актуалізувати знання учнів про папки та файли; навчити створювати папки та файли, давати їм назви; сортувати файли у відповідні папки за змістом; перейменовувати, копіювати, переміщувати та видаляти файли і папки; знають, як відкрити контекстне меню; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№11 - Інструктаж з БЖД. Діаграми. Побудова діаграм в онлайн середовищах.

Очікувані результати: учні знають поняття «складові частини об’єкта», «діаграма», «стовпчаста діаграма», «кругова діаграма»; розуміють різницю між ними; вміють виконувати певні дії над об’єктами та їх складовими; створювати діаграми. Мета: актуалізувати знання учнів про об’єкти та складові частини об’єктів; дії, які сожна виконати над ними; навчити створювати діаграми, зокрема стовпчасту та кругову; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Інструктаж з БЖД. Діаграми. Побудова діаграм в онлайн середовищах.

Очікувані результати: учні знають поняття «модель», «інформаційна модель», «комп’ютерна модель», «математична модель»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють створювати ці моделі, розв’язувати математичні задачі з допомогою них. Мета: актуалізувати знання учнів про модель; навчити розрізняти типи моделей; створювати інформаційну, комп’ютерну, математичну моделі; розв’язувати математичні задачі за допомогою математичних моделей; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.