Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 4 класу за Т. Воронцова, В. Пономаренко, Л. Пономаренко, О. Хомич, І. Лаврентьєва

№01 - Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики

Очікувані результати: учні розуміють важливість дотримання правил безпеки в комп’ютерному класі та безпосередньо працюючи з комп’ютером. Наводять життєві ситуації, де вони дотримуються тих чи інших правил, та прогнозують результати у разі недотримання таких правил. Відповідно до алгоритму правильно вмикають та вимикають ПК. Знають, що таке інформація, які є способи сприйняття інформації та її властивості.

№02 - Кодування інформації. Азбука Морзе. Інфографіка та мультимедіа.

Очікувані результати: учні знають та розкривають поняття «кодування інформації», «інфографіка»; вміють закодовувати повідомлення з допомогою азбуки Морзе; записувати свій голос за допомогою спеціальних програм.

№03 - Інструктаж з БЖД. Дії з інформацією. Види повідомлень. Учасники інформаційних процесів.

Очікувані результати: учні знають, які дії можна виконувати з інформацією; які бувають види повідомлень; розуміють різницю між істинними та хибними повідомленнями; вміють себе тактовно поводити з людьми з інвалідністю та знають, як їм можна допомогти.

№04 - Інструктаж з БЖД. Публічна та приватна інформація. Достовірність інформації.

Мета: з’ясувати з учнями значення понять «академічна доброчесність», «авторське право», «фейк», «плагіат», «інтелектуальна власність»; різницю між публічною та приватною інформацією; пригадати наслідки та ризики використання плагіату (списування); розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№05 - Інструктаж з БЖД. Поява та розвиток комп’ютерів. Види комп’ютерних пристроїв.

Мета: ознайомити учнів з історією виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Навчати класифікувати комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№06 - Інструктаж з БЖД. Розумні цифрові пристрої. Штучний інтелект. Досліджуємо сучасних роботів.

Мета: з’ясувати значення понять «робот», «штучний інтелект»; знати, які бувають розумні цифрові пристрої та в яких сферах людської діяльності використовують роботів; вміти наводити приклади; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№07 - Інструктаж з БЖД. Види комп’ютерних програм. Робочий стіл комп’ютера. Операції з вікнами.

Мета: актуалізувати знання учнів про програми та їх призначення; вивчити основні об’єкти вікна програми та їх функції; навчити виконувати операції над вікнами програм; як діяти, якщо пристрій раптово перестав працювати; впорядковувати інформацію, працюючи в групі; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№08 - Інструктаж з БЖД. Логічна організація даних. Деревоподібна структура файлів.

Мета: актуалізувати знання учнів про папки та файли; навчити створювати папки та файли, давати їм назви; сортувати файли у відповідні папки за змістом; перейменовувати, копіювати, переміщувати та видаляти файли і папки; знають, як відкрити контекстне меню; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№09 - Інструктаж з БЖД. Історія Інтернету. Досліджуємо вебсторінки, браузери та вебсайти.

Мета: актуалізувати знання учнів про Інтернет, як шукати інформацію в мережі Інтернет за допомогою пошукових систем (а саме ключових слів); розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Інструктаж з БЖД. Захист від комп’ютерних вірусів. Правила спілкування в мережі.

Мета: актуалізувати знання учнів про комп’ютерні віруси, про те, як спілкуватися в мережі Інтернет, зокрема в інтернет-спільнотах; пригадати наслідки та ризики спілкування онлайн; засвоїти правила та засоби спілкування в інтернет-спільнотах; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість, шанобливе ставлення до людей з інвалідністю.

№11 - Інструктаж з БЖД. Навчання в Інтернеті. Види навчальних онлайн-ресурсів.

Мета: актуалізувати знання учнів про навчання онлайн; навчити здійснювати пошук електронних навчальних ресурсів онлайн; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Інструктаж з БЖД. Текстовий редактор Microsoft Office Word. Об’єкти текстовими документами. Шрифт.

Мета: актуалізувати знання учнів про текстовий редактор, об’єкти вікна текстового редактора; навчити працювати зі шрифтами в текстовому документі; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.