Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 2 класу за Заїкою А. М.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№037 - Віднімання числа від суми. Аналіз схематичних зображень, коментування способів обчислення. Розв’язування задач

Мета: вчити віднімати числа від суми; удосконалювати навички обчислення виразів, розвивати вміння складати і розв’язувати задачі різних видів; виховувати любов до математики.

№038 - Віднімання чисел виду 50-7, 30 — 2. Робота з даними таблиці. Обчислення довжини ламаної лінії. Розв’язування задач

Мета: вчити віднімати вирази виду 50-7, 30-2; удосконалювати навички обчислення виразів, розвивати вміння складати і розв’язувати задачі різних видів; виховувати любов до математики

№039 - Віднімання суми від числа. Складання та читання виразів за схемами

Мета: систематизувати знання про арифметичну дію віднімання; активізувати розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, правила знаходжень невідомих компонентів; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№040 - Віднімання виду 40-18. Розв’язування задач з кількома запитаннями

Мета: систематизувати знання про арифметичну дію віднімання; активізувати розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, правила знаходжень невідомих компонентів; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№041 - Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів; вчити складати вирази, розв’язувати задачі, обчислювати вирази; розвивати творчість, пам'ять, увагу, мислення; виховувати любов до математики.

№042 - Доповнення до круглого числа. Пропедевтика табличного додавання. Розпізнавання многокутників

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів з доповнення до круглого числа, вміння розв’язувати приклади, задачі . Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати вміння працювати колективно та в парі, дисциплінованість.

№043 - Додавання виду 9 + а. Додавання способом доповнення числа до 10. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач

Мета: вчити додавати вирази виду 9+а ; удосконалювати навички обчислення виразів, розвивати вміння складати і розв’язувати задачі різних видів; виховувати любов до математики.

№044 - Додавання виду 8 + а. Побудова відрізків. Розв’язування задач

Мета: вчити додавати вирази виду 8+а; удосконалювати навички обчислення виразів, розвивати вміння складати і розв’язувати задачі різних видів; виховувати любов до математики.

№045 - Додавання виду 7 + а. Одиниці вимірювання довжини, їх співвідношення. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

Мета: вчити додавати вирази виду 7+а; удосконалювати навички обчислення виразів, розвивати вміння складати і розв’язувати задачі різних видів; виховувати любов до математики.

№046 - Задачі. Складові задачі. Розв’язування задач. Порядок дій у виразах із дужками

Мета: ознайомити учнів із складовими задачі; формувати вміння розв’язувати задачі, обчислювальні навички додавання й віднімання чисел; знання опорних схем задач і вміння вибирати арифметичну дію, якою розв’язується задача розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№047 - Додавання виду 6 + а, 5 + а. Узагальнення способу додавання: доповнення числа до 10. Порівняння чисел. Розв’язування задач

Мета: вчити додавати вирази виду 6+а, 5+а ; удосконалювати навички обчислення виразів, розвивати вміння складати і розв’язувати задачі різних видів; виховувати любов до математики.

№048 - Додавання виду 4 + а, 3 + а, 2 + а. Використання переставного закону додавання для обчислення значень вира¬зів. Розв’язування задач

Мета: вчити додавати вирази виду 4+а, 3+а, 2+а ; удосконалювати навички обчислення виразів, використання переставного закону додавання, розвивати вміння складати і розв’язувати задачі різних видів; виховувати любов до математики.