Каталог матеріалів

Розробки уроків музичного мистецтва для 4 класу за Рублі Т.Є., Мед І.Л., Щегловою Т.Л.

№01 - Мистецтво українського народу. День знань. Гімн. Урочисте виконання Державного Гімна України.

Мета: розширити уявлення учнів про своєрідність музичного мистецтва українського народу, збагатити знання дітей про народну пісню, ознайомити з жанром українського фольклору – історичними піснями та думами. Виховувати любов до народної творчості, гордість за український народ, який має славне героїчне минуле і багату творчу спадщину, розширювати пізнавальні інтереси школярів, розвивати творчі здібності учнів.

№02-3 - Український героїчний літопис. Дума. Кобзарі (бандуристи та лірники).

Мета: ознайомити учнів з кобзарством як одним із найяскравіших явищ української національної культури; розкрити зв'язок народних співців із життям українського народу, багатство тематики і глибину змісту їхньої творчості, що утверджувала дух українців, ідеали добра, справедливості, високої моралі в суспільстві; учити учнів логічно висловлювати свої думки; виховувати патріотичні почуття.

№04-5 - Народні обряди та свята. Українська народна пісня «Прилетіли янголята». Веснянка «Вийди, вийди, Іванку».

Мета: ознайомити дітей із обрядами зимового, весняного, літнього та осіннього циклів народних свят. Вчити співати українські пісні. Виконувати фольклорні дійства обрядів. Удосконалювати вокально-хорові навички.

№06 - Краса народного танцю. Гопак. Козачок. Метелиця.

Мета: поширити знання учнів про музику українського народу. На прикладі українських танців показати спільні риси пісенно-танцювальної культури народу. Розвивати музичні й творчі здібності учнів, предметні та міжпредметні компетентності, навички двоголосого співу, почуття ритму. Збагачувати слуховий досвід, емоційну сферу, музичний та загальний кругозір школярів. Виховувати інтерес і повагу до чеської і польської музики, музичний смак, любов до природи, краси.

№07-8 - Душа українського народу. Жартівливі пісні. Симфонія.

Мета: закріпити розуміння учнями змісту понять «фольклор», «музичний фольклор», «народна музика», «професійна музика» (отриманих у початкових класах), «жанри українських народних пісень», узагальнити знання школярів щодо відмінностей народної та професійної музики (отриманих у початкових класах), закріпити знання учнів жанрів українських народних пісень та їх змістових й музичних особливостей (отриманих у початкових класах), вчити визначати жанри народних пісень за їх емоційно – образним змістом, сприяти усвідомленню учнями життєвого змісту народних пісень, відображення в них життя народу в усьому його розмаїтті, сприяти розвитку музичних та творчих здібностей, психічних процесів, вокально – хорових навичок, навичку активного сприймання музичних творів, сприяти вихованню любові до народної музичної культури, особистісно-ціннісного ставлення до української народної музики.

№09 - Україна – багатонаціональна родина. Петро Чайковський «Симфонія №2». Виконання ритмічних вправ у парах.

Мета: визначити характерні риси української музики. Формувати знання музичних жанрів, ознайомитись з музичними інструментами. Розвивати тембровий слух, почуття ритму, вміння порівнювати класичний і сучасний варіант твору, вокальні навички. Виховувати ціннісне ставлення до народної, класичної музики.

№10 - Палітра мистецтва Криму. Фольклорне музичне мистецтво. Пісні-частівки.

Мета: формувати компетентності вчитися (уміння зосереджено слухати вчителя); загальнокультурну (формувати чуття краси, естетичне ставлення до навколишньої дійсності); здоров'язбережувальну (дотримувати правил безпечного користування музичними Інструментами); соціальну (співпрацювати з однокласниками та вчителем; виявляти ініціативу); громадянську (усвідомлювати свою приналежність до певного соціально-культурного середовища; дбайливо ставитися до природи); інформаційно-комунікативну (оперувати інформацією, отриманою на уроці).

№11 - Віночок дружби. Прослуховування молдовської народної пісні «Івонне» й румунської «Назад Сейт».

Мета: ознайомити з вокальною музикою на прикладах народних і авторських пісень, складом ансамблів, формувати здатність порівнювати, характеризувати музику. Розвивати уважність, тембровий слух, вокально-хорові навички. Виховувати ціннісне ставлення до вокальних творів.

№12 - Веселковий водограй. Мелізми. Прослуховування хорової пісні «Грає флейта», «Родовська», «Хоро» та «Ричиніца».

Мета: формування ключових компетентностей: загальнокультурної компетентності; міжпредметної естетичної компетентності. Розвивати вокально-хорові навички та вміння; музичну увагу та пам`ять; вміння аналізувати та інтерпретувати музичні твори; критичне мислення та індивідуальні здібності кожної дитини. Виховувати інтерес до музики та мистецтва в цілому; виховувати естетичний смак та бажання знайомитися з різними творами мистецтва; толерантність та партнерські стосунки у колективі.

№13-16 - Мистецька мозаїка. Угорський танець «Чардаш». Виконання ритмічного супроводу «Чардашу».

Мета: формування ключових компетентностей: загальнокультурної компетентності; міжпредметної естетичної компетентності. Розвивати вокально-хорові навички та вміння; музичну увагу та пам`ять; вміння аналізувати та інтерпретувати музичні твори; критичне мислення та індивідуальні здібності кожної дитини. Виховувати інтерес до музики та мистецтва в цілому; виховувати естетичний смак та бажання знайомитися з різними творами мистецтва; толерантність та партнерські стосунки у колективі.

№17 - Творча подорож Європою. Мазурка. Краков’як.

Мета: навчати учнів визначати особливості емоційного змісту, засоби музичної виразності, що відіграють вирішальну роль у створенні музичних образів; продовжити формувати в учнів зорово-слухове сприйняття; дати визначення поняття «мазурка» та «краков’як». Розвивати творчі здібності учнів. Прищеплювати, учням любов до музики, пісні, творчої праці; прищеплювати бажання навчатися.

№18 - На гостину до Чехії. Полька. Синкопа.

Мета: навчати учнів визначати особливості емоційного змісту, засоби музичної виразності, що відіграють вирішальну роль у створенні музичних образів; продовжити формувати в учнів зорово-слухове сприйняття; дати визначення поняття «синкопа». Розвивати творчі здібності учнів. Прищеплювати, учням любов до музики, пісні, творчої праці; прищеплювати бажання навчатися.