Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 2 класу за Заїкою А. М.

№001 - Вступ. Повторення вивченого за 1 клас. Лічба. Кількісна і порядкова лічба

Мета: повторити вивчене за 1 клас; кількісну та порядкову лічбу; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№002 - Нумерація чисел першої сотні. Читання чисел першої сотні. Попереднє і наступне числа.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100; учити записувати вирази; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№003 - Одноцифрові й двоцифрові числа. Десятковий склад дво¬цифрових чисел. Складання і розв’язування задачі за запитанням

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць; формувати вміння записувати двоцифрові числа; розвивати усне математичне мовлення; виховувати любов до математики.

№004 - Порівняння чисел Визначення місця числа на числовому промені. Складання і розв’язування задачі

Мета: актуалізувати знання найпростіших математичних виразів; порівняння чисел, визначення місця числа на числовому промені; учити записувати вирази; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№005 - Назви чисел при додаванні. Порівняння доданків і суми. Побудова відрізків. Розв’язування задач

Мета: актуалізувати знання про назви чисел при додаванні; порівняння доданків і суми; учити записувати вирази; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№006 - Назви чисел при відніманні. Розрізнення виразів за дією. Розв’язування задач. Вимірювання довжини відрізка

Мета: актуалізувати знання про назви чисел при відніманні; розрізнення виразів за дією; учити записувати вирази; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№007 - Додавання й віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Розв’язування задач. Співвідношення між оди¬ницями вимірювання довжини

Мета: вдосконалювати навички додавання і віднімання чисел в межах 100;; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№008 - Взаємозв’язок додавання й віднімання. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

Мета: актуалізувати знання учнів про взаємозв’язок додавання та віднімання; дії з іменованими числами; учити записувати вирази; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№009 - Способи додавання й віднімання чисел. Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур

Мета: актуалізувати способи додавання й віднімання чисел; розпізнавати геометричні фігури; учити записувати вирази; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№010 - Додавання чисел виду 17 + 3. Доповнення до 10. Вимірю¬вання довжин відрізків. Розв’язування задач

Мета: узагальнити й систематизувати знання про арифметичну дію додавання; доповнення до 10; розв’язувати задачі; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№011 - Ламана. Довжина ламаної. Обчислення значень виразів

Мета: уточнити поняття «ламана». Ввести поняття «довжина ламаної». Вчити знаходити довжину ламаної, розв’язувати задачі. Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення; виховувати наполегливість у роботі, чіткість, вміння працювати у парі.

№012 - Знаходження невідомого доданка. Замкнена і незамкнена ламані лінії. Складання і розв’язування задачі за корот¬ким записом

Мета: ознайомити учнів з виразами на знаходження невідомих компонентів; формувати вміння розв’язувати задачі цього виду, обчислювальні навички додавання й віднімання чисел; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.