Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків математики за підручником «Математика. Автор А.Заїка (2019)» для 2 класу

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

1 семестр

Повторення вивченого за 1 клас

1.

 

Вступ. Повторення вивченого за 1 клас. Лічба. Кількісна і порядкова лічба (с. 4).

 

2.

 

Нумерація чисел першої сотні. Читання чисел першої сотні. Попереднє і наступне числа. Обчислення значень виразів на основі нумерації. Розв’язування задач (с. 5).

 

3.

 

Одноцифрові й двоцифрові числа. Десятковий склад дво­цифрових чисел. Складання і розв’язування задачі за запитанням (с. 6).

 

4.

 

Порівняння чисел Визначення місця числа на числовому промені. Складання і розв’язування задачі (с. 7).

 

5.

 

Назви чисел при додаванні. Порівняння доданків і суми. Побудова відрізків. Розв’язування задач (с. 8).

 

6.

 

Назви чисел при відніманні. Розрізнення виразів за дією. Розв’язування задач. Вимірювання довжини відрізка (с. 9).

 

7.

 

Додавання й віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Розв’язування задач. Співвідношення між оди­ницями вимірювання довжини (с. 10).

 

8.

 

Взаємозв’язок додавання й віднімання. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (с. 11).

 

9.

 

Способи додавання й віднімання чисел. Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур (с. 12).

 

10.

 

Додавання чисел виду 17 + 3. Доповнення до 10. Вимірю­вання довжин відрізків. Розв’язування задач (с. 13).

 

11.

 

Ламана. Довжина ламаної. Обчислення значень виразів (с. 14).

 

12.

 

Знаходження невідомого доданка. Замкнена і незамкнена ламані лінії. Складання і розв’язування задачі за корот­ким записом (с. 15).

 

13.

 

Прості задачі. Складання і розв’язування задач за схема­ми. Розпізнавання геометричних фігур (с. 16).

 

14.

 

Довжина. Обчислення довжини ламаної лінії. Дії з імено­ваними числами. Утворення числових рівностей і нерів­ностей (с. 1 7).

 

15.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання

Бджілки-трудівниці (с. 18).

 

16.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання

Бджілки-трудівниці (с. 19).

 

17.

 

Задача. Етапи роботи над задачею. Складання і розв’язу­вання задач (с. 20).

 

18.

 

Місткість. Літр. Дії з іменованими числами. Складання і обчислення виразів (с. 21).

 

19.

 

Віднімання виду 40 - 8. Порівняння виразу і числа.

Розв’язування задач (с. 22).

 

20.

 

Маса. Одиниці вимірювання маси. Порядок дій у виразах на додавання. Побудова відрізків. Порівняння ламаних ліній (с. 23).

 

21.

 

Вирази на дві дії. Читання числових виразів, рівностей і нерівностей. Розв’язування задач (с. 24).

 

22.

 

Порядок виконання дій у виразах на 2 дії. Розв’язування задач з двома запитаннями (с. 25).

 

23.

 

Знаходження невідомого зменшуваного. Читання число­вих рівностей. Обчислення довжини замкненої ламаної лінії (с. 26).

 

24.

 

Дужки. Порядок виконання дій у виразах із дужками. Розв’язування задач (с. 27).

 

25.

 

Обчислення значень виразів із дужками. Розв’язування задач (с. 28).

 

26.

 

Додавання чисел виду 45 + 21. Десятковий склад чисел першої сотні (с. 29).

 

27.

 

Віднімання чисел виду 45- 23. Десятковий склад чисел першої сотні. Час. Розв’язування задач на час (с. 30).

 

28.

 

Рік. Місяць. Робота з календарем. Обчислення значень виразів (с. 31).

 

29.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання

Бджілки-трудівниці (с. 32).

 

Властивості додавання і віднімання

30.

 

Додавання суми до числа. Читання виразів. Розв’язування задач (с. 33).

 

31.

 

Вирази зі змінною. Читання виразів зі змінною. Розпізна­вання геометричних фігур. Розв’язування задач (с. 34).

 

32.

 

Додавання числа до суми. Розв’язування задач (с. 35).

 

33.

 

Розрядні числа. Округлення. Розв’язування і порівняння задач (с. 36).

 

34.

 

Зміна суми від зміни доданка. Читання числових рівнос­тей. Розпізнавання геометричних фігур. Розв’язування задач (с. 3 7).

 

35.

 

Зміна суми від зміни доданка. Розв’язування задач (с. 38).

 

36.

 

Додавання виду 28 + 2, 75 +15 Складання і

розв’язування задач (с. 39).

 

37.

 

Віднімання числа від суми. Аналіз схематичних зобра­жень, коментування способів обчислення. Розв’язування задач (с. 40).

 

38.

 

Віднімання чисел виду 50-7, 30 — 2. Робота з даними таблиці. Обчислення довжини ламаної лінії. Розв’язування задач (с. 41).

 

39.

 

Віднімання суми від числа. Складання та читання виразів за схемами (с. 42).

 

40.

 

Віднімання виду 40-18. Розв’язування задач з кількома запитаннями (с. 43).

 

41.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання

Бджілки-трудівниці (с. 44).

 

Табличне додавання й віднімання в межах 20. Многокутник

42.

 

Доповнення до круглого числа. Пропедевтика табличного додавання. Розпізнавання многокутників (с. 45).

 

43.

 

Додавання виду 9 + а. Додавання способом доповнення числа до 10. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач (с. 46).

 

44.

 

Додавання виду 8 + а. Побудова відрізків. Розв’язування задач (с. 47).

 

45.

 

Додавання виду 7 + а. Одиниці вимірювання довжини, їх співвідношення. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (с. 48).

 

46.

 

Задачі. Складові задачі. Розв’язування задач. Порядок дій у виразах із дужками (с. 49).

 

47.

 

Додавання виду 6 + а, 5 + а. Узагальнення способу дода­вання: доповнення числа до 10. Порівняння чисел. Розв’язування задач (с. 50).

 

48.

 

Додавання виду 4 + а, 3 + а, 2 + а. Використання перес­тавного закону додавання для обчислення значень вира­зів. Розв’язування задач (с. 51).

 

49.

 

Кут. Прямий кут. Розпізнавання кутів. Обчислення зна­чень виразів. Розв’язування задач (с. 52).

 

50.

 

Побудова прямого кута на аркуші в клітинку, за допомо­гою косинця. Розв’язування задач (с. 53).

 

51.

 

Таблиця додавання. Складання і читання рівностей на додавання. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (с. 54).

 

52.

 

Розв’язування задач. Добір числових даних до задач за малюнком (с. 55).

 

53.

 

Розв’язування задач вивчених видів. Добір числових да­них до задач (с 56).

 

54.

 

Повільно. Швидко. Віднімання виду 11 - а. Розв’язування задач (с. 57).

 

55.

 

Віднімання виду 12-а. Спосіб віднімання частинами.

Розв’язування задач (с. 58).

 

56.

 

Віднімання виду 13 - а. Розпізнавання кутів. Розв’язування задач (с. 59).

 

57.

 

Віднімання виду 14 - а. Складання рівностей з іменова­ними числами. Розпізнавання геометричних фігур (с. 60).

 

58.

 

Многокутник. Його елементи. Обчислення значень вира­зів на 2 дії. Розв’язування задач (с. 61).

 

59.

 

Віднімання виду 15 - а. Додавання й віднімання частина­ми. Розпізнавання геометричних фігур (с. 62).

 

60.

 

Віднімання виду 16 - а. Способи додавання і віднімання. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (с. 63).

 

61.

 

Віднімання виду 17-а, 18-а. План розв’язування задачі. Складання рівностей (с. 64).

 

62.

 

Периметр многокутника. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач (с. 65).

 

63.

 

*Резервний урок

 

64.

 

*Резервний урок

 

ІІ семестр

65.

 

Зміна різниці від зміни зменшуваного. Читання виразів. Розв’язування задач (с. 66).

 

66.

 

Зміна різниці від зміни від’ємника. Порівняння периметрів трикутників. Розв’язування задач (с. 67).

 

67.

 

Перевірка додавання. Розв’язування задач (с. 68).

 

68.

 

Перевірка віднімання. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач (с. 69).

 

69.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджі- лки-трудівниці (с. 70).

 

70.

 

Знаходження невідомого від’ємника. Доповнення рівностей.

Розв’язування задач (с. 71).

 

71.

 

Складена задача. Розпізнавання геометричних фігур (с. 72).

 

72.

 

Прямокутник. Порівняння периметрів прямокутників.

Розв’язування задач (с. 73).

 

73.

 

Квадрат. Обчислення значень виразів із буквами. Розв’язування задач (с. 74).

 

Додавання й віднімання з переходом через розряд. Величини

74.

 

Додавання виду 45 + 7. Розв’язування задач. Робота з геоме­тричним матеріалом (с. 75).

 

75.

 

Властивості дій. Розпізнавання геометричних фігур. Розв’язування задач (с. 76).

 

76.

 

Віднімання виду 45 - 7. Побудова квадрата. Розв’язування задач (с. 77).

 

77.

 

Лінійні діаграми. Записування показів термометра. Обчис­лення значень виразів (с. 78).

 

78.

 

Додавання виду 45 + 27. Складання і розв’язування задач.

Розпізнавання об’ємних геометричних фігур (с. 79).

 

79.

 

Обчислення значень виразів зі змінною. Розпізнавання мно­гокутників. Порівняння виразів і числа (с. 80).

 

80.

 

Віднімання виду 45-27. Обчислення периметра многокут­ників. Дії з іменованими числами (с. 81).

 

81.

 

Розв’язування задач. Обчислення значень виразів (с. 82).

 

82.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 83).

 

83.

 

Коло. Круг. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач (с. 84).

 

84.

 

Центр кола, круга. Визначення довжини відрізків. Обчис­лення значень виразів. Розв’язування задач (с. 85).

 

85.

 

Час. Година. Хвилина. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач (с. 86).

 

86.

 

Радіус кола. Обчислення значень виразів. Порівняння імено­ваних чисел. Розв’язування задач (с. 87).

 

87.

 

Вирази на 2-3 дії з дужками й без дужок. Розв’язування задач (с. 88).

 

88.

 

Діаметр кола. Обчислення. Розв’язування задач (с. 89).

 

89.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 90).

 

Множення й ділення

90.

 

Додавання однакових чисел. Розв’язування задач. Побудова квадратів (с. 91).

 

91.

 

Множення. Запис множення. Розв’язування задач (с. 92).

 

92.

 

Назви чисел при множенні. Обчислення периметра квадрата. Розв’язування задач (с. 93).

 

93.

 

Множення числа 10. Розв’язування задач (с. 94).

 

94.

 

Переставний закон множення. Розв’язування задач (с. 95).

 

95.

 

Обчислення значень виразів. Розв’язування задач (с. 96).

 

96.

 

Ділення. Розв’язування задач (с. 97).

 

97.

 

Ділення. Розв’язування задач (с. 98).

 

98.

 

Зв’язок множення й ділення. Складання і розв’язування взаємопов’язаних задач (с. 99).

 

99.

 

Назви чисел при діленні. Вимірювання довжини відрізка (с. 100).

 

Табличне множення й ділення

100.

 

Множення виду 2 • а, а • 2. Розв’язування задач (с. 101).

 

101.

 

Ділення виду а : 2. Розв’язування задач (с. 102).

 

102.

 

Окремі випадки ділення. Порядок дій. Розв’язування задач (с. 103).

 

103.

 

Множення виду 3 • а і а • 3. Розв’язування задач (с. 104).

 

104.

 

Ділення виду а : 3. Розв’язування задач (с. 105).

 

105.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 106).

 

106.

 

Множення виду 4 • а і а • 4. Розв’язування задач (с. 107).

 

107.

 

Периметр прямокутника (с. 108).

 

108.

 

Периметр квадрата. Обчислення значень виразів. Розв’я­зування задач (с. 109).

 

109.

 

Ділення виду а : 4. Розв’язування задач (с. ПО).

 

110.

 

Збільшення числа в кілька разів. Розв’язування задач (с. 111).

 

111.

 

Множення виду 5 • а, а • 5. Розв’язування задач (с. 112).

 

112.

 

Ділення виду а: 5. Зменшення числа в кілька разів. Розв’язування задач (с. 113).

 

113.

 

Кратне порівняння чисел. Складання і розв’язування задач (с. 114).

 

114.

 

Перевірка множення. Розв’язування задач (с. 115).

 

115.

 

Знаходження невідомого множника. Розв’язування, задач (с. 116).

 

116.

 

Знаходження невідомого діленого. Розв’язування задач (с. 117).

 

117.

 

Узагальнення й систематизація знань учнів. Завдання Бджілки-трудівниці (с. 118).

 

118.

 

Розв’язування задач різними способами. Обчислення зна­чень виразів (с. 119).

 

119.

 

Знаходження невідомого дільника. Розв’язування задач (с. 120).

 

120.

 

Множення виду 6 • а і а • 6. Розв’язування задач (с. 121).

 

121.

 

Ділення виду а: 6. Побудова геометричних фігур. Розв’язування задач (с. 122).

 

122.

 

Обчислення. Розв’язування задач. Робота з геометричним матеріалом (с. 123).

 

123.

 

Множення виду 7 • а, а - 7. Побудова відрізків. Розв’язу­вання задач (с. 124).

 

124.

 

Ділення виду а : 7. Розв’язування задач (с. 125).

 

125.

 

Множення виду 8 • а, а* 8. Розв’язування задач. Побудова відрізків (с. 126).

 

126.

 

Ділення виду а : 8. Обчислення значень виразів зі змінною. Розв’язування задач (с. 127).

 

127.

 

Обчислення. Розв’язування задач (с. 128).

 

128.

 

Множення виду 9 • а, а • 9. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (с. 129).

 

129.

 

Ділення виду а: 9. Доповнення рівностей. Розв’язування задач (с. 130).

 

130.

 

Ділення виду а : 10. Розв’язування задач (с. 131).

 

131.

 

Ділення нуля, неможливість ділення на нуль. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач (с. 132).

 

132.

 

Задачі на три дії. Порівняння іменованих чисел, виразу і числа (с. 133).

 

133.

 

Розв’язування задач (с. 134-135).

 

Тренувальні вправи

134.

 

Додавання й віднімання чисел. Множення й ділення чисел (с. 136—137).

 

135.

 

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (с. 138).

 

136.

 

Геометричні фігури. Тіла. Величини (с. 139).

 

137.

 

Мої математичні успіхи (с. 140-141). Підсумок за рік.

 

138.

 

*Резервний урок

 

139.

 

*Резервний урок

 

140.

 

*Резервний урок