Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Довкілля" для 5 класу за авторами О. Григорович, Ю. Болотіна, М. Романов

№02 - Найвидатніші вчені натуралісти й натуралістки.

навчальна: розширити знання про найвидатніших учених-натуралістів і натуралісток та їхнього внеску в розвиток знань про природу;

№03 - Із чого складається все в природі: речовини, матеріали, атоми, молекули, хімічні елементи. Агрегатні стани речовини.

навчальна: поглибити знання учнів про атоми, молекули як складні структурні частинки речовини; сформувати знання про утворення молекул; на основі будови атома дати поняття про хімічний елемент як певний вид атомів; познайомити із сучасною науковою номенклатурою, назвами і символами хімічних елементів;

№04 - Речовини навколо нас: кисень, азот, вуглекислий газ, метан, метали тощо.

навчальна: повторити та узагальнити знання про тіла, речовини та явища, що оточують людину, їхні властивості та значення в природі та житті людини, скорегувати знання учнів з теми;

№05 - Поняття про енергію: механічна, теплова, електрична.

навчальна: сформувати в учнів розуміння таких понять, як «робота», «енергія»; пояснити, у результаті яких природних процесів відбувається перетворення енергії з одного виду на інший; підвести учнів до розуміння значення енергії в житті людини та закону збереження енергії;

№06 - Перетворення енергії з однієї форми на іншу в природі й техніці. Поширені пристрої, у яких відбуваються такі перетворення.

навчальна: продовжити роботу по формуванню природничо-наукових та світоглядних компетенцій через розкриття суті перетворення одного виду механічної енергії в інший та вивчення закону збереження енергії в механічних процесах;

№07 - Способи генерації енергії: атомна, теплова, гідро-, вітро-, тощо. Поняття про відновлювані джерела енергії.

навчальна: продовжувати сформувати в учнів розуміння таких понять, як «робота», «енергія»; ознайомити учнів з нетрадиційними видами енергетики; розвивати інтерес до вивчення фізики; розвивати вміння працювати з картами, знаходити об’єкти на карті України;

№08 - Узагальнення з тем: «Вступ» та «Я в природі»

навчальна: узагальнити та систематизувати матеріал з вивчених тем; вчити застосовувати свої знання, виконуючи тестові та практичні завдання;

№09 - Різновиди організмів і ознаки живого: віруси, бактерії, гриби, рослини, тварини. Будова клітини.

навчальна: Ознайомити учнів з будовою клітини як основної структурної і функціональної одиниці рослинного організму; формувати навички розпізнавати основні компоненти клітини та визначати їх функції; розглянути процеси, які відбуваються в клітині;

№10 - Одноклітинні та багатоклітинні; рівень організації живої природи.

навчальна: формувати знання про властивості живих систем, рівні організації живої природи; вчити розрізняти такі рівні організації живого: молекулярний; клітинний; організмовий;

№11 - Різноманітність організмів: Бактерії та Гриби.

навчальна: сформувати поняття «гриби», ознайомити з найпоширенішими видами грибів, їхнім розмноженням, особливостями будови, знати приклади грибів;

№12 - Рослини і тварини. Відмінності між ними.

навчальна: сформувати в учнів знання про особливості тваринного організму, визначити його основні відмінності від рослин і грибів;