Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 4 класу за М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровською, І.Т. Зарецькою

№01 - Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Повторення основних прийомів роботи із комп'ютером.

Очікувані результати: учні розуміють важливість дотримання правил безпеки в комп’ютерному класі та безпосередньо працюючи з комп’ютером. Наводять життєві ситуації де вони дотримуються тих чи інших правил, та прогнозують результати у разі недотримання таких правил. Відповідно до алгоритму правильно вмикають та вимикають ПК. Мета: актуалізувати знання учнів про правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Формувати вміння виділяти головне, порівнювати, зіставляти життєві ситуації та визначати, до яких наслідків може призвести невиконання правил безпеки. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№02 - Інструктаж з БЖД. Інформація навколо нас. Способи подання повідомлень. Жести та міміка, як засіб передачі інформації. Створення повідомлень

Очікувані результати: учні знають та розкривають поняття «інформація», її способи подання, передачі; класифікують інформацію за способом сприйняття; розрізняють публічну, приватну та особисту інформацію та знають, як правильно з нею поводитись. Мета: актуалізувати знання учнів про інформацію її способи подання. Формувати вміння виділяти головне, порівнювати, зіставляти види інформації та ранжувати її відповідно до типів приватності. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№03 - Інструктаж з БЖД. Мережа Інтернет. Правила безпечного користуванні Інтернетом. Перегляд знайомих вебсайтів. Розвиток навичок самоконтролю в мережі.

Очікувані результати: учні знають та розкривають поняття «мережа», «Інтернет», «вебсервер», «сайт», «вебсторінка», «гіперпосилання»; розрізняють послуги мережі Інтернет; знають правила безпеки в мережі та дотримуються їх, дбають про конфіденційність інформації та власне здоров’я здійснюючи контроль над власними емоціями. Мета: актуалізувати знання учнів про мережу Інтернет, а саме поняття мережа», «Інтернет», «вебсервер», «сайт», «вебсторінка», «гіперпосилання». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти правила безпечної поведінки в мережі. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№04 - Інструктаж з БЖД. Пошук інформації в Інтернеті за ключовими словами. Правила пошуку. Авторське право.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «ключове слово», «ключова фраза», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, здійснюють пошук вебсторінок за обраними ключовими словами, орієнтуються у знайдених результатах; використовують у своєму мовленні поняття «інтелектуальна власність» та «авторське право», розуміють наслідки та ризики під час використання плагіату (списування). Мета: актуалізувати знання учнів про те, як шукати інформацію в мережі Інтернет за допомогою пошукових систем (а саме ключових слів); пригадати наслідки та ризики використання плагіату (списування); розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№05 - Інструктаж з БЖД. Спілкування в Інтернеті. Інтернет спільноти. Правила та засоби спілкування в інтернет-спільнотах із людьми з інвалідністю.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «інтернет-спільнота», «чат», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, знають правила спілкування в інтернет-спільнотах, відносяться з повагою до людей з інвалідністю; розуміють можливі наслідки та ризики під час спілкування в інтернет-спільнотах. Мета: актуалізувати знання учнів про те, як спілкуватися в мережі Інтернет, зокрема в інтернет-спільнотах; пригадати наслідки та ризики спілкування онлайн; засвоїти правила та засоби спілкування в інтернет-спільнотах із людьми з інвалідністю; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість, шанобливе ставлення до людей з інвалідністю.

№06 - Інструктаж з БЖД. Критичне оцінювання інформації отриманої з Інтернету. Оцінювання джерел інформації в інтернеті.

Очікувані результати: учні знають, що таке факти і судження, розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють аналізувати інформацію в інтернеті. Мета: актуалізувати знання учнів про інформацію в інтернеті; навчити розрізняти поняття «факти» і «судження», правильно аналізувати та критично оцінювати інформацію, отриману з інтернету; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№07 - Інструктаж з БЖД. Навчання в Інтернеті. Електронні освітні ресурси. Пошук сайтів для дітей та створення для них закладок в браузері. Навчальна діяльність учня в Інтернеті.

Очікувані результати: учні знають поняття «навчання онлайн»,; знають, які бувають електронні освітні ресурси, наводять приклади; вміють створювати закладки до вебсторінок; вільно використовують у своєму мовленні вище вказані поняття. Мета: актуалізувати знання учнів про навчання онлайн; навчити здійснювати пошук електронних навчальних ресурсів онлайн та створювати закладки до вебсторінок; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№08 - Інструктаж з БЖД. Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.

Очікувані результати: учні здійснюють навчальну діяльність в інтернеті, вміють знаходити та обирати служби для задоволення власних навчальних та творчих потреб; знають як надати доступ однокласникам до власних навчальних матеріалів за електронною адресою; вміють надавати коментарі до продуктів діяльності однокласників у мережі; пам’ятають правила спілкування в інтернеті. Мета: актуалізувати знання учнів про мережу Інтернет; навчити учнів здійснювати навчальну діяльність в інтернеті, обирати служби для задоволення власних навчальних та творчих потреб; ознайомити зі способом надання доступу однокласникам до власних навчальних матеріалів за електронною адресою; з можливостями надання коментарів до продуктів діяльності однокласників у мережі; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№09 - Інструктаж з БЖД. Сучасні комп’ютери та їх пристрої. Історія розвитку комп’ютерної техніки.

Очікувані результати: учні розрізняють та визначають джерела інформації, знають з яких основних пристроїв складається комп’ютер; розрізняють комп’ютерні пристрої за способом застосування під час обробки інформації, класифікують комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації. Мета: навчати учнів класифікувати комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№10 - Інструктаж з БЖД. Пристрої введення та виведення. Створення цифрового малюнку сучасного комп’ютера.

Очікувані результати: учні розрізняють комп’ютерні пристрої за способом застосування під час обробки інформації, класифікують комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації. Мета: навчити учнів класифікувати комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№11 - Інструктаж з БЖД. Пам’ять комп’ютера та їх види. Носії інформації. Збереження інформації на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях.

Очікувані результати: учні розуміються в типах та видах пам’яті комп’ютерів, здійснюють збереження файлів збережених на флеш носії на комп’ютер; використовують у своєму мовлення поняття «файлу». Мета: актуалізувати знання учнів про типи пам’яті комп’ютера; пригадати яким чином здійснюється копіювання файлів та створення тек на персональному комп’ютері; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Інструктаж з БЖД. Файли і теки. Класифікація та упорядкування інформації у файловій системі. Переміщення до тек заданих файлів із вказанням визначеного шляху.

Очікувані результати: учні знають основні відомості про файли і папки, володіють навичками їх впорядкування; вміють переміщуватись до тек заданих файлів із вказанням визначеного шляху. Мета: актуалізувати знання учнів про файли і папки та їх впорядкування; навчити переміщуватись до тек заданих файлів із вказанням визначеного шляху; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.