Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 2 класу за Заїкою А. М.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№013 - Прості задачі. Складання і розв’язування задач за схема¬ми. Розпізнавання геометричних фігур

Мета: ознайомити учнів із задачами на знаходження невідомих компонентів; формувати вміння розв’язувати задачі цього виду, обчислювальні навички додавання й віднімання чисел; знання опорних схем задач і вміння вибирати арифметичну дію, якою розв’язується задача; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№014 - Довжина. Обчислення довжини ламаної лінії. Дії з іменованими числами. Утворення числових рівностей і нерівностей

Мета: уточнити поняття «ламана»; ввести поняття «довжина ламаної»; вчити знаходити довжину ламаної, розв’язувати задачі; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення; виховувати наполегливість у роботі, чіткість, вміння працювати у парі.

№015 - Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів; вчити складати вирази, розв’язувати задачі, обчислювати вирази з іменованими числами; розвивати творчість, пам'ять, увагу, мислення; виховувати любов до математики.

№016 - Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів; вчити складати вирази, розв’язувати задачі, обчислювати вирази з іменованими числами; розвивати творчість, пам'ять, увагу, мислення; виховувати любов до математики.

№017 - Задача. Етапи роботи над задачею. Складання і розв’язу¬вання задач

Мета: вчити розв’язувати задачі на дії різних ступенів; удосконалювати навички порівнювати вирази на дії різного ступеня, розвивати вміння обчислювати довжину ламаної; виховувати любов до математики.

№018 - Місткість. Літр. Дії з іменованими числами. Складання і обчислення виразів

Мета: формувати поняття про величину — місткість посудин; вчити виконувати арифметичні дії з іменованим числами; вчити розв’язувати задачі, які містять іменовані числа, подані в одиницях місткості; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

№019 - Віднімання виду 40 - 8. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач

Мета: узагальнити й систематизувати знання про арифметичну дію віднімання; активізувати розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, порівняння виразу і числа ; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№020 - Маса. Одиниці вимірювання маси. Порядок дій у виразах на додавання. Побудова відрізків. Порівняння ламаних ліній

Мета: формувати поняття про величину — маса, одиниці вимірювання маси ; вчити виконувати арифметичні дії з іменованим числами; вчити розв’язувати задачі, які містять іменовані числа, подані в одиницях місткості; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

№022 - Порядок виконання дій у виразах на 2 дії. Розв’язування задач з двома запитаннями

Мета: актуалізувати знання найпростіших математичних виразів «сума» та «різниця»; учити читати вирази, встановлювати порядок виконання дій у виразах ; уміння розв'язувати задачі; розвивати пам'ять, увагу, мислення; виховувати любов до математики.

№023 - Знаходження невідомого зменшуваного. Читання числових рівностей. Обчислення довжини замкненої ламаної лінії

Мета: ознайомити учнів із знаходженням невідомих компонентів; формувати вміння розв’язувати задачі цього виду, обчислювальні навички додавання й віднімання чисел; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№024 - Дужки. Порядок виконання дій у виразах із дужками. Розв’язування задач

Мета:; ознайомити учнів з виразами з дужками; учити записувати вирази; розв’язувати задачі; актуалізувати знання найпростіших математичних виразів суми та різниці вміти їх читати та записувати; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.