Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 1 класу за Заїкою А. М.

№001 - Ознайомлення з підручником, зошитом і приладдям для уроків математики. Об’єкти навколишнього світу. Ознаки та властивості предметів

Математичні компетентності. Ознайомлення з підручником, зошитом, приладдям до уроків математики. Виділення ознак об’єктів. Ключові компетентності. Мотивація до навчання. Інтегрований навчальний зміст. Ознайомлення з класом, школою, навчальним приладдям.

№002 - Ознаки та властивості предметів. Лічба предметів

Математичні компетентності. Порівняння ознак предметів. Лічба об’єктів. Ключові компетентності. Лічба предметів, розміщення по прямій. Уміння спостерігати, виділяти, аналізувати, порівнювати. Інтегрований навчальний зміст. Об’єкти та їх ознаки. Кольори, форми, призначення предметів.

№003 - Спільні й відмінні ознаки. Точка, пряма, крива, ламана. Підготовчі вправи до написання цифр

Математичні компетентності. Виділення спільних та відмінних ознак. Точка, пряма, крива, ламана. Підготовчі вправи до написання цифр. Ключові компетентності. Поділ предметів на групи за ознаками. Класифікація. Інтегрований навчальний зміст. Розвиток усного мовлення, опис ситуацій.

№004 - Розміщення предметів («під», «над», «на», «попереду», «по¬заду», «поруч»).

Математичні компетентності. Порівняння предметів за розміщенням (під, над, на, попереду, позаду, поруч), розмірами (більший, менший). Лічба за правилами. Підготовчі вправи до написання цифр. Ключові компетентності. Уміння аналізувати, вибирати правильний варіант. Інтегрований навчальний зміст. Стосунки з однокласниками.

№005 - Розміщення предметів («вгорі», «внизу», «по центру»).

Математичні компетентності. Порівняння предметів за розміщенням (вгорі, внизу, по центру), за розмірами (довший, коротший). Лічба. Підготовчі вправи до написання цифр.

№006 - Розміщення предметів («вище», «нижче», «ліворуч», «праворуч»)

Математичні компетентності. Розміщення предметів («вище», «нижче», «ліворуч», «право­руч»), Порівняння предметів за висотою. Лічба. Підготовчі вправи до написання цифр.

№007 - Напрям руху. Порівняння предметів за товщиною «товстий— тонкий». Лічба.

Математичні компетентності. Розміщення предметів у просторі. Розрізнення предметів за товщиною (товстий, тонкий). Підготовчі вправи до написання цифр.

№008 - Геометричні фігури (точка, пряма, крива, промінь, відрізок). Лічба.

Математичні компетентності. Розрізнення геометричних фігур. Назви окремих плоских фігур. Лічба. Підготовчі вправи до написання цифр.

№009 - Порівняння кількості об’єктів («однаково», «більше», «менше»), Порівняння довжин відрізків. Підготовчі вправи до написання цифр

Математичні компетентності. Порівняння кількості предметів без перелічування. Порівняння довжин відрізків. Підготовчі вправи до написання цифр. Ключові компетентності. Розвиток аналітичного, логічного мислення. Інтегрований навчальний зміст. Розрізнення кругів, трикутників, кольорів.

№010 - Порівняння кількості об’єктів («багато», «мало», «кілька»). Лічба об’єктів. Підготовчі вправи до написання цифр

Математичні компетентності. Визначення чисельності групи предметів без перелічування. Лічба предметів. Підготовчі вправи до написання цифр. Ключові компетентності. Розвиток усного мовлення. Інтегрований навчальний зміст. Матеріал для виготовлення іграшок. Різноманіття тваринного світу.

№011 - Порядкова лічба. Числа й цифри. Підготовчі вправи до на¬писання цифр

Математичні компетентності. Кількісна і порядкова лічба. Правило лічби. Підготовчі вправи до написання цифр. Ключові компетентності. Уміння узагальнювати, робити висновки. Інтегрований навчальний зміст. Продукти харчування.

№012 - Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці

Математичні компетентності. Урок повторення: просторове розміщення предметів, поняття пари. Ключові компетентності. Уміння виявляти математичні залежності в навколишньому світі. Інтегрований навчальний зміст. Види дерев.