Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків географії. Автори: Т. Гільберт, А. Довгань, В. Совенко. (2023) для 6 класу

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Вступ

1.

 

Інструктаж з БЖД. Чому необхідно вивчати географію. Географія як наука про Землю. Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини.

 

2.

 

Що допомагає вивчати Землю. Методи географічних досліджень. Сучасні наукові дослідження Землі і винаходи людства. Сучасні друковані та електронні джерела географічної інформації. Робота з сучасними джерелами інформації.

 

3.

 

Як організувати власне спостереження. Особливості організації власних географічних спостережень. Практична робота. Спостереження за висотою Сонця над горизонтом

 

РОЗДІЛ І. ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ

Глобус – модель Землі

4.

 

Яка форма і розміри Землі. Форма і розміри Землі.

Навколосвітня подорож Фернана Магеллана. Нанесення на карту маршруту навколосвітньої подорожі Ф. Магеллана.

 

5.

 

Які рухи здійснює наша планета. Рухи Землі та їх наслідки. Робота з глобусом і телурієм

 

6.

 

Урок-практикум. Глобус як модель Землі: види, умовні знаки. Умовні знаки на глобусі. Визначення напрямів на глобусі.

 

Зображення Землі на карті

7.

 

Які є способи зображення Землі. Зображення земної поверхні на космічних знімках та глобусі, картах, планах місцевості. Робота з топографічною картою.

 

8.

 

Які бувають масштаби. Масштаб та його види. Вправи на переведення масштабів.

 

9.

 

Яку інформацію можна отримати з картографічних джерел. Шкільні географічні карти, географічні атласи, картографічні онлайн-ресурси. Загальногеографічні та тематичні карти. Опис місцевості за електронними картами.

 

10.

 

Як легенда карти допомагає нам отримати інформацію. Легенди загальногеографічних та тематичних карт. Географічна карта в житті людини. Командна гра-квест «Навколосвітня подорож» за допомогою картографічних онлайн-сервісів та карт світу.

 

11.

 

Урок-практикум. Як на планах місцевості й географічних картах визначити напрямки на об’єкти та відстані між ними. Визначення напрямків на плані місцевості. Визначення відстаней між об’єктами за глобусом.

Визначення відстаней між об’єктами за планом місцевості та географічною картою. Визначення напрямків на плані місцевості. Визначення відстаней між об’єктами за глобусом. Визначення відстаней між об’єктами за планом місцевості та географічною картою

 

12.

 

Урок-узагальнення. Діагностувальна робота.

 

РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Літосфера

13.

 

Яку будову має Земля та літосфера. Внутрішня будова Землі. Будова земної кори.

 

14.

 

Чому рухаються літосферні плити. Будова літосфери. Рухи літосфери. Створення моделі «Рух літосферних плит».

 

15.

 

Чому бувають землетруси та відбувається виверження вулканів. Землетруси. Вулканізм. Сейсмічні пояси Землі. Створення моделі вулкана.

 

16.

 

Як зовнішні процеси на Землі формують рельєф. Зовнішні процеси на земній поверхні. Вивітрювання. Ерозія. Що робити в разі загрози зсуву ґрунту?

 

17.

 

Як визначають висоту точок місцевості. Абсолютна і відносна висота точок. Горизонталі. Шкала висот і глибин. Визначаємо висоту пагорба.

 

18.

 

Урок-практикум. Як визначати форми рельєфу. Рельєф суходолу і дна океану. Форми рельєфу своєї місцевості. Визначення за планом місцевості, фізичними картами абсолютної і відносної висоти окремих об’єктів.

 

19.

 

Яким буває рельєф суходолу і дна океану. Рельєф суходолу і дна океану. Моделювання процесу утворення складок земної кори.

 

20.

 

Урок-практикум. Як працювати з фізичними картами. Фізична карта світу, півкуль, України. Практична робота. Робота з фізичною картою світу та України

 Позначення на контурній карті меж літосферних плит, сейсмічних поясів, окремих вулканів, гір і рівнин.

Гра «Географічний брейн-ринг»

 

21.

 

Чим мінерали відрізняються від гірських порід. Мінерали і гірські породи. Корисні копалини. Визначення агрегатного стану речовин.

 

22.

 

Як використовують корисні копалини. Види корисних копалин. Вплив діяльності людини на земну поверхню.

Корисні копалини в облаштуванні житла (господарських будівель). Практична робота. Робота з колекцією корисних копалин

 

23.

 

Урок узагальнення. Діагностувальна робота.

 

Атмосфера

24.

 

Яку будову має атмосфера. Склад і будова атмосфери. Складання моделі атмосфери.

 

25.

 

Як нагрівається атмосферне повітря. Нагрівання атмосферного повітря. Добовий і річний хід

температури повітря, причини його коливання. Середні температури, амплітуди температур. Визначення середньодобової і середньомісячної температур

 

26.

 

Чому змінюється атмосферний тиск. Атмосферний тиск, його зміни у тропосфері. Визначення атмосферного тиску.

 

27.

 

Урок-практикум. Розв’язування задач на визначення температури повітря та атмосферного тиску. Вимірювання температури, атмосферного тиску. Робота з барометром. Визначення атмосферного тиску

 

28.

 

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість.

Бризи. Роза вітрів. Будуємо розу вітрів. Проєктування місця розміщення підприємства у своїй місцевості, з урахуванням рози вітрів.

 

29.

 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. Хмари, їхні форми, хмарність. Туман. Утворення хмар та опадів у домашніх умовах.

 

30.

 

Урок-практикум. Визначення абсолютної і відносної вологості повітря. Прилади для вимірювання вологості повітря. Вимірювання вологості повітря.

 

31.

 

Підсумок та узагальнення вивченого матеріалу за І семестр.

 

32.

 

*Резервний урок

 

ІІ семестр

33.

 

Хто живе у хмарах. Опади, їхні види, вимірювання, значення. Виготовлення дощоміра.

 

34.

 

Урок-практикум. Побудова діаграми кількості опадів. Побудова стовпчастої діаграми.

 

35.

 

Як розподіляється тепло на поверхні Землі. Куляста форма Землі і розподіл тепла на її поверхні та в

тропосфері. Теплові пояси. Погода. Таблиця «Характеристика теплових поясів». «Стеження за річним рухом Землі».

 

36.

 

Чому на Землі різний клімат. Клімат. Кліматична карта світу, України. Ресурси атмосфери. Робота з кліматичними картами.

 

37.

 

Урок-практикум. Клімат своєї місцевості. Практична робота. Опис клімату своєї місцевості.

 

38.

 

Які атмосферні явища є несприятливими. Небезпечні і рідкісні атмосферні явища. Мініпроєкт «Небезпечні/ рідкісні атмосферні явища своєї місцевості».

 

39.

 

Який взаємозв’язок між людиною та атмосферою. Джерела та наслідки забруднення атмосфери. Атмосфера і здоров’я людини. Заходи для розв’язання екологічних проблем.

 

40.

 

Урок-узагальнення. Діагностувальна робота.

 

Гідросфера

41.

 

Світовий океан. Острови в океані. Карта океанів. Робота з картою океанів.

 

42.

 

Чи рухається вода у Світовому океані. Рухи води у Світовому океані. Властивості вод Світового океану.

 

43.

 

На що багатий Світовий океан та як людина використовує ці багатства. Життя в океанах і морях.

Ресурси Світового океану. Господарська діяльність людини у Світовому океані. Небезпечні тварини на морських пляжах світу.

 

44.

 

Що ми знаємо про життя річки. Води суходолу.

Річка: річкова долина, річкова система, басейн річки, вододіл. Виготовлення макета річкової системи. «Віртуальна подорож річкою». Опис річки

«Річка надихає» (з художніх творів, учнівської творчості).

 

45.

 

Чи «працюють» і «живляться» річки. Живлення, водний режим річки. Робота річок.

 

46.

 

Як утворюється озеро. Озера, походження озерних улоговин, солоність. Опис озера за картою.

 

47.

 

Урок-подорож. Віртуальна подорож озерами України.

 

48.

 

Як утворюються болота. Болота, особливості їх утворення та поширення. Як розпізнати непрохідне болото? Його небезпека.

 

49.

 

Які водойми створила людина. Льодовики та багаторічна мерзлота – це одне й те ж? Штучні водойми і водотоки. Льодовики. Багаторічна мерзлота. Будуємо греблю на річці: мета, місце, наслідки. Які зміни відбудуться на нашій планеті в разі танення льодовиків Гренландії та Антарктиди?

 

50.

 

Які особливості підземних вод. Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні та мінеральні води.

 

51.

 

Як людина взаємодіє з гідросферою. Обмін досвідом економії води в родині.

 

52.

 

Проєкт - створення пам’ятки про правила безпечної поведінки під час повеней, катастрофічних паводків, льодоставу й льодоходу, шторму, цунамі, перебування на березі водойми, руху болотистою місцевістю.

 

53.

 

Урок екскурсія до місцевої водойми (річки, озера, ставка). Екологічні проблеми водойм своєї місцевості.

 

54.

 

Урок узагальнення. Діагностувальна робота.

 

Біосфера

55.

 

Що об’єднує біосфера. Складові біосфери, взаємозв’язки між оболонками Землі. Земельні ресурси. Людина і біосфера. Проєкт «Збереження біосфери».

 

56.

 

На які біологічні ресурси багата Земля. Біологічні ресурси та закономірності їх поширення. Практична робота. Складання ланцюга живлення для лісу, степу, луків, водойми своєї місцевості

 

57.

 

Чому ґрунт називають «особливим природним тілом». Типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Властивості ґрунтів. Карта ґрунтів. Порівняння властивостей ґрунту і гірської породи. Стихійні сміттєзвалища, забруднення ґрунтів своєї місцевості.

 

Природні комплекси

58.

 

У чому проявляється різноманітність природних комплексів. Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи. Встановлення взаємозв’язків у межах природного комплексу.

 

59.

 

Що таке географічна оболонка. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості. Аналіз схем кругообігу води, кисню, карбону в природі.

 

60.

 

Які бувають природні комплекси. Види природних комплексів. Дослідження природного комплексу своєї місцевості.

 

61.

 

Урок-екскурсія. Чим цікаве природне середовище. Пам’ятки природи, унікальні природні комплекси (ділянка лісу, заплава, водойма, гора, печера тощо). Екскурсія до природного комплексу

 

62.

 

Як людина охороняє природне середовище. Природне середовище та його охорона. Навчальний проєкт

Що я можу зробити для збереження природи свого краю.

 

63.

 

Урок-практикум. Дослідження взаємозв’язків у природному комплексі своєї місцевості. Практична робота. Дослідження взаємозв’язків у природному комплексі своєї місцевості.

 

Антропосфера

64.

 

Що таке антропосфера. Антропосфера – географічний та соціальний простір життя і діяльності людини.

Зв’язки антропосфери з іншими оболонками Землі. Створення ментальних карт «Людина і навколишнє природне середовище».

 

65.

 

Екологічна толока. Акція: «Година для Землі». Екологічна акція у своїй громаді.

 

66.

 

Урок-екскурсія. Екскурсія до краєзнавчого музею (природу). Практикум «Природа моєї місцевості».

 

67.

 

Урок узагальнення. Діагностувальна робота. Розв’язування завдань різного типу з теми.

 

68.

 

*Резервний урок

 

69.

 

*Резервний урок

 

70.

 

*Резервний урок