Каталог матеріалів

Розробки уроків етики для 5 класу за О. Мартинюком, О. Гісем

№01 - Мораль та етика. Моральні цінності.

Мета: розкрити учням поняття моралі та етики, ознайомити їх з основними моральними цінностями, сприяти формуванню у них свідомого ставлення до моральних принципів та розвитку етичної свідомості; розкрити учням поняття моралі та етики, ознайомити їх з основними моральними цінностями, сприяти формуванню у них свідомого ставлення до моральних принципів та розвитку етичної свідомості; розвивати критичне мислення, уміння визначати достовірні джерела інформації.

№02 - Золоте правило моралі. Моральне зростання людини.

Мета: ознайомити учнів з поняттям "Золоте правило моралі" та пояснити його значення для взаємин між людьми; сформувати розуміння учнів про значення моральних цінностей та їх роль у моральному зростанні особистості; сприяти розвитку моральної свідомості учнів та їх вмінню аналізувати моральні проблеми і приймати відповідальні рішення; заохочувати взаєморозуміння, толерантність та повагу до думок та прав інших людей.

№03 - Розвиваємо моральні навички

Мета: вивчити та зрозуміти моральну цінність вчинків та їх вплив на наші взаємини з оточуючими; розвивати емпатію та співчуття до інших людей; сприяти формуванню позитивних міжособистісних взаємин на основі взаєморозуміння та взаємодопомоги; розвивати критичне мислення та вміння аналізувати вчинки та їх наслідки.

№04 - Як людина стає особистістю. Індивідуальність людини. Індивідуальні властивості людини.

Мета: розвивати у учнів уявлення про процес становлення особистості, розуміння її індивідуальності та виявлення особистісних властивостей кожної людини; пояснити поняття "особистість" і висвітлити основні етапи її формування; розвивати вміння розрізняти поняття "індивідуальність" та "індивідуальні властивості" людини; допомогти учням зрозуміти, що кожна людина є унікальною і має свої особистісні особливості; виховувати повагу до індивідуальності інших людей та розуміння їхніх прав на самовизначення; залучити учнів до виявлення своїх індивідуальних властивостей, розвитку та самовдосконалення; підтримувати та розвивати самосвідомість та самоповагу учнів; виховувати в учнів усвідомлення важливості бути відповідальними за власну особистість та вчинки.

№05 - Як людина стає особистістю. Формування особистості

Мета: розкрити учням процес формування особистості та висвітлити, як людина стає особистістю, розвиваючи свої здібності, цінності та соціальні навички; дослідити поняття "особистість" та проаналізувати основні складові, які визначають формування особистості; розглянути вплив сім'ї, школи та оточення на формування особистості4 охарактеризувати важливі етапи формування особистості, такі як дитинство, підлітковий вік та дорослість; визначити роль самооцінки, самосвідомості та самореалізації в процесі формування особистості; підкреслити значення розвитку емоційної інтелектуальності та соціальних навичок для формування стійкої особистості; запропонувати учням стратегії та практики, що сприяють особистісному зростанню та розвитку.

№06 - Цінність людського життя. Гідність людини.

Мета: Розвиток учнівського розуміння та усвідомлення цінності людського життя та гідності людини; ознайомити учнів з поняттям "цінність людського життя" та пояснити, що кожне життя має велику важливість та потребує поваги та захисту; розкрити поняття "гідність людини" та надати учням розуміння, що кожна особа має право на повагу, гідне ставлення та недискримінацію; розвивати в учнів уміння виявляти емпатію та розуміння до інших людей, незалежно від їхньої національності, релігії, віку або зовнішності; засвоїти поняття відповідальності за свої вчинки та їхні наслідки, а також усвідомлення того, що наше ставлення до інших людей може впливати на їхнє самопочуття та життя; заохочувати учнів до формування позитивних цінностей, таких як повага, терпимість, рівноправ'я та ненасильство, які сприяють збереженню гідності кожної людини.

№07 - Людські чесноти.

Мета: розвиток учнівської свідомості та формування ціннісного ставлення до людських чеснот в контексті етики; познайомити учнів з поняттям "людські чесноти" та їх важливістю в житті суспільства; розкрити роль чеснот в формуванні гармонійних стосунків у колективі та взаємодії з оточуючими людьми; розвивати моральні якості учнів, зокрема чесність, справедливість, доброзичливість, відповідальність, толерантність та інші; вчити учнів розрізняти ситуації, коли людські чесноти виявляються та проявляються, та шукати шляхи їх вдосконалення; сприяти формуванню в учнів бажання самовдосконалення, розвитку позитивних рис особистості та гармонійного спілкування з оточуючими.

№08 - Роль світогляду в становленні особистості.

Мета: ознайомити учнів з поняттям "світогляд" та його впливом на формування особистості; розглянути основні складові світогляду (суспільно-економічний, моральний, релігійний, філософський та науковий) і їх вплив на уявлення про світ та людину; проаналізувати роль світогляду у виборі цінностей, поглядів та поведінки у житті; обговорити важливість критичного мислення і самоаналізу у формуванні світогляду; з'ясувати, як світогляд може вплинути на взаємини з іншими людьми та в суспільстві загалом; підкреслити значення взаємовідносин між світоглядами та толерантного ставлення до думок інших людей..

№09 - Потреби, бажання та інтереси людини. Зв’язок між потребами, бажаннями та інтересами людини.

Мета: розкрити сутність та взаємозв'язок між потребами, бажаннями та інтересами людини; пояснити, що потреби є основними внутрішніми станами, які потребують задоволення для забезпечення фізіологічних та психологічних потреб людини; з’ясувати, як пов’язані між собою потреби, інтереси та бажання людини; визначити, чому потреби людини поділяють на першочергові та другорядні; дізнатися, які існують види потреб.

№10 - Потреби, бажання та інтереси людини. Види людських потреб.

Мета: розвивати у дітей здатність аналізувати свої потреби, бажання та інтереси, а також розуміти їх значення і вплив на особистий розвиток; виховувати у учнів почуття відповідальності за свої власні потреби та враховувати потреби інших людей; підтримувати розвиток соціальних навичок, зокрема навичок співпраці, взаєморозуміння та емпатії; сприяти формуванню ціннісного ставлення до розумного задоволення своїх потреб, зокрема в контексті збалансованого способу життя та ставлення до споживання.

№11 - Розвиваємо моральні навички

Мета: вивчити та зрозуміти моральну цінність вчинків та їх вплив на наші взаємини з оточуючими; розвивати емпатію та співчуття до інших людей; сприяти формуванню позитивних міжособистісних взаємин на основі взаєморозуміння та взаємодопомоги; розвивати критичне мислення та вміння аналізувати вчинки та їх наслідки.

№12 - Що таке спілкування та як воно впливає на здоров’я, безпеку й добробут людини. Для чого люди спілкуються

Мета: ознайомити учнів з поняттям спілкування та його впливом на здоров'я, безпеку й добробут людини; розкрити основні причини, для яких люди спілкуються, і пояснити, як це впливає на їх життя та взаємовідносини з іншими людьми; пояснити сутність спілкування та його роль у повсякденному житті людини; пояснити вплив як позитивного, так і негативного спілкування на здоров'я, безпеку та добробут особистості; вчити виявляти вміння встановлювати ефективне і взаємовигідне спілкування з оточуючими; дати уявлення про значення етичних норм та правил у спілкуванні для збереження добробуту та безпеки людини; розвивати емпатію, толерантність та повагу в процесі спілкування з іншими людьми.