Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 2 класу за Грущинською І. В., Хитрою З. М.

№001 - Вступ. Як я росту і розвиваюсь?

Мета: ознайомити учнів з особливостями здорового росту й розвитку дитини; розглянути фактори, які впливають на гармонійний ріст і розвиток; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; прищеплювати інтерес до занять фізичною культурою і спортом; виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про нього.

№002 - Як стежити за своєю поставою?

Мета: Навчити піклуватися про свою поставу; навчити правильно сидіти, ходити, носити рюкзак, навчити учнів розпізнавати правильне і неправильне сидіння за партою, визначати правильність своєї постави; виховувати бажання виконувати вправи для формування правильної по­стави.

№003 - Який у мене характер?

Мета: ознайомити дітей з поняттями "характер" та «поведінка», з позитивними рисами та негативними рисами характеру, допомогти дітям виявити позитивні риси характеру, та знайти вирішення негативним рисам характеру, розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, сприяти пізнанню себе, своїх рис характеру.

№004 - Що таке суспільство?

Мета: дати учням поняття суспільства як єдності людських спільнот, розповісти про їх різноманітність; допомогти учням усвідомити свою належність до українського суспільства, виховати у дітей позитивне ставлення до себе та людей навколо, вміння відрізняти позитивне від негативного, вміти пробачати, а також поважати членів суспільства

№005 - Як потрібно поводитися серед людей?

Мета: показати необхідність виконання правил культурної поведінки; розвивати розуміння кожною дитиною своєї оригінальності і індивідуальності; виховувати вміння поважати людей, бережно ставитись до свого життя, прищеплювати бажання жити в культурному середовищі.

№006 - Як зробити спілкування приємним?

Мета: : ознайомити з основними характеристиками культурного мовлення; вчити учнів дотримувати правил спілкування в усному мовленні; розвивати вміння правильно висловлювати свою думку у зв’язному мовленні. Дати поняття про умови спілкування, розвивати культуру спілкування, організувати роботу з вироблення правил спілкування, навчити дітей приймати участь у дискусії, розвивати творчі здібності дітей та їх зв’язне мовлення, виховувати щиру любов і почуття гордості за свою мову, бажання вивчати її і берегти, виховувати ввічливість, повагу до співрозмовника.

№007 - Хто такі громадяни своєї країни?

Урок №7. Хто такі громадяни своєї країни? Мета: сформувати в учнів уявлення про поняття «громадянин» «громадянський обов’язок»; розвивати відчуття відповідальності, гордості, що ми громадяни України; виховувати в учнів повагу до Конституції України, державних символів, свідоме ставлення до обов'язків людини, громадянина, пізнати себе, свій народ, землю, бажання своєю працею розбудувати державу, примножувати її багатства.

№008 - Які є символи в моєї країни?

Мета: Розширювати знання про державні символи України – Герб, Прапор, Гімн, та їхнє походження. Ознайомити дітей з різноманітністю символіки в нашому житті; вчити розрізняти народні та державні символи; розширити знання про народні символи; виховувати патріотичні почуття, повагу до символів Української держави.

№009 - Ким славиться наша історія?

Мета: залучити учнів до пошуку інформації про славетних українців; вчити працювати самостійно та в групах; розвивати вміння аналізувати, робити висновки; збагачувати активний словник учнів; виховувати патріотичні почуття.

№010 - Як знайти на карті України свій рідний край?

Мета: дати відомості про розташування місцевості на карті України, особливості її рельєфу, розвивати спостережливість, пам’ять, формувати вміння використовувати фізичну карту України як джерело нових знань, працювати з контурною і фізичною картами, виховувати любов до рідного краю і бережливе ставлення до природи.

№011 - Які особистості прославили мій край?

Мета: ознайомити учнів з видатними особистостями Черкащини, Одещини та Сумщини, розширити знання учнів про населений пункт, у якому вони проживають; ознайомити з пам’ятками рідного краю; вчити досліджувати історію та відомості про видатних людей свого краю, формувати пізнавальний інтерес про рідний край, рідну країну; виховувати любов до рідного краю.

№012 - Застосовуємо знання щодня

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей; навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми.