Каталог матеріалів

Урок №9-10 для 6 класу з математики за О. Істер - Систематизація і узагальнення навчального матеріалу. Самостійна робота №1.

Безкоштовно

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики за підручником «Математика» для закладів загальної середньої освіти (автор О. Істер)

Урок № 9-10.  Систематизація і узагальнення навчального матеріалу. Самостійна робота №1. Тематична контрольна робота (діагностувальна) робота №1.

Мета: повторити і систематизувати знання з тем 5 класу про натуральні числа, дробові числа, формули, текстові задачі; закріпити на практиці вміння виконувати всі арифметичні дії з натуральними та дробовими числами; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

Очікувані результати: учні вільно здійснюють арифметичні обчислення з натуральними числами та дробовими за допомогою письмового додавання й віднімання; розпізнають розряди числа і наводять приклади, застосовують властивості дій над числами з метою спрощення, порівнюють числа.

 

Тип уроку: повторення навчального матеріалу, формування вмінь.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (Організація класу)
Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування.

МНД (Мотивація навчальної діяльності)

АОЗ(Актуалізація опорних знань)

Слайд 3-4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

ВНМ (повторення навчального матеріалу)

Слайд 5. Інтерактивна вправа.

Слайд 6-7. Рухлива гра. Фізкультхвилинка.

Слайд 8. Формування вмінь. Усне завдання.

Слайд 9-17. Самостійна робота. Виконання завдання 1-4 рівня.

Слайд 18. Гімнастика для очей.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 19. Завдання 1. Знайди значення виразу:

1) 21,94 : a + 24,46 : a, якщо a = 11,6;

2) 43,63 : x – 32,43 : x, якщо x = 2,8.

Слайд 20. Завдання 2. Розв’яжи рівняння:

1) (x – 3,28) ⋅ 2,6 = 12,35;

2) 24,91 : (x + 3,8) = 4,7.

Слайд 21. Завдання 3. Власна швидкість катера дорівнює 29,7 км/год, а швидкість течії річки – 2,2 км/год. За який час катер пропливе 88 км проти течії річки?

Слайд 22. Індивідуальна робота.

З двох пунктів, відстань між якими 23,14 км, одночасно назустріч один одному вийшли два пішоходи. Швидкість одного з них становить 4,7 км/год, а швидкість іншого – на 0,5 км/год менша. Через скільки годин пішоходи зустрінуться?

Слайд 23. Завдання для найдопитливіших.

На велосипеді Незнайко може їхати зі швидкістю 12,42 км/год. Під час походу він 18,63 км проїхав на велосипеді та 8,28 км пройшов пішки. Скільки часу тривав похід, якщо пішки Незнайко йде зі швидкістю у 2,7 раза меншою, ніж їде на велосипеді?

Підсумок

Слайд 24. Підсумок уроку. Усне опитування.

Рефлексія

Слайд 25. Завдання для домашньої роботи.

Слайд 26. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні