Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Довкілля" для 5 класу за авторами О. Григорович, Ю. Болотіна, М. Романов

№13 - Людина як організована форма життя. Поняття про основні системи людини та їх значення.

навчальна: формувати поняття про людину як живий організм, показати відмінність людини від інших живих організмів; формувати уявлення про тіло людини як єдиний організм, у якому всі органи залежать один від одного; дати знання про властивості шкіри як органа, розкрити її значення для людини;

№14 - Розмноження рослин і тварин. Розмноження як спосіб збереження та передачі спадкової інформації. Поняття про гени.

навчальна: ознайомити учнів із поняттям «нестатеве розмноження» та «статеве розмноження», та їх формами; показати розмноження як універсальну властивість організмів; ознайомити з наукою генетикою та її значенням для спадковості;

№15 - Пристосованість. Чинники середовища та пристосування організмів до умов існування (тварин, рослин і людини).

навчальна: сформувати в учнів уявлення про періодичні зміни умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів); вчити наводити приклади пристосування організмів до періодичних змін умов середовища; ознайомити учнів із особливостями пристосувань організмів до різних середовищ існування;

№16 - Узагальнення з теми «Я – частина природи»

навчальна: узагальнити та систематизувати матеріал з вивченої теми; вчити застосовувати свої знання, виконуючи тестові та практичні завдання;

№17 - Усесвіт та розмаїття об’єктів у ньому: галактики, зорі, пульсари, білі карлики та червоні гіганти, чорні дири.

навчальна: розширити уявлення учнів про будову Всесвіту, вчити характеризувати Молочний шлях - нашу Галактику, допомогти зрозуміти сутність поняття Галактика;

№19 - Сонячна система та як вона утворилася. Практичне завдання. Створення моделі Сонячної системи.

навчальна: продовжувати систематизувати знання учнів, отримані у попередніх класах, про Сонячну систему, про Сонце як її центр і про місце планет у ній; формувати уявлення про утворення Сонячної системи, вчити учнів розрізняти планети;

№20 - Сонячна система, комети, астероїди, сонячний вітер.

навчальна: ознайомити учнів з природою астероїдів, комет, метеорних тіл; продовжити формувати знання учнів про тіла Сонячної системи;

№21 - Поняття про масу. Одиниці вимірювання маси. Маса як властивість об’єктів Усесвіту.

навчальна: розглянути явище гравітації; увести закон Всесвітнього тяжіння; показати практичну значимість теми для пояснення природніх явищ, зокрема будови Сонячної системи; провести міжпредметні зв’язки з курсом астрономії;

№22 - Космічні мандри. Дослідження Сонячної системи.

навчальна: Ознайомити дітей з історією космічних досліджень; поміркувати, навіщо люди досліджують космос; з’ясувати, як сучасні науковці та космонавти вивчають космос; вдосконалювати навички математичних обчисленнях;

№23 - Сучасна космонавтика. Космонавтика в Україні.

навчальна: продовжити знайомство з дослідженнями космосу, їх способами, надсучасними пристроями; з’ясувати, як сучасні науковці та космонавти вивчають космос;

№24 - Узагальнення з теми «Я у Всесвіті»

навчальна: узагальнити та систематизувати матеріал з вивченої теми; вчити застосовувати свої знання, виконуючи тестові та практичні завдання;