Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 6 класу за О. Істер

№001 - Натуральні числа і дії з ними. Порівняння, округлення та арифметичні дії з натуральними числами.

Мета: повторити, узагальнити і систематизувати знання з тем: натуральні числа, їх порівняння та округлення; арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№002 - Числові та буквені вирази . Формули. Рівняння. Текстові задачі.

Мета: повторити, узагальнити і систематизувати знання з тем: числові та буквені вирази; формули; рівняння та текстові задачі. Закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№003 - Геометричні фігури і величини.

Мета: повторити і систематизувати знання з теми «Геометричні фігури і величини»; закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№004 - Розв’язування вправ і задач на всі дії з натуральними числами.

Мета: повторити і систематизувати знання з розв’язування вправ і задач на всі дії з натуральними числами. Закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№005 - Подільність натуральних чисел

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про подільність натуральних чисел; повторити ознаки подільності; удосконалити вміння використовувати знання про подільність чисел на практиці; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№006 - Дробові числа і дії з ними. Звичайні і десяткові дроби.

Мета: повторити і узагальнити знання про звичайні і десяткові дроби; закріпити вміння виконувати вправи і задачі з дробами на практиці; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№007 - Розв’язування вправ і задач з дробовими числами

Мета: повторити і узагальнити знання про звичайні і десяткові дроби; закріпити вміння виконувати вправи і задачі з дробами на практиці; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№008 - Розв’язування вправ і задач з дробовими числами

Мета: повторити і узагальнити знання про звичайні і десяткові дроби; закріпити вміння виконувати вправи і задачі з дробами на практиці; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№009-10 - Систематизація і узагальнення навчального матеріалу. Самостійна робота №1.

Мета: повторити і систематизувати знання з тем 5 класу про натуральні числа, дробові числа, формули, текстові задачі; закріпити на практиці вміння виконувати всі арифметичні дії з натуральними та дробовими числами; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№011 - Відсотки. Знаходження відсотків від числа.

Мета: закріпити знання, вміння і навички, розв’язувати задачі та приклади на відсотки; закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№012 - Розв’язування вправ і задач на знаходження відсотків від числа.

Мета: закріпити знання, вміння і навички, розв’язувати задачі та приклади на відсотки; закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№013 - Знаходження числа за значенням його відсотків.

Мета: узагальнити і систематизувати знання, вміння і навички, розв’язувати задачі на відсотки; закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.