Каталог матеріалів

Розробки виховних годин для 9 класу

№01 - Об'єднані серця. Україна - наш спільний дім.

Мета: поглибити знання учнів про Україну, її культуру, історію; сприяти розумінню значення об'єднання сердець та підтримки в українському суспільстві; розповісти про культурне багатство та національну ідентичність; формувати у дітей патріотичні почуття, розуміння важливості України як батьківщини, розвивати культурно-історичну свідомість; виховувати повагу до рідної мови і традицій своєї країни, народу та його історії.

№02 - Доля людини - це те, що самі створюємо. Герої України.

Мета: поглибити розуміння учнів про важливість власних рішень та вчинків у формуванні своєї долі та життєвого шляху; розкрити значення героїзму та виявлення героїчних рис характеру у житті героїв України та їх внеску в суспільство; заохотити учнів до саморефлексії, аналізу власних цілей та планів, що допоможе їм зрозуміти, як вони можуть активно впливати на свою долю; розвивати в учнів критичне мислення, творчість та комунікативні навички через обговорення героїчних вчинків та рефлексію над власними можливостями.

№03 - Символи Батьківщини: повага, відданість та національна гордість.

Мета: розширити знання учнів про символи Батьківщини та їх значення у формуванні національної свідомості; розвивати в учнів почуття поваги до символів Батьківщини, які виражають історію, цінності та культуру нації; сприяти формуванню в учнів почуття відданості до країни, її цінностей та ідеалів; підтримувати розвиток національної гордості та патріотизму; розвивати критичне мислення, комунікативні навички та сприйняття культурних цінностей через вивчення символів Батьківщини; виховувати любов до Батьківщини.

№04 - Ключі до успішної поведінки: золоті правила.

Мета: розширити знання учнів про золоті правила поведінки та їх значення в досягненні успіху в житті; розвивати навички позитивної поведінки та формувати поведінкові цінності, спрямовані на досягнення успіху та гармонію в різних сферах життя; вчити учнів аналізувати ситуації та приймати обґрунтовані рішення на основі золотих правил поведінки; закріпити знання про вплив позитивної поведінки та відповідальних вчинків на взаємини з оточуючими та досягнення цілей; сприяти саморефлексії та розвитку самосвідомості учнів у контексті їхньої поведінки та взаємодії з оточуючими людьми.

№05 - Пам'ять про Бабин Яр: збереження історії для майбутніх поколінь.

Мета: ознайомити учнів із причинами трагедії Бабиного Яру, на основі різних джерел інформації; з’ясувати як трагедія вплинула на повсякденне життя українців; розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки; удосконалювати навички роботи в групах, вміння працювати з Інтернет-ресурсами; виховувати повагу до збереження пам’яті, формувати культуру міжнаціональних відносин у суспільстві та порушити питання важливості вшанування пам’яті загиблих для сучасних поколінь.

№06 - Що таке штучний інтелект?

Мета: розширити знання учнів про поняття штучного інтелекту та його застосування в сучасному світі; сприяти розвитку критичного мислення учнів щодо штучного інтелекту, його переваг та етичних викликів; заохотити учнів до активного дослідження та обговорення теми штучного інтелекту; підвищити усвідомлення учнів про майбутні перспективи розвитку штучного інтелекту та його вплив на суспільство; підкреслити важливість етичного використання та розробки штучного інтелекту.

№07 - Козацький дух: оберіг України.

Мета: поглибити знання учнів про історію та значення українського козацтва як героїчного періоду в українській історії; допомогти учням збагатити знання про козацтво, розвинути патріотичні почуття та гордість за національну спадщину; розвивати комунікативні навички, критичне мислення та здатність до аналізу історичних подій та символіки; виховувати почуття патріотизму, поваги до національних традицій та культури.

№08 - Роль спорту у житті сучасної молоді.

Мета: розширити уявлення учнів про важливість спорту для фізичного та психологічного здоров'я, розвитку особистості та соціального взаємодії молоді; спонукати учнів до роздумів про власне ставлення до спорту та його впливу на їхнє життя та добробут; підкреслити важливість спортивних цінностей, таких як дисципліна, витримка, справедливість та співпраця, у формуванні характеру та етичних принципів молоді; сприяти розвитку мотивації та зацікавленості учнів у зайнятості спортом та популяризації здорового способу життя серед молоді.

№09 - Милосердна стежина: пройдемо разом дорогою добра.

Мета: поглибити знання учнів про поняття милосердя, його значення і вплив на індивіда та суспільство; розкрити різноманітні форми прояву милосердя, які можна використовувати у повсякденному житті; показати приклади успішних проєктів та ініціатив, спрямованих на надання допомоги і підтримку людям, які її потребують; закликати учасників до роздумів про власні можливості та здатності проявляти милосердя.

№10 - Слово, що звучить душею: святкуємо День української мови та писемності.

Мета: ознайомити учнів із значенням та розвитком української писемності як важливої складової частини української культури; збагачувати культурологічні знання учнів, поглиблювати їх розуміння української національної історії та культури; розвивати мовленнєві та комунікативні навички учнів через обговорення та дискусію на тему української писемності; розвивати творчі здібності учнів через використання мовних ігор, вправ, досліджень та творчих завдань; виховувати любов до мови.

№11 - Захисти дитинство: боротьба з насильством та сексуальною експлуатацією.

Мета: ознайомити учнів з поняттям насильства та сексуальною експлуатацією; розповісти про наслідки насильства для індивіда та суспільства в цілому; вчити учнів розпізнавати ситуації насильства і реагувати на них; сприяти формуванню емпатії та почуття відповідальності учнів щодо захисту себе та оточуючих від насильства; розвивати навички комунікації та вміння шукати підтримку у випадку небезпечних ситуацій; заохочувати учнів вживати позитивні кроки для створення безпечного та дружнього середовища навколо себе.

№12 - Голодомор: пам'ять, яка живе в наших серцях.

Мета: ознайомити учнів з історичним контекстом, причинами та наслідками Голодомору 1932-1933 років в Україні; розкрити масштаби трагедії, її гуманітарні, соціальні та політичні наслідки, які вплинули на історію країни; засвідчити важливість визнання правди про Голодомор та розуміння його значення як складової частини історії України та всього світу; закріплювати вміння аналізувати історичні джерела, робити висновки та узагальнення; виховувати громадянську свідомість та активну громадянську позицію, зокрема, стосовно пам'яті та визнання трагедії Голодомору.