Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 2 класу за Грущинською І. В., Хитрою З. М.

№052 - Які небезпеки загрожують рибам узимку?

Мета: Ознайомити учнів із життям риб взимку. Збагати знання учнів про світ риб та їх пристосування до умов навколишнього середовища; Розвивати мислення, кмітливість, спостережливість, пізнавальний інтерес; вміння порівнювати, аналізувати. Виховувати бережливе ставлення до природи як до рідного дому та гуманне ставлення до тварин.

№053 - У чму полягають особливості зимового життя птахів?

Мета: дати уявлення про те, як зимують птахи; вчити розпізнавати зимуючих птахів своєї місцевості; обговорити, як можна допомогти птахам; розвивати мовлення учнів; виховувати допитливість, любов до природи рідного краю, до тварин, що мешкають у лісах; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, навички колективної роботи та роботи в парах; виховувати допитливість

№054 - Як звірі пристосувалися до життя взимку?

Мета: допомогти учням сформувати уявлення про те, як зимують тварини; показати як змінюється життя тварин взимку, ознайомити з середовищем, способом життя тварин, виховувати любов і дбайливе ставлення до тварин, викликати бажання допомагати та піклуватися про них.

№055 - Чому люди повинні піклуватися про рослини й тварин узимку?

Мета: продовжити формувати уявлення дітей про зміни в неживій і живій природі та їхній вплив на життя тварин і рослин узимку, формувати в учнів уявлення про необхідність піклування про тварин взимку, показати, як люди допомагають птахам, рибам, звірам; розвивати уважність, уміння аналізувати, робити висновки, узагальнювати; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№056 - Які радощі й небезпеки підготувала людям зима?

Мета: розповісти учням про правила безпечної поведінки під час зимового відпочинку; вчити дітей берегти власне життя і здоров’я, виховувати обережність, відповідальність, вчити самостійно здобувати знання; висловлювати припущення; виробляти вміння зв'язко висловлювати думки.

№057 - Застосовуємо знання щодня. Як учинити правильно

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, обговорити риси характеру, що допомагають приймати правильні рішення, сприяти розвитку логічного мислення, пам'яті, спостережливості, вміння правильно узагальнювати дані і робити висновки, порівнювати.

№058 - Чи можна дійти до краю Землі?

Мета: допомогти дітям усвідомити, що Земля має форму кулі; навчити оцінювати роль науки у пізнанні світу. Розширити в учнів уявлення про горизонт, удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; виховувати допитливість, бажання здобувати нові знання.

№059 - Скільки на Землі сторін світу?

Мета: Розширити в учнів уявлення про горизонт і сторони горизонту; навчити знаходити основні сторони горизонту за Сонцем; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; виховувати допитливість, бажання здобувати нові знання.

№060 - Як визначити сторони світу?

Мета: сформувати систему знань про способи орієнтування на місцевості та визначення напрямків, розвивати практичні вміння орієнтуватися, ознайомити учнів з будовою компаса, розвивати вміння визначати сторони світу за компасом, забезпечити практичне спрямування отримання знань у життєвих ситуаціях; виховувати любов до свого краю, поклик до мандрівок і пізнання краси.

№061 - Про що «розповідає» карта світу?

Мета: Ознайомити учнів з географічними картами, дати поняття про різні форми земної поверхні: материки, океани, екватор. Розширювати знання про сторони світу, учити робити висновки з результатів спостережень. Розвивати активне пізнавальне ставлення до природи, дослідницький підхід до вивчення карти світу.

№062 - Які країни є на Землі?

Мета: узагальнити знання про країни світу, ознайомити учнів з символами деяких країн, розширювати інтерес дітей до інформації про інші країни і народи, їх національні символи; розширювати пізнавальні інтереси дітей.

№063 - Чому країни прагнуть об’єднуватися?

Мета: розширити знання учнів про нашу державу, як частину Європи; ознайомити із поняттям «Європа», із символами Європейського союзу; допомогти учням усвідомити важливість європейського об’єднання; розвивати почуття гордості за нашу Батьківщину; виховувати шанобливе ставлення до Європейських традицій.