Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 5 класу за Н. Тарасенковою, І. Богатирьовою, О. Коломієць, З. Сердюк, Ю. Рудніцькою

№001 - Числа, дії над числами. Робота з даними. Арифметичні дії з натуральними числами.

Мета: повторити розряди чисел; дії з числами; поняття натурального числа, арифметичні дії над натуральними числами, для спрощення обчислень; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№002 - Дії з багатоцифровими числами.

Мета: Повторити і систематизувати прийоми письмового додавання і віднімання, множення і ділення багатоцифрових чисел у межах мільйона; удосконалювати обчислювальні навички і вміння учнів розв’язувати вирази, рівняння та задачі; навчитися застосовувати властивості дій над числами, для спрощення обчислень; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№003 - Математичні вирази, рівності, та нерівності.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів, застосовувати набуті знання під час складання і обчислення значень буквених виразів та розв’язування рівнянь, нерівностей; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№004 - Розв’язування вправ і задач з числовими та буквеними виразами. Рівняння.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів, застосовувати набуті знання під час складання і обчислення значень буквених виразів та розв’язування рівнянь; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№005 - Поняття дробу. Порівняння дробів. Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу

Мета: повторити поняття звичайного дробу, умін­ня читати і записувати дроби, наводити їх приклади; закріпити знання, щодо порівняння дробів, як з однаковими знаменниками, так із різними знаменниками; закріпити вміння знаходження дробу від числа та знаходження числа за значенням його дробу; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№006 - Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами. Сюжетні задачі.

Мета: навчити учнів виконувати дії з величинами, працювати з одиницями вимірювання, формувати вміння вимірювати довжини відрізків, працювати з величинами; розвивати в дітей математичне мовлення; виховувати поважне ставлення до оточуючих; уміння вчитися; розвивати вміння виконувати розумові операції й практичні дії; розвивати пізнавальний інтерес;

№007 - Розв’язування сюжетних задач.

Мета: навчити учнів виконувати дії з величинами, працювати з одиницями вимірювання, формувати вміння вимірювати довжини відрізків, працювати з величинами; розвивати в дітей математичне мовлення; виховувати поважне ставлення до оточуючих; уміння вчитися; розвивати вміння виконувати розумові операції й практичні дії; розвивати пізнавальний інтерес;

№008 - Просторові відношення. Геометричні фігури.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів; розширити свої знання щодо формування уяви про поняття «площина», «пряма», «промінь», «кут» як про уявні (абстрактні) поняття математики; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№009-10 - Підготовка до контрольної роботи.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№011 - Натуральні числа. Предмети та одиниці при лічбі.

Мета: повторити дії з числами; сформувати поняття натурального числа і числа нуль, умін­ня розпізнавати натуральні числа, наводити їх приклади; навчитися розбивати числа на класи; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№012 - Розв’язування вправ на запис натуральних чисел.

Мета: закріпити вміння виконувати дії над натуральними числами в процесі розв’язування різноманітних вправ та сприяти розвитку логічного мислення і обчислювальних навичок; навчитися застосовувати властивості дій над числами, для спрощення обчислень; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№013 - Пряма. Промінь. Доповняльні промені. Розв’язування задач і вправ на побудову променів.

Мета: сформувати уявлення про пряму, променя; практично закріпити вміння розрізняти і зображувати прямі, промені, відрізки та виконувати дії на знаходження відстані між відповідними точками; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.