Каталог матеріалів

Розробки уроків зарубіжної літератури для 5 класу за Є. Волощук

№01 - Зарубіжна література – надбання світової культури

Мета: донести до свідомості учнів, що література — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини; охарактеризувати, яку літературу називають зарубіжною і чому деякі автори, що народилися в Україні, уважаються зарубіжними; пояснити, чим відрізняється оригінал від перекладу, а художній твір – від звичайного тексту; обговорити, чи може кінострічка замінити літературний твір; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№02 - Біблія – духовна скарбниця людства. Біблійні історії про творення світу й перших людей

Мета: ознайомити учнів з поняттям Біблія, історією її створення, її структурою та значенням для людства; викликати інтерес до перекладачів Біблії українською мовою; навчити учнів тлумачити біблійні легенди, притчі; формувати усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття; виховувати правдивість, чесність, патріотизм, скромність, любов до ближнього.

№03 - Народження Ісуса Христа в Новому Заповіті

Мета: ознайомити учнів з біблійними історіями про народження Ісуса Христа, простежити уроки моральності, які діти винесуть з цих історій; розвивати навички свідомого виразного читання, уміння виказувати свою думку, аналізувати прочитане та рефлексувати знання; виховувати інтерес до традицій, звичаїв українського народу, пов’язаних з Різдвом Христовим, бажання зберігати ці традиції; формувати усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття; виховувати правдивість, чесність, патріотизм, скромність, любов до ближнього.

№04 - Притча про доброго самарянина. Утвердження цінності співчуття та милосердя в оповідях Ісуса Христа

Мета: ознайомити учнів з біблійними історіями про доброго самарянина, про таланти тощо; простежити уроки моральності, які діти винесуть з цих історій; розвивати навички свідомого виразного читання, уміння виказувати свою думку, аналізувати прочитане та рефлексувати знання; виховувати інтерес до традицій, звичаїв українського народу, пов’язаних з Різдвом Христовим, бажання зберігати ці традиції; формувати усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття; виховувати правдивість, чесність, патріотизм, скромність, любов до ближнього.

№05 - ПЧ 1 Притча про сіяча. Притчі за вибором

Мета: ознайомити учнів з біблійними історіями про сіяча тощо; простежити уроки моральності, які діти винесуть з цих історій; розвивати навички свідомого виразного читання, уміння виказувати свою думку, аналізувати прочитане та рефлексувати знання; виховувати інтерес до традицій, звичаїв українського народу, пов’язаних з Різдвом Христовим, бажання зберігати ці традиції; формувати усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття; виховувати правдивість, чесність, патріотизм, скромність, любов до ближнього.

№06 - Систематизація та узагальнення за темою: «Біблійні перекази». Діагностувальна робота №1

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми; розвивати уміння застосовувати набуті знання практично; виховувати культуру писемного мовлення.

№07 - Усна народна творчість та її жанри (загадки, прислів'я, приказки, пісні, казки тощо)

Мета: збагатити знання учнів про різні жанри усної народної творчості та спільні риси фольклору різних народів; розвивати спостережливість, логічне мислення, творчу уяву, грамотне й образне мовлення (усне й писемне); виховувати любов до народної мудрості й краси художнього слова виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№08 - Казки народів світу. Типи фольклорної казки (чарівна, про тварин, соціально-побутова).

Мета: познайомити учнів із народною казкою як жанром фольклору, з'ясувати її тематику, різновиди, дізнатися про особливості побудови; ознайомити зі змістом казки «Фарбований шакал»; навчати визначати головну і другорядну інформацію у прочитаному тексті; вчити переказувати текст від імені одного з персонажів; навчати характеризувати головного персонажа казки; розвивати навички компаративного аналізу порівнюючи сюжет казок «Фарбований шакал» та «Фарбований лис»; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№09 - Збірка народних казок «Дитячі та родинні казки братів Ґрімм». Німецька народна казка «Пані Метелиця»

Мета: знати цікаві факти з життя і творчості братів Ґрімм; розуміти значення термінів: народна казка, сюжет, мандрівний сюжет; розуміти культурні традиції, національні традиції у німецьких казках, розуміти їхню роль у літературі, сприймати на слух незнайомий текст, розуміти зміст казки «Пані Метелиця»; відповідати на запитання за змістом почутого, акцентувати увагу на деталях, коментувати прочитаний текст, учитися складати власне висловлювання згідно з усталеними нормами сучасної української мови.

№10 - Німецька народна казка «Пані Метелиця». Антитеза як характерний прийом казки. Чесноти та вади казкових персонажів

Мета: розуміти національну самобутність образу фрау Холле, знати значення образу пані Метелиці, уміти його характеризувати, виокремлювати позитивних і негативних персонажів, порівняти образи двох дівчат у казці;; висловлювати в усній формі свої почуття, проводити паралелі між образами; розуміти що таке доброта, працьовитість, справедливість; відповідати на запитання за змістом почутого, акцентувати увагу на деталях, коментувати прочитаний текст, учитися складати власне висловлювання згідно з усталеними нормами сучасної української мови.

№11 - Збірка народних казок «Тисяча й одна ніч». Третя подорож Синдбада з казок про Сіндбада-мореплавця

Мета: розповісти учням про джерела збірки арабських казок « Тисяча і одна ніч» та про місце в ній циклу про Сіндбада – мореплавця, дати відомості про місцевий колорит та засоби його творення; прищеплювати учням інтерес до вивчення казок народів світу; розвивати творчу уяву, виховувати почуття любові до рідного краю; висловлювати в усній формі свої почуття, проводити паралелі між образами; розуміти що таке доброта, працьовитість, справедливість; відповідати на запитання за змістом почутого, акцентувати увагу на деталях, коментувати прочитаний текст, учитися складати власне висловлювання згідно з усталеними нормами сучасної української мови.

№12 - Польська народна казка «Цвіт папороті». Чесноти та вади казкових персонажів

Мета: розповісти учням про особливості польської народної казки «Цвіт папороті» та ознайомити з її змістом; прищеплювати учням інтерес до вивчення казок народів світу; розвивати творчу уяву, виховувати почуття любові до рідного краю; висловлювати в усній формі свої почуття, проводити паралелі між образами; розуміти що таке доброта, працьовитість, справедливість; відповідати на запитання за змістом почутого, акцентувати увагу на деталях, коментувати прочитаний текст, учитися складати власне висловлювання згідно з усталеними нормами сучасної української мови.