Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків математики за підручником «Математика. Автор А.Заїка (2018)» для 1 класу

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

1.                       

 

Ознайомлення з підручником, зошитом і приладдям для уроків математики. Об’єкти навколишнього світу. Ознаки та властивості предметів (с. 3).

 

2.

 

Ознаки та властивості предметів. Лічба предметів (с. 4).

 

3.

 

Спільні й відмінні ознаки. Точка, пряма, крива, ламана. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 5).

 

4.

 

Розміщення предметів («під», «над», «на», «попереду», «по­заду», «поруч»). Порівняння предметів за величиною («бі­льший — менший»). Підготовчі вправи до написання цифр (с. 6).

 

5.

 

Розміщення предметів («вгорі», «внизу», «по центру»). По­рівняння предметів за довжиною («довший — коротший»). Підготовчі вправи до написання цифр (с. 7).

 

6.

 

Розміщення предметів («вище», «нижче», «ліворуч», «право­руч»), Порівняння предметів за висотою («вищий— ниж­чий»), Підготовчі вправи до написання цифр (с. 8).

 

7.

 

Напрям руху. Порівняння предметів за товщиною «товс­тий— тонкий». Лічба. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 9).

 

8.

 

Геометричні фігури (точка, пряма, крива, промінь, відрізок). Лічба. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 10).

 

9.

 

Порівняння кількості об’єктів («однаково», «більше», «мен­ше»), Порівняння довжин відрізків. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 11).

 

10.

 

Порівняння кількості об’єктів («багато», «мало», «кілька»). Лічба об’єктів. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 12).

 

11.

 

Порядкова лічба. Числа й цифри. Підготовчі вправи до на­писання цифр (с. 13).

 

12.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 14).

 

13.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 15).

 

14.

 

Число й цифра 1. Написання цифри 1. П’ядь. Вимірювання довжини п’яддю (с. 16).

 

15.

 

Число й цифра 2. Написання цифри 2 (с. 17).

 

16.

 

Число й цифра 3. Написання цифри 3. Велика п’ядь. Вимі­рювання довжини великою п’яддю (с. 18).

 

17.

 

Порівняння чисел. Знаки порівняння («>», «<»). Знак дорів­нює «=» (с. 19).

 

18.

 

Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Розподіл об’єктів на групи (с. 20).

 

19.

 

Число й цифра 4. Написання цифри 4. Порівняння чисел (с. 21).

 

20.

 

Склад чисел 2, 3, 4. Гривня. Вартість покупки (с. 22).

 

21.

 

Ознайомлення з дією віднімання. Знак «-» (с. 23).

 

22.

 

Число й цифра 5. Написання цифри 5. Порівняння об’єктів за довжиною (с. 24).

 

23.

 

Утворення числа 5. Склад числа 5. Складання запитань зі словом «скільки» (с. 25).

 

24.

 

Попереднє й наступне числа. Закріплення знань про склад чисел 2-5 (с. 26).

 

25.

 

Математичний вираз. Числові вирази. Кількість монет і вартість монет (с. 27).

 

26.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 28).

 

27.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 29).

 

28.

 

Сума чисел. Послідовність подій. Читання виразів (с. ЗО).

 

29.

 

Різниця чисел. Читання виразів (с. 31).

 

30.

 

Числові рівності. Розпізнавання геометричних фігур (с. 32).

 

31.

 

Число і цифра 6. Написання цифри 6. Виконання дій (с. 33).

 

32.

 

Числові нерівності. Порівняння чисел (с. 34).

 

33.

 

Поняття «задача». Складання й розв’язування задачі за ма­люнком. Доповнення рівностей і нерівностей (с. 35).

 

34.

 

Розв’язування задач. Порівняння чисел. Записування нерів­ностей. Обчислення виразів (с. 36).

 

35.

 

Математичні моделі. Схеми. Розпізнавання геометричних фігур (с. 37).

 

36.

 

Число й цифра 7. Тиждень. Написання цифри 7. Порівняння чисел (с. 38).

 

37.

 

Задача та її частини. Складання і обчислення виразів за схемами (с. 39).

 

38.

 

Число й цифра 0. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел (с. 40).

 

39.

 

Дії з нулем. Розв’язування задач. Обчислення виразів (с. 41).

 

40.

 

Додавання нуля. Числовий промінь. Розв’язування задач.

Розпізнавання геометричних фігур (с. 42).

 

41.

 

Число й цифра 8. Написання цифри 8. Доповнення рівностей (с. 43).

 

42.

 

Віднімання з числом нуль. Складання рівностей за схемами. Розв’язування задач (с. 44).

 

43.

 

Складання і розв’язування задач. Порівняння чисел. Розпо­діл об’єктів на групи (с. 45).

 

44.

 

Вимірювання величин. Довжина. Сантиметр. Побудова відрізків. Розв’язування задач (с. 46).

 

45.

 

Вимірювання довжини. Порівняння чисел. Розв’язування задач (с. 47).

 

46.

 

Число й цифра 9. Написання цифри 9 Доповнення рівнос­тей. Розпізнавання геометричних фігур (с. 48).

 

47.

 

Число 10. Запис числа 10. Десяток (с. 49).

 

48.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджі­лки-трудівниці (с. 50).

 

49.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджі­лки-трудівниці (с. 51).

 

50.

 

Порівняння чисел. Ламана. Повторення складу числа 10 (с. 52).

 

51.

 

Збільшення числа на кілька одиниць. Обчислення виразів. Доповнення рівностей (с. 53).

 

52.

 

Зменшення числа на кілька одиниць. Обчислення і порів­няння виразів. Доповнення рівностей (с. 54).

 

53.

 

Значення виразу. Кут. Обчислення значень виразів. Розпі­знавання геометричних фігур (с. 55).

 

54.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 56).

 

55.

 

Табличне додавання й віднімання 1. Порівняння виразу і числа. Складання й розв’язування задач (с. 57).

 

56.

 

Додавання й віднімання по 1. Обчислення виразів. Вимірю­вання довжини предметів. Розв’язування задач (с. 58).

 

57.

 

Табличне додавання й віднімання 2. Розв’язування задач (с. 59).

 

58.

 

Додавання й віднімання 3. Обчислення виразів. Розв’язу­вання задач (с. 60).

 

59.

 

Табличне додавання й віднімання 3. Розв’язування задач.

Побудова відрізків заданої довжини (с. 61).

 

60.

 

Назви чисел при додаванні. Складання і розв’язування задач (с. 62).

 

61.

 

Зв’язок додавання й віднімання. Розв’язування задач (с. 63).

 

62.

 

Табличне додавання й віднімання 4. Складання і розв’я­зування задачі (с. 64).

 

63.

 

Переставний закон додавання. Обчислення виразів зручним способом. Визначення розмірів предметів (с. 65).

 

64.

 

Табличне додавання 5. Складання і розв’язування задач (с. 66).

 

ІІ семестр

65.

 

Віднімання 5. Різницеве порівняння. Розв’язування задач (с. 67).

 

66.

 

Додавання й віднімання 6. Обчислення виразів за числовим променем. Робота з геометричним матеріалом, (с. 68).

 

67.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 69).

 

68.

 

Маса предмета. Порівняння предметів за масою («важ­кий— легкий»). Порівняння іменованих чисел. Розв’язу­вання задач (с. 70).

 

69.

 

Маса. Зважування предметів. Дії з іменованими числами. Порівняння виразу і числа. Розв’язування та порівняння задач (с. 71).

 

70.

 

Додавання і віднімання. Доповнення рівностей. Побудова відрізків. Розв’язування задач (с. 72).

 

71.

 

Знаходження невідомого доданка. Обчислення виразів.

Розв’язування задач (с. 73).

 

72.

 

Додавання і віднімання 7. Тиждень. Робота з календарем (с. 74).

 

73.

 

Місткість. Літр. Складання і розв’язування задач за малюн­ками та виразами (с. 75).

 

74.

 

Табличне додавання й віднімання 8. Доповнення нерівнос­тей. Розв’язування задач (с. 76).

 

75.

 

Табличне додавання й віднімання 9. Доповнення рівностей.

Розв’язування задач (с. 77).

 

76.

 

Назви чисел при відніманні. Обчислення виразів. Розв’язування задач (с. 78).

 

77.

 

Знаходження невідомого зменшуваного. Обчислення вира­зів зручним способом. Розв’язування задач (с. 79).

 

78.

 

Додавання кількох чисел. Коло. Круг. Розв’язування задач (с. 80).

 

79.

 

Віднімання кількох чисел. Розв’язування задач. Розпізна­вання геометричних фігур (с. 81).

 

80.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 82).

 

81.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 83).

 

82.

 

Дослідження зміни суми від зміни доданка. Розв’язування задач (с. 84).

 

83.

 

Зміна суми від зміни доданка. Дії з іменованими числами (с. 85).

 

84.

 

Табличне додавання. Обчислення виразів. Знаходження довжини ламаної лінії (с. 86).

 

85.

 

Додавання чисел. Обчислення виразів зручним способом.

Складання і розв’язування задач (с. 87).

 

86.

 

Дослідження зміни різниці. Порівняння чисел, виразу і числа. Розв’язування задач (с. 88).

 

87.

 

Зміна різниці від зміни зменшуваного. Складання й обчис­лення виразів. Розв’язування задач. Побудова відрізків (с. 89).

 

88.

 

Табличне віднімання в межах 10. Складання й обчислення виразів. Розв’язування задач (с. 90).

 

89.

 

Табличне віднімання в межах 10. Обчислення виразів. Дії з іменованими числами (с. 91).

 

90.

 

Вирази на дві дії. Складання рівностей. Порівняння чисел, виразу і числа. Розв’язування задач (с. 92).

 

91.

 

Об’ємні фігури. Куб. Куля. Циліндр. Обчислення виразів. Складання й за розв’язування задач (с. 93).

 

92.

 

Розв’язування задач. Доповнення умови задачі числовими даними (с. 94).

 

93.

 

Розв’язування задач (с. 95).

 

94.

 

Десяток. Лічба десятками. Розв’язування задач. Ліплення об’ємних фігур із пластиліну (с. 96).

 

95.

 

Розрядні числа. Порівняння чисел. Розв’язування задач (с. 97).

 

96.

 

Вимірювання довжини. Дециметр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Порівняння іменованих чисел (с. 98).

 

97.

 

Додавання й віднімання десятків. Порівняння круглих чи­сел. Розв’язування задач (с. 99).

 

98.

 

Числа 11-20. Утворення і читання чисел 12-20 (с. 100).

 

99.

 

Письмова нумерація чисел 11-20. Розміщення чисел 11-20 на числовому промені. Складання й розв’язування задачі (с. 101).

 

100.

 

Склад числа. Порівняння чисел. Вимірювання та порівняння довжини відрізків. Визначення часу за годинником (с. 102).

 

101.

 

Додавання і віднімання виду 10+3, 3+10, 13-3, 13-10. Розв’язування задач (с. 103).

 

102.

 

Одноцифрові та двоцифрові числа. Обчислення виразів. Робота з геометричним матеріалом (с. 104).

 

103.

 

Додавання й віднімання виду 15+1, 15-1. Розв’язування задач (с. 105).

 

104.

 

Різницеве порівняння. Геометричні фігури. Моделювання трикутників і чотирикутників. Розв’язування задач (с. 106).

 

105.

 

Додавання й віднімання виду 15+3, 15-3. Розв’язування задач. Порівняння виразів. Ліплення моделі конуса з плас­тиліну (с. 107).

 

106.

 

Розв’язування задач (с. 108).

 

107.

 

Розв’язування задач (с. 109).

 

108.

 

Усна нумерація в межах 40. Порівняння чисел. Записування «сусідів» чисел. Розв’язування задач. Моделювання много­кутників (с. ПО).

 

109.

 

Письмова нумерація в межах 40. Обчислення виразів.

Розв’язування задач. Види годинників (с. 111).

 

110.

 

Додавання й віднімання виду 20+5, 34-4, 34-30. Складання рівностей на віднімання із рівності на додавання. Обчислен­ня виразів (с. 112).

 

111.

 

Додавання і віднімання виду 24+1, 35-1, 34+2, 27-3. Порів­няння чисел. Об’ємні (просторові) фігури (с. 113).

 

112.

 

Порозрядне додавання і віднімання. Розкладання чисел на розрядні доданки. Порівняння чисел. Розв’язування задач (с. 114).

 

113.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 115).

 

114.

 

Нумерація в межах 60. Читання і записування чисел 41-59. «Квітковий» годинник (с. 116).

 

115.

 

Додавання і віднімання виду 50+4, 54-4, 54-50. Розкладан­ня чисел на розрядні доданки. Розв’язування задач (с. 117).

 

116.

 

Знаходження невідомого від’ємника. Складання задачі за поданим виразом (с. 118).

 

117.

 

Додавання і віднімання виду 53+2, 43+10, 53-2, 43-10. Дії з іменованими числами. Робота з геометричним матеріалом (с. 119).

 

118.

 

Додавання й віднімання. Розв’язування задач (с. 120).

 

119.

 

Визначення часу за годинником. Лічба десятками та одини­цями (с. 121).

 

120.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 122).

 

121.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 123).

 

122.

 

Нумерація в межах 100. Складання і розв’язування задач за коротким записом (с. 124).

 

123.

 

Десятковий склад чисел. Розв’язування задач. Робота з геометричним матеріалом (с. 125).

 

124.

 

Додавання й віднімання в межах 100. Читання чисел у ну­мераційній таблиці. Робота з геометричним матеріалом (с. 126).

 

125.

 

Додавання і віднімання в межах 100. Розв’язування і порів­няння задач (с. 127).

 

126.

 

Метр. Дії з іменованими числами. Вимірювання довжини предметів (с. 128).

 

127.

 

Арифметичні дії з числами. Вимірювання довжини відріз­ків. Обчислення довжини ламаної (с. 129).

 

128.

 

Арифметичні дії з числами. Складання задач за малюнками. Робота з геометричним матеріалом (с. 130).

 

129.

 

Порівняння чисел. Операції з грошима (с. 131).

 

130.

 

Арифметичні дії з числами. Розв’язування задач. Побудова відрізків (с. 132).

 

131.

 

Повторення. Нумерація чисел. Дії з іменованими числами (с. 133).

 

132.

 

Повторення. Сюжетні задачі (с. 134).

 

133.

 

Повторення. Порівняння чисел (с. 135).

 

134.

 

Повторення. Одноцифрові, двоцифрові числа (с. 136).

 

135.

 

Повторення. Десятковий склад чисел (с. 137).

 

136.

 

Узагальнення знань учнів. Підсумок за рік (с. 138-139).

 

137.

 

*Резервний урок

 

138.

 

*Резервний урок

 

139.

 

*Резервний урок

 

140.

 

*Резервний урок