Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 2 класу за Заїкою А. М.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№025 - Обчислення значень виразів із дужками. Розв’язування задач

Мета: ознайомити учнів з виразами з дужками; учити записувати вирази; розв’язувати задачі; актуалізувати знання найпростіших математичних виразів суми та різниці вміти їх читати та записувати; розвивати логічне мислення; стимулювати інтерес до вивчення математики.

№026 - Додавання чисел виду 45 + 21. Десятковий склад чисел першої сотні

Мета: вчити додавати вирази виду 45+21; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння розв’язувати задачі , вчити змінювати запитання в задачі; виховувати любов до математики.

№027 - Віднімання чисел виду 45- 23. Десятковий склад чисел першої сотні. Час. Розв’язування задач на час

Мета: вчити віднімати вирази виду 45-23; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння розв’язувати задачі , вчити змінювати запитання в задачі; виховувати любов до математики.

№028 - Рік. Місяць. Робота з календарем. Обчислення значень виразів

Мета: формувати вміння користуватися календарем; узагальнити й систематизувати знання про арифметичну дію віднімання та додавання; активізувати розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, правила знаходжень невідомих компонентів; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№029 - Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів; вчити складати вирази, розв’язувати задачі, обчислювати вирази з іменованими числами; розвивати творчість, пам'ять, увагу, мислення; виховувати любов до математики.

№030 - Додавання суми до числа. Читання виразів. Розв’язування задач

Мета: вчити додавання суми до числа; читання виразів; активізувати розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, правила знаходжень невідомих компонентів; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№031 - Вирази зі змінною. Читання виразів зі змінною. Розпізна¬вання геометричних фігур. Розв’язування задач

Мета: закріплювати навички додавання і віднімання; вчити знаходити значення виразів зі зміною; формувати обчислювальні навички, закріплювати вміння розв’язувати рівності та задачі; розвивати мислення, пам’ять; виховувати моральні якості, свідоме і творче ставлення до навчання.

№032 - Додавання числа до суми. Розв’язування задач

Мета: вчити додавати число до суми; удосконалювати навички розвьязувати задачі, обчислювальні навички, розвивати пам'ять, увагу, мислення; виховувати любов до математики.

№033 - Розрядні числа. Округлення. Розв’язування і порівняння задач

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання; ознайомити з прийомом округлення при додаванні і відніманні з переходом через розряд; формувати уміння розв’язувати задачі; розвивати увагу, допитливість.

№034 - Зміна суми від зміни доданка. Читання числових рівностей. Розпізнавання геометричних фігур. Розв’язування задач

Мета: узагальнити й систематизувати знання про зміну суми від зміни доданка; читання числових рівностей; розпізнавання геометричних фігур; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№035 - Зміна суми від зміни доданка. Розв’язування задач

Мета: узагальнити й систематизувати знання про зміну суми від зміни доданка; читання числових рівностей; розпізнавання геометричних фігур; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення.

№036 - Додавання виду 28 + 2, 75 +15 Складання і розв’язування задач

Мета: вчити додавати вирази виду 28+2, 75+15; удосконалювати навички обчислення виразів, розвивати вміння складати і розв’язувати задачі різних видів; виховувати любов до математики.