Каталог матеріалів

Урок №8 для 5 класу з математики за Н. Тарасенковою - Просторові відношення. Геометричні фігури.

Безкоштовно

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики за підручником «Математика» для закладів загальної середньої освіти (автор Тарасенкова Н.А)

Урок № 8. Просторові відношення. Геометричні фігури.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів; розширити свої знання щодо формування уяви про поняття «площина», «пряма», «промінь», «кут» як про уявні (абстрактні) поняття математики; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

Очікувані результати: учні вільно розпізнають і класифікують геометричні фігури за істотними ознаками; будують прямокутник (квадрат); коло, круг за заданим значенням радіуса, діаметра; визначають периметр та площу многокутника; користуються вимірювальними приладами.

Тип уроку: засвоєння знань, формування вмінь.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (Організація класу)
Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування.

МНД (Мотивація навчальної діяльності)

АОЗ(Актуалізація опорних знань)

Слайд 3. Перевірка домашнього завдання.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Історичний екскурс.

ВНМ (Повторення начального матеріалу)

Слайд 6-9. Повторення теоретичного матеріалу початкової школи.

Слайд 10-12. Математична розминка.

Слайд 13-14. Рухлива гра.

Слайд 15. Повторення навчального матеріалу. Формування вмінь. Усні завдання.

Слайд 16. Завдання 1 рівня складності.

Слайд 17-18. Завдання 2 рівня складності.

Слайд 19-21. Розв’язування задач з теми.
Слайд 22. Робота з підручником. Розв’язування завдання №30,34.

Слайд 24. Гімнастика для очей.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 25-26. Додаткові завдання для закріплення матеріалу.

Слайд 27-28. Завдання підвищеної складності. Задачі на логіку.

Підсумок

Слайд 29-30. Підсумок уроку. Усне опитування.

Рефлексія

Слайд 31. Завдання для домашньої роботи.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні