Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 1 класу за Гісь О. М., Філяк І. В.

№001 - Порівняння за кольором, розміром, формою. Спільні та відмінні ознаки. Розбиття на групи.

Мета: ознайомити першокласників із навчальним предметом — математикою, підручником, зошитом у клітинку і робочим зошитом; розвивати вміння порівнювати предмети за кольором, розміром, формою та призначенням; учити правильно тримати олівець; розвивати дрібну моторику руки; виховувати акуратність, інтерес до вивчення математики.

№002 - Лічба. Порядкова лічба. Просторові відношення. Порядкова лічба.

Мета: формувати в учнів уміння розміщувати предмети на площині аркуша паперу, парти тощо; навички переміщування предметів у заданих напрямках; розвивати вміння вживати відповідні словесні конструкції (зліва направо, справа наліво, знизу вгору, зверху вниз, вище від, нижче від, між, по центру, лівіше від, правіше від, наліво, направо, прямо, по колу); сформувати поняття «однакова кількість» або «порівну», «різна кількість», «більше, ніж», «менше, ніж», «стільки ж».

№003 - Правила лічби. Порядкові відношення.

Мета: формувати розуміння кількісної і порядкової лічби; учити визначати розташування предметів відносно вказаного предмета («стоїть перед», «стоїть після», «стоїть між», «попереду», «позаду»), установлювати порядковий номер об’єкта в разі заданого порядку лічби; розвивати вміння вживати у мовленні відповідні кількісні й порядкові числівники; продовжувати підготовку до написання цифр; виховувати інтерес до навчання, читання.

№004 - Число «один». Позначення числа цифрою. Цифра 1. Написання цифри 1.

Мета: ознайомити учнів із числом «один» і цифрою 1; формувати розуміння числа як кількісної характеристики скінченої множини, а цифри — як знаку для запису числа; закріплювати вміння лічити в межах 10 у прямому і зворотному порядках; навчити писати цифру 1; розвивати уважність; виховувати акуратність, наполегливість у навчанні.

№005 - Число «два». Цифра 2. Утворення числа 2. Написання цифри 2. Порівняння числа 2 з одиницею.

Мета: навчити школярів позначати два предмети цифрою 2, писати цифру 2; формувати поняття «передує», «слідує за»; уміння виконувати практичні дії із групами об’єктів — об’єднання, вилучення частини предметів (підмножини) із загальної сукупності предметів (множини); вправляти дітей у лічбі, дотримуючись правил; розвивати мислення, мовлення, уважність; виховувати охайність, старанність.

№006 - Знаки «+», «–», «=». Читання записів зі знаками «+» та «–».

Мета: розкрити сутність арифметичних дій додавання і віднімання, ознайомити школярів зі знаками «+», «–», «=»; навчити визначати за малюнками операції додавання і віднімання; ознайомити з формами записів, зроблених за малюнками, та способами їх прочитання; закріпити вміння використовувати в мовленні слова «один», «два», «перший», «другий», «останній», «слідує за», «попереду», «однакова кількість».

№007 - Число «три». Цифра 3. Утворення числа 3 способом прилічування одиниці і числа 2 – способом відлічування одиниці.

Мета: ознайомити дітей із числом «три» і цифрою 3; навчити писати цифру 3; формувати вміння утворювати число додаванням одиниці до попереднього числа і відніманням одиниці від наступного числа, доповнювати записи за малюнками; закріплювати вміння лічити в порядку зростання та спадання; виховувати відповідальне ставлення до виконання правил дорожнього руху.

№008 - Знаки порівняння і рівності: «>», «<», «=». Порівняння чисел в межах трьох.

Мета: навчити дітей порівнювати числа, доповнювати записи за малюнками, обґрунтовувати вибір знаку при порівнянні чисел, записувати результат порівняння за допомогою знаків «>», «<», «=», закріпити правила лічби предметів; розвивати мислення.

№009 - Число «чотири». Цифра 4. Утворення числа 4 способом прилічування одиниці і числа 3 – способом відлічування одиниці.

Мета: ознайомити дітей із числом 4 і цифрою 4; навчити писати цифру 4; формувати в учнів уміння утворювати число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа; закріплювати вміння порівнювати числа, доповнювати записи до малюнків і писати цифри 1, 2, 3; розвивати уважність, мислення; виховувати працелюбність, шанобливе ставлення до хліба.

№010 - Наступне число. Попереднє число. Сусідні числа. Математичний диктант.

Мета: розкрити дітям зміст понять «наступне число», «попереднє число», «сусідні числа»; навчити дітей писати математичний диктант; закріплювати вміння лічити в порядку зростання та спадання; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до вивчення математики.

№011 - Число «п’ять». Цифра 5. Утворення числа 5. Утворення числа 4 способом відлічування одиниці. Написання цифри 5.

Мета: ознайомити дітей із числом 5 і цифрою 5; навчити писати цифру 5. Закріплення вміння утворювати число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа; учити знаходити правильний запис до малюнка; закріплювати вміння порівнювати числа, писати цифри 1, 2, 3, 4; розвивати у дітей математичне мовлення, мислення; виховувати доброзичливе ставлення до оточуючих.

№012 - Число «шість». Цифра 6. Утворення числа 6. Утворення числа 5 способом відлічування одиниці. Написання цифри 6.

Мета: ознайомити дітей із числом «шість» і цифрою 6; навчити писати цифру 6; формувати вміння утворювати число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного числа; закріплювати вміння порівнювати числа і робити відповідні записи, писати цифри 1, 2, 3, 4, 5; розвивати логічне мислення дітей, спостережливість і вміння бачити закономірності; виховувати бережливе ставлення до природи.