Каталог матеріалів

Розробки уроків географії для 6 класу за Т. Гільберт, А. Довгань, В. Совенко

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Чому необхідно вивчати географію. Географія як наука про Землю

Мета: розкрити важливість вивчення географії як науки про Землю та виявити значення географічних знань та умінь для належної організації та захисту життя та здоров'я людини, формувати уявлення про географію як про навчальний предмет; розвивати інтерес до вивчення природничих наук; виховувати повагу до природи, допомогти учням розуміти, аналізувати та адаптуватися до географічних аспектів навколишнього світу, сприяючи їхньому особистому розвитку та підготовці до життя в сучасному глобалізованому суспільстві.

№02 - Що допомагає вивчати Землю. Методи географічних досліджень.

Мета: розкрити учням значення вивчення Землі, ознайомити з методами географічних досліджень, висвітлити досягнення сучасних наукових досліджень Землі та винаходи, що сприяють розвитку географічних знань, навчити використовувати друковані та електронні джерела географічної інформації для отримання актуальних знань про наш планету.

№03 - Як організувати власне спостереження. Особливості організації власних географічних спостережень

Мета: ознайомити учнів із методами та особливостями організації власних спостережень, зокрема географічних, розвивати навички спостереження та аналізу, а також формувати розуміння взаємозв'язків між астрономічними явищами та географічним положенням, вдосконалити вміння вести спостереження за явищами природи, оформляти результати спостережень, розширювати уявлення учнів про висоту сонця на небосхилі, що таке гномон; навчити встановлювати залежність між висотою Сонця на небосхилі і довжини тіні від гномона, між висотою Сонця і кількістю тепла, яке воно посилає на землю; формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки в природі; виховувати бажання бачити її красу й охороняти, примножувати природні багатства.

№04 - Яка форма і розміри Землі. Форма і розміри Землі.

Мета: розповісти учням що Земля не є абсолютно правильною сферою, а має незначні відмінності від ідеальної сферичної форми, обговорити такі поняття, як екватор, полюси, широта і довгота, розглянути геоїд і геодезична система для вимірювання поверхні Землі, вивчити історію навколосвітньої подорожі, яку здійснила експедиція під керівництвом Фернана Магеллана, розглянути мету подорожі, основні етапи, труднощі та досягнення, пояснити, як ця подорож допомогла підтвердити сферичну форму Землі.

№05 - Які рухи здійснює наша планета. Рухи Землі та їх наслідки. Робота з глобусом і телурієм

Мета: вивчити основні рухи Землі, їх характеристики та наслідки, ознайомити учнів із використанням глобуса та телурію як навчальних засобів для вивчення географії та астрономії, допомогти учням краще зрозуміти природні процеси, що відбуваються на нашій планеті, і відкриє їм можливості використовувати глобус і телурій для самостійного дослідження географічних та астрономічних аспектів нашого світу.

№06 - Урок-практикум. Глобус як модель Землі

Мета: розглянути глобус як моделі Землі, вивчити різні види глобусів, ознайомити з умовними знаками на глобусі та визначення напрямів на глобусі через компас. Пояснити, для чого використовуються різні види глобусів і яку інформацію вони надають, збагачувати активний словник відповідно до тематики тижня; активізувати пізнавальну діяльність дітей; розвивати самостійне мислення, вміння досліджувати, уяву, доказове та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, навички вільного спілкування.

№07 - Які є способи зображення Землі.

Мета: пояснити важливість зображення Землі для географії та інших наук, обговорити те, як різні способи зображення можуть бути корисними для різних потреб, пояснити, що глобус - це тривимірна модель Землі, пояснити, яку інформацію можна отримати з карт, пояснити як супутникові та аерофотознімки допомагають створювати зображення Землі з висоти, розвивати самостійне мислення, вміння досліджувати, уяву, доказове та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, навички вільного спілкування.

№08 - Які бувають масштаби. Масштаб та його види. Вправи на переведення масштабів.

Мета: ознайомити учнів з поняттями «географічна карта» і «план місцевості» та пояснити їх відмінності, сформувати поняття масштабу, види масштабів; формувати вміння користуватися масштабами на практиці, вимірювати відстані на карті та плані, виховувати інтерес до навчання. вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, вивчити різні масштаби на географічних картах та їх використання, навчити учнів переводити масштаби з карти на реальну відстань та навпаки, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№09 - Яку інформацію можна отримати з картографічних джерел.

Мета: ознайомити учнів з різними джерелами картографічної інформації та навчити їх аналізувати та використовувати цю інформацію для опису місцевості та вивчення географічних явищ, пояснити учням важливість картографічних джерел в географії, обговорити з учнями, які джерела картографічної інформації вони вважають найкориснішими та найзручнішими для вивчення географії, закликати їх використовувати ці ресурси для поглибленого вивчення географії.

№10 - Як легенда карти допомагає нам отримати інформацію.

Мета: розглянути ролі та значення карт, включаючи загальногеографічні та тематичні карти, у набутті та передачі інформації, розказати учням про те, як географічні карти впливають на їхнє повсякденне життя та як їх можна використовувати для подорожей та інших практичних завдань, пояснити, що таке легенда на карті, про різницю між загальногеографічними та тематичними картами, покращити розуміння карт та їхнього значення, а також навчити їх використовувати картографічні ресурси для вирішення різних завдань та задач.

№11-12 - Урок-практикум. Як на планах місцевості й географічних картах визначити напрямки на об’єкти та відстані між ними.

Мета: вивчити та зрозуміти основні методи визначення напрямків на планах місцевості та географічних картах, навчити учнів визначати відстані між об'єктами за допомогою глобуса, плану місцевості та географічної карти, розвивати вміння і навички роботи з географічними картами та планами місцевості, вивчити інструменти та терміни, пов'язані із визначенням напрямків і відстаней, провести діагностувальну роботу для перевірки рівня засвоєння матеріалу.

№13 - Яку будову має Земля та літосфера. Внутрішня будова Землі. Будова земної кори.

Мета: ознайомити учнів з загальною будовою Землі та її літосфери, розглянути внутрішню будову Землі та основні шари її структури, детально розглянути будову земної кори, її особливості та роль в геологічних процесах, дослідити внутрішньою та зовнішню будову Землі; ознайомити дітей із поняттями “земна кора”, “мантія”, “ядро Землі”; активізувати пізнавальну діяльність дітей; збагачувати активний словник відповідно до тематики тижня; розвивати самостійне мислення, вміння досліджувати, уяву, доказове та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, навички вільного спілкування; виховувати інтерес до дослідницької діяльності, естетичний смак.