Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 2 класу за Н. Будною, Т. Гладюк, С. Заброцькою, Л. Лисобей, Н. Шост

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№001-2 - Вступ. Знайомство з підручником

Мета: ознайомити учнів зі змістом підручника, вироблення навичок самостійної роботи з підручником, вміння шукати необхідну інформацію та користуватися навчальним матеріалом, закріпити знання учнів про їхні права, вчити відрізняти права від обов’язків поглибити та розширити знання учнів з даної теми, а також закріпити вивчене, а саме про права та обов’язки громадянина, сприяти формуванню відповідальності учнів за свої дії та вчинки, усвідомленню своїх прав та обов'язків у школі, навчати робити висновки, узагальнення та й порівняння.

№003 - Безпека у школі

Мета: навчити учнів основним принципам безпеки, які допоможуть їм захистити себе та інших в навчальному середовищі, дати учням зрозуміти, що безпека - це важливий аспект життя і навчання. Навчити бути свідомими потенційних небезпек, які можуть виникнути в школі, і уникати їх, ознайомити з правилами безпеки, які діють у школі. Навчити учнів як правильно реагувати на небезпеку або аварійну ситуацію, розвивати навички допомоги і підтримки один одного, розуміти важливість допомоги та підтримки один одного у школі, попереджати небезпеку і надавати першу допомогу.

№004 - Шляхи виходу учнів зі школи у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Мета: повідомити учням про потенційні небезпеки та надзвичайні ситуації, які можуть виникнути у школі, навчити учнів розпізнавати ознаки небезпеки та вмінню правильно реагувати на них, ознайомити учнів з планами евакуації та процедурами безпеки, які діють у їхній школі, практикувати процедури евакуації через використання симуляційних вправ та ролевих ігор, навчити учнів ефективному спілкуванню та співпраці під час надзвичайних ситуацій. підготувати учнів до ефективної дії та забезпечення їхньої особистої безпеки.

№005 - Спільнота класу

Мета: розкрити учням значення та важливість формування спільноти класу, розвивати навички співпраці, взаємодопомоги та толерантності серед учнів. Сприяти позитивному взаємодії та зміцненню зв'язків між учнями. Залучити учнів до активної участі в житті класної спільноти, вивчити та обговорити основні правила і цінності, що підтримують спільноту класу, розвивати комунікативні навички через спільне обговорення та вирішення конфліктних ситуацій, залучати учнів до планування та реалізації спільних проектів або заходів у класній спільноті.

№006 - Культура спілкування

Мета: розширити знання учнів про важливі аспекти культури спілкування та виявити їх значення в сучасному суспільстві, свідомо формувати в учнів навички ефективного спілкування з різними людьми у різних ситуаціях, розвивати вміння слухати та враховувати думки та почуття інших людей, виховувати толерантне ставлення до інших, повагу до думок та прав інших людей, формувати в учнів навички конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, підвищити самосвідомість учнів щодо власного стилю спілкування та розуміння його впливу на інших, підтримати розвиток емоційної інтелігенції, щоб учні могли ефективно виражати свої почуття та розуміти почуття інших.

№007 - Шкільні традиції

Мета: ознайомити учнів зі значенням шкільних традицій, стимулювання їх участі у них та формування почуття гордості за свою школу, розвивати соціальні навички, співпрацю та взаємодію між учнями, а також підтримку позитивного шкільного середовища, розвивати інтерес до пізнання традицій навчальних закладів різних країн, зберігати, підтримувати і розвивати позитивні традиції у шкільному середовищі, створювати сприятливий клімат для навчання та зміцнення спільного почуття гордості, належності та приналежності до школи.

№008 - Дорога до школи безпека на дорозі. Дорожня розмітка

Мета: навчити учнів правилам безпечного пересування на дорозі, зосереджуючись зокрема на дорожній розмітці. Учні повинні зрозуміти значення різних дорожніх знаків та розмітки, а також навчитися правильно їх використовувати, ознайомити з різними видами дорожньої розмітки, такими як лінії на дорозі, пішохідні переходи, знаки на дорозі тощо, розглянути важливість уважного ставлення до дорожньої розмітки для особистої безпеки та безпеки інших учасників дорожнього руху, залучити учнів до обговорення та аналізу реальних ситуацій на дорозі, пов'язаних з дорожньою розміткою, розвивати навички самостійного розпізнавання дорожніх знаків та використання дорожньої розмітки.

№009 - Перехід дороги на регульованому та нерегульованому перехресті. Підсумовуємо разом

Мета: ознайомити учнів із видами перехресть — регульованими та нерегульованими, правилами безпечного переходу дороги на перехресті, надати учням необхідні навички для правильної поведінки на перехрестях, учні повинні знати та дотримуватися основних правил дорожнього руху, таких як переходити дорогу лише на пішохідних переходах або близько до них, дивитися по обидва боки перед переходом, не перебігати дорогу із-за припаркованих автомобілів, не переходити дорогу на червоне світло тощо, збагачувати активний словник учнів відповідно до тематики тижня; активізувати пізнавальну діяльність дітей; розвивати самостійне мислення, уяву, доказове та зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу.

№010 - Земля – планета на якій я живу

Мета: розширити знання учнів про нашу планету Землю, її природні особливості, допомогти дітям усвідомити, що Земля має форму кулі; навчити оцінювати роль науки у пізнанні світу; підвести дітей до того, що глобус – зменшена модель Землі; вчити проводити дослідження користуючись глобусом, розвивати спостережливість, мислення, уміння порівнювати, аналізувати й робити висновки; виховувати допитливість, бажання пізнавати природу.

№011 - Чому буває день і ніч

Мета: розповісти учням про структуру та особливості нашої планети Земля, зокрема про її форму, обертання навколо своєї осі та рух навколо Сонця, ознайомити з поняттями "день" і "ніч" і з'ясувати, як вони виникають внаслідок обертання Землі, дослідити, як кут нахилу Землі впливає на тривалість дня та ночі в різні пори року, розібратися, чому на різних широтах Землі тривалість дня та ночі може відрізнятися, дослідити вплив дня і ночі на життя рослин, тварин та людей, застосувати набуті знання, розв'язуючи практичні завдання та виконуючи експерименти, забезпечити учням необхідні знання про природні процеси, які впливають на зміну світла та темряви на Землі, розвивати їх критичне мислення, спостережливості та вміння застосовувати отримані знання у повсякденному житті.

№012 - Чому бувають пори року

Мета: дослідити та пояснити учням причини та механізми зміни пори року, зокрема вивчити вплив сонячної радіації, нахилу земної осі та географічного положення на появу і характеристики різних пор року. розвивати мислення, пам’ять, уміння робити висновки, розвивати інтерес до природи, продовжувати формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; розвивати науковий світогляд; виховувати інтерес до наукових знань, спостережливість, кмітливість.

№013 - Що таке явища природи

Мета: ознайомити учнів з природними явищами, їхньою природою, причинами виникнення та впливом на наше оточення, пояснити поняття "явища природи", дати уявлення про те, що розуміють під поняттям "явища природи" та чому вони виникають, навчити учнів класифікувати різні типи явищ природи, учити встановлювати відповідність між фотоілюстраціями явищ природи і назвами пір року, розвивати спостережливість, допитливість, увагу; прищеплювати бажання працювати в групі, виховувати інтерес до явищ навколишнього світу.