Каталог матеріалів

Розробки уроків з курсу "Вступ до історії України та громадянської освіти" для 5 класу за І. Щупак, О. Бурлака, І. Піскарьова, А. Посунько

№01 - Вступ

Мета: ознайомити учнів та учениць із новим навчальним предметом «Вступ до історії України та громадянської освіти»; формувати стійку потребу у вивченні курсу; пояснити, для чого і як буде вивчатися новий предмет; ознайомити із загальними вимогами до процесу навчання.

№02 - Історія як наука про розвиток людства

Мета: ознайомити учнів та учениць із значення історії для вивчення та розуміння минулого; охарактеризувати поняття історичний факт, час, простір, історичні події та явища, наводити відповідні приклади; розвивати вміння виявляти, розрізняти причини і приводи, результати і наслідки історичних подій, явищ, процесів; виховувати усвідомлення себе частиною родини, народу, громадянства держави, людської спільноти в цілому; сприяти усвідомленню важливості вивчення історії для розвитку особистості як активного члена суспільства.

№03 - Джерела історичної інформації

Мета: розкрити суть поняття «історичне джерело»; навести приклади різновидів історичних джерел; познайомити зі способами дослідження історичних джерел, які використовують сучасні історики; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; соціальна та громадянська компетентності; виховувати почуття поваги до минулого народу.

№04 - Допоміжні історичні дисципліни

Мета: сформувати уявлення в здобувачів освіти про допоміжні історичні дисципліни та предмети їхнього дослідження; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати особистість, яка здатна постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.

№05 - Минуле світу в археологічних пам’ятках

Мета: дати визначення поняттям «археологія», «археологічна пам’ятка», «археологічна культура», «культурний шар»; ознайомити з роботою археологів, створити умови для розуміння як історики довідуються про минулі часи на основі археологічних розкопок; ознайомити здобувачів освіти з найвідомішими археологічними знахідками світу й України, детально спинившись на характеристиці трипільської культури;

№06 - Писемні пам’ятки, фольклор і сучасні візуальні джерела про історію

Мета: охарактеризувати писемні історичні джерела; навести приклади найвидатніших писемних пам’яток людства, ознайомити з писемними джерелами для вивчення історії України; дати визначення поняттям «етнографія» та «фольклор»; визначити роль і місце аудіо-, відео- і фотодокументів в дослідженні минулого; вчитися аналізувати історичні джерела

№07 - Узагальнення і тематичний контроль

Мета: повторити й узагальнити матеріал, вивчений протягом першої теми; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, працювати з джерелами інформації, висловлювати власну точку зору щодо тих чи інших історичних явищ і подій; сприяти появі в учнів зацікавленості до історичних подій; виховувати вільну особистість, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці.

№08 - Розвиток уявлень про лічбу часу в народів світу та на теренах України

Мета: ознайомити здобувачів освіти з одиницями вимірювання історичного часу та особливостями лічби часу в історії; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати пунктуальність, організованість, відповідальність.

№09 - Розвиток систем літочислення.

Мета: ознайомити здобувачів освіти з одиницями вимірювання історичного часу та особливостями лічби часу в історії; ознайомити зі способами упорядкування хронологічних даних; продемонструвати, як за допомогою лінії історичного часу встановлювати хронологічну послідовність подій; створити умови для розуміння особливостей літочислення до і після Різдва Христового; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати пунктуальність, організованість, відповідальність.

№10 - Лічба часу в історії.

Мета: ознайомити здобувачів освіти з одиницями вимірювання історичного часу та особливостями лічби часу в історії; ознайомити зі способами упорядкування хронологічних даних; продемонструвати, як за допомогою лінії історичного часу встановлювати хронологічну послідовність подій; створити умови для розуміння особливостей літочислення до і після Різдва Христового; ознайомити учнів з тим, як історики рахують час події; формувати первинні хронологічні уміння, формувати вміння працювати в групах, парах, розв’язувати історичні задачі, висловлювати власну думку, робити висновки; розвивати в учнів інтерес до історії.

№11 - Способи упорядкування хронологічних даних

Мета: ознайомити здобувачів освіти з одиницями вимірювання історичного часу та особливостями лічби часу в історії; ознайомити зі способами упорядкування хронологічних даних; продемонструвати, як за допомогою лінії історичного часу встановлювати хронологічну послідовність подій, створювати хронологічні та синхронізовані таблиці; ознайомити учнів з тим, як історики рахують час події; формувати первинні хронологічні уміння, формувати вміння працювати в групах, парах, розв’язувати історичні задачі, висловлювати власну думку, робити висновки; розвивати в учнів інтерес до історії.

№12 - Історична карта (мапа)

Мета: дати визначення поняттю «історична карта», «легенда карти»; проаналізувати основні елементи історичної карти, пояснювати за допомогою легенди карти умовні позначення, їх значення; ознайомити здобувачів освіти з правилами роботи з контурною картою; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати в учнях засобами уроку впевненість у своїх силах, виконавську дисципліну, акуратність, охайність, почуття гордості за якісно виконане завдання.