Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 2 класу за Лишенко Г. П.

№001 - Нумерація чисел у межах 100. Таблиці додавання і віднімання в межах 10. Задачі на знаходження суми та остачі.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100, формувати уявлення про натуральні числа як такі, що використовуються у лічбі предметів, формувати уявлення про натуральний ряд чисел; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків; актуалізувати знання складу чисел у межах 10 та розуміння сутності арифметичних дій додавання й віднімання.

№002 - Десятковий склад двоцифрових чисел. Додавання і віднімання, засноване на нумерації чисел в межах 100.

Мета: закріпити знання учнів про розрядний склад числа закріпити уміння додавати і віднімати у межах 100 на основі нумерації, будувати відрізки заданої довжини, розв'язувати задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць; розвивати усне математичне мовлення; виховувати патріотизм любов до математики.

№003 - Назви чисел при додаванні і відніманні. Числові рівності і нерівності. Задачі на різницеве порівняння.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100, формувати уявлення про натуральні числа як такі, що використовуються у лічбі предметів, формувати уявлення про натуральний ряд чисел; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків; актуалізувати знання складу чисел у межах 10 та розуміння сутності арифметичних дій додавання й віднімання.

№004 - Переставна властивість додавання. Складання і розв’язування задач за короткими записами.

Мета: узагальнити знання учнів про переставну властивість дії додавання; навчати порівнювати прості задачі на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№005 - Зв'язок між додаванням і відніманням. Перевірка додавання відніманням. Задачі на знаходження невідомого доданка.(с.8-9)

Мета: повторити правило перевірки додавання відніманням; формувати вміння складати приклади на віднімання з прикладів на додавання; розвивати уяву; виховувати інтерес до навчання.

№006 - Знаходження невідомого зменшуваного. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.

Мета: навчати учнів знаходити значення невідомого зменшуваного; формувати вміння аналізувати задачі; розвивати логічне мислення, математичне мовлення учнів; виховувати пізнавальний інтерес.

№007 - Знаходження невідомого від’ємника. Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Довжина ламаної.

Мета: навчати учнів знаходити значення невідомого від’ємника; формувати вміння аналізувати задачі; розвивати логічне мислення, математичне мовлення учнів; виховувати пізнавальний інтерес.

№008-9 - Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння задач, схем до них і розв’язань.

Мета: повторити способи додавання і віднімання чисел частинами; формувати вміння порівнювати задачі і схеми до них; розвивати логічне мислення; виховувати потребу розв'язувати поставлені завдання швидко і правильно.

№010 - Таблиці додавання і віднімання числа 2. Складання і розв’язування задач та їх порівняння.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток; розвивати вміння доповнювати одноцифрове число до 10; формувати вміння використовувати прийоми обчислень для розвитку навичок швидкої лічби; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№011 - Таблиці додавання і віднімання числа 3. Складання і розв’язування задач та їх порівняння. Порівняння іменованих чисел.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток; розвивати вміння доповнювати одноцифрове число до 10; формувати вміння порівнювати задачі та іменовані числа; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№012 - Таблиці додавання і віднімання числа 4. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння виразів. Вимірювання довжини ламаної.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток; розвивати вміння розв’язувати задачі на зменшення на кілька одиниць; формувати вміння вимірювати довжину ламаної; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№013 - Латинський алфавіт. Порівняння задач на зменшення числа на кілька одиниць і різницеве порівняння. Позначення геометричних фігур буквами.

Мета: ознайомити учнів з буквами латинського алфавіту; вчити позначати геометричні фігури буквами; розвивати вміння розв'язувати задачі вивчених видів і порівнювати їх; виховувати акуратність.